Kanda Bajar Bhav Today : ४ ते ९ एप्रिल पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav Today : ४ ते ९ एप्रिल पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6796 400 1200 800
औरंगाबाद क्विंटल 1374 300 1000 650
येवला लाल क्विंटल 6800 200 797 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 200 825 650
लासलगाव लाल क्विंटल 4550 400 900 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 701 200 1102 700
नागपूर लाल क्विंटल 400 700 1000 925
मनमाड लाल क्विंटल 1500 300 841 700
भुसावळ लाल क्विंटल 40 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 300 1000 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3628 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 900 1300 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 700 1200 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 408 300 1000 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 700 1000 925
येवला उन्हाळी क्विंटल 1500 300 1051 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4000 500 1199 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 1800 360 1400 1100
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 500 400 1069 850
08/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7254 400 1300 800
राहूरी क्विंटल 11038 100 1200 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10251 600 1300 950
खेड-चाकण क्विंटल 275 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 2007 200 1100 600
मंगळवेढा क्विंटल 82 300 1100 910
राहता क्विंटल 2934 200 1300 950
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3614 325 1250 625
अकलुज लाल क्विंटल 245 250 1000 750
सोलापूर लाल क्विंटल 35694 100 1250 600
येवला लाल क्विंटल 9195 150 786 550
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7440 200 783 650
लासलगाव लाल क्विंटल 9753 400 931 751
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 780 325 821 640
जळगाव लाल क्विंटल 1400 300 700 500
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6000 100 790 650
चांदवड लाल क्विंटल 12500 400 801 620
मनमाड लाल क्विंटल 11000 200 900 600
सटाणा लाल क्विंटल 3240 425 800 625
कोपरगाव लाल क्विंटल 561 200 650 550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 135 300 720 571
भुसावळ लाल क्विंटल 12 1000 1000 1000
देवळा लाल क्विंटल 1800 200 850 725
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 430 300 1000 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2655 400 1100 750
पुणे लोकल क्विंटल 12320 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 24 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 433 500 1000 750
वाई लोकल क्विंटल 18 500 1200 850
कामठी लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1400
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 392 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 2145 500 1250 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8209 300 990 651
येवला उन्हाळी क्विंटल 1623 300 1070 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 8289 600 1215 1040
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 675 725 1055 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3500 300 1285 950
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2500 300 1215 900
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2618 400 1250 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5645 500 1205 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4818 400 1052 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1275 680 912 855
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 13194 400 1313 975
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4012 300 1051 875
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 4096 200 1250 825
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 205 210 905 683
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2212 400 1130 1000
07/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7976 400 1300 900
औरंगाबाद क्विंटल 1179 300 1100 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12012 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 4027 1000 1200 1125
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 800 1100 1000
सातारा क्विंटल 476 500 1100 800
राहता क्विंटल 2610 200 1300 850
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 37779 100 1300 700
येवला लाल क्विंटल 11959 250 774 550
लासलगाव लाल क्विंटल 10695 400 926 701
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1245 300 800 750
जळगाव लाल क्विंटल 1553 250 750 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 4 1050 1100 1075
पंढरपूर लाल क्विंटल 1108 200 1300 850
नागपूर लाल क्विंटल 1800 800 1200 1100
चाळीसगाव लाल क्विंटल 5500 100 801 700
चांदवड लाल क्विंटल 9951 401 776 630
मनमाड लाल क्विंटल 11000 200 823 600
सटाणा लाल क्विंटल 3320 400 850 680
कोपरगाव लाल क्विंटल 595 255 675 621
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 61 551 690 615
भुसावळ लाल क्विंटल 28 800 800 800
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2090 300 1041 800
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 1614 50 851 550
वैजापूर लाल क्विंटल 1226 300 1100 850
देवळा लाल क्विंटल 2030 200 860 700
उमराणे लाल क्विंटल 14500 451 850 700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2861 400 1100 750
पुणे लोकल क्विंटल 12781 400 1100 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 23 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 55 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 816 300 1000 650
मलकापूर लोकल क्विंटल 260 325 800 325
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1100 800
शेवगाव नं. १ नग 2250 1000 1200 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
शेवगाव नं. २ नग 2830 500 900 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 800 750
शेवगाव नं. ३ नग 811 200 400 400
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 400 500 450
जळगाव पांढरा क्विंटल 101 500 700 600
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1000 950
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 586 1000 1200 1100
नाशिक पोळ क्विंटल 2230 550 1310 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9226 350 910 675
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 25922 600 1250 900
येवला उन्हाळी क्विंटल 2110 350 1068 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6987 500 1303 1060
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1477 600 1025 900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2299 150 1311 1231
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 544 750 1350 1100
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 6856 900 1300 1000
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1485 300 1085 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 300 300 1000 950
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 420 570 1111 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1980 100 1200 700
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9306 200 1351 775
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2467 601 1230 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2711 400 1210 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5805 550 1230 1065
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3859 500 1111 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1700 700 932 890
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12959 375 1400 1021
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2100 300 1001 875
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 578 599 1101 951
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5309 600 1291 1131
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 9 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2030 350 1180 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 3050 551 1100 950
06/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 10699 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1202 200 850 525
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17332 800 1300 1050
खेड-चाकण क्विंटल 4500 900 1300 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 1639 250 1200 850
सातारा क्विंटल 585 1000 1200 1100
मंगळवेढा क्विंटल 85 100 1360 930
राहता क्विंटल 2110 250 1350 900
कराड हालवा क्विंटल 300 300 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 310 300 1100 800
सोलापूर लाल क्विंटल 36258 100 1300 700
येवला लाल क्विंटल 18426 200 829 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8868 200 754 560
लासलगाव लाल क्विंटल 12672 400 881 660
जळगाव लाल क्विंटल 1400 400 700 500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 4 900 900 900
नागपूर लाल क्विंटल 1200 800 1200 1100
चांदवड लाल क्विंटल 14422 400 857 650
मनमाड लाल क्विंटल 10914 200 819 600
सटाणा लाल क्विंटल 3610 400 840 625
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 10795 500 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 265 375 751 600
पेन लाल क्विंटल 282 3600 3800 3600
भुसावळ लाल क्विंटल 101 800 800 800
यावल लाल क्विंटल 3927 480 870 680
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2291 300 950 650
वैजापूर लाल क्विंटल 5861 300 995 800
देवळा लाल क्विंटल 2000 250 850 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 300 1000 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6959 500 1100 800
पुणे लोकल क्विंटल 14041 400 1250 830
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 32 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 64 800 1300 1100
वाई लोकल क्विंटल 18 500 1200 850
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 900 1000 950
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 600 700 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1200 800 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 618 800 1100 1000
नाशिक पोळ क्विंटल 2345 500 1250 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11847 350 880 650
येवला उन्हाळी क्विंटल 2047 300 1100 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6888 500 1295 1051
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 410 1081 975
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1328 300 1125 950
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 8990 300 1500 1000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 350 300 1100 1000
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 350 200 1501 1250
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 410 300 1101 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 1350 400 1351 1050
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8868 200 1301 750
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 727 462 1241 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 400 1242 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5780 600 1290 1040
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3096 400 1090 925
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10771 300 1414 1001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4227 350 1051 911
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5797 200 1400 975
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 364 555 1061 951
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 4681 700 1232 1065
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3150 350 1195 1075
05/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7666 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1296 200 900 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15593 800 1400 1100
मंचर क्विंटल 2311 625 1250 975
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 28 600 1200 1000
सातारा क्विंटल 621 1000 1300 1150
राहता क्विंटल 1730 200 1400 950
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 2967 300 1300 600
कराड हालवा क्विंटल 249 500 1300 1300
फलटण हायब्रीड क्विंटल 3731 200 1200 750
सोलापूर लाल क्विंटल 33905 100 1500 800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8864 200 735 600
लासलगाव लाल क्विंटल 14154 400 855 680
जळगाव लाल क्विंटल 2200 400 650 500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 24 600 1100 850
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 12889 350 781 650
पंढरपूर लाल क्विंटल 1001 200 1300 800
नागपूर लाल क्विंटल 860 700 1100 925
कळवण लाल क्विंटल 1000 250 835 550
चाळीसगाव लाल क्विंटल 4500 100 888 700
मनमाड लाल क्विंटल 12900 200 808 550
सटाणा लाल क्विंटल 4895 450 850 650
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 353 300 781 551
पाथर्डी लाल क्विंटल 226 300 1250 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 61 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 3438 500 870 680
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1612 300 1075 650
देवळा लाल क्विंटल 2727 100 800 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 300 1000 650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5426 400 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 14836 400 1400 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 19 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1200 1300 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 84 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 563 300 1200 750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1400 1300
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 900 1000 950
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 600 700 650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 700 1000 925
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 150 1000 1400 1300
नाशिक पोळ क्विंटल 1461 450 1300 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 15601 250 855 650
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5928 500 1291 951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10500 305 1070 850
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2244 150 1400 1201
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 977 300 1150 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 300 300 1050 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 275 251 1151 900
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 8057 100 1200 650
कळवण उन्हाळी क्विंटल 4200 300 1255 951
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7343 200 1301 750
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3096 400 1208 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5235 650 1350 1065
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3330 325 1100 911
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8593 700 1280 951
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3186 300 1152 901
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 337 560 1088 950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3795 600 1201 1101
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 240 305 1050 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 5000 250 1105 900
04/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6349 400 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 792 300 1100 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 15620 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 26 350 1200 775
श्रीगोंदा क्विंटल 112 200 1025 400
श्रीरामपूर क्विंटल 1502 200 1150 800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 1000 1500 1200
सातारा क्विंटल 152 1000 1300 1150
मंगळवेढा क्विंटल 137 200 1440 1100
राहता क्विंटल 1475 200 1250 900
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 19709 100 1600 800
येवला लाल क्विंटल 19643 200 756 600
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10615 200 712 600
लासलगाव लाल क्विंटल 11493 300 839 651
जळगाव लाल क्विंटल 2247 400 750 575
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 13000 300 800 650
नागपूर लाल क्विंटल 680 800 1000 950
चाळीसगाव लाल क्विंटल 5400 100 860 680
चांदवड लाल क्विंटल 7592 351 812 600
मनमाड लाल क्विंटल 10088 200 750 600
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 8363 500 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 521 300 811 550
यावल लाल क्विंटल 1472 510 875 700
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2934 300 1000 611
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 682 50 1051 650
वैजापूर लाल क्विंटल 806 200 1200 750
देवळा लाल क्विंटल 900 250 950 850
उमराणे लाल क्विंटल 18500 451 800 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 420 200 1000 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 8161 400 1500 950
पुणे लोकल क्विंटल 12334 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 700 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 412 500 1200 850
शेवगाव नं. १ नग 2530 900 1200 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2400 1800
शेवगाव नं. २ नग 1126 600 800 800
शेवगाव नं. ३ नग 1228 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 800 1000 950
नाशिक पोळ क्विंटल 2405 500 1200 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 18009 215 1111 680
येवला उन्हाळी क्विंटल 2175 500 1068 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4935 500 1271 1001
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 12000 400 951 825
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 9260 300 1411 1000
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 200 300 1050 850
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 260 300 1100 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 1294 500 1200 700
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2050 250 1205 951
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8391 200 1300 750
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 774 551 1141 800
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 2000 400 1347 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 5496 500 1251 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 9843 255 1315 1001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3608 300 1024 831
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 333 786 1081 951
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 5372 600 1176 1031
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 2500 551 1051 800
03/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1834 200 850 525
मंचर क्विंटल 3216 1000 1250 1120
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 23 700 1100 900
सातारा क्विंटल 346 1000 1300 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 1986 350 1350 650
अकलुज लाल क्विंटल 225 400 1200 900
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 30 900 1200 1050
पेन लाल क्विंटल 228 3700 3900 3700
पाथर्डी लाल क्विंटल 115 300 1200 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 79 800 800 800
राहता लाल क्विंटल 1271 200 1300 850
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 300 900 600
पुणे लोकल क्विंटल 11973 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1000 1300 1150
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 90 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 478 500 1100 800
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1300 850
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 161 200 900 600
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 80 1000 1300 1200
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1496 151 1600 1400
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 457 800 1350 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2577 200 1325 925
02/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7116 500 1500 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1246 200 900 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12600 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 4000 800 1200 1000
मंचर- वणी क्विंटल 9 600 800 725
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 600 1000 800
सातारा क्विंटल 224 700 1300 1000
येवला लाल क्विंटल 2937 150 761 650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4301 200 690 550
लासलगाव लाल क्विंटल 11928 400 903 700
पंढरपूर लाल क्विंटल 511 200 1400 1000
नागपूर लाल क्विंटल 420 800 1000 950
मनमाड लाल क्विंटल 1576 200 667 500
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 8489 500 1000 800
भुसावळ लाल क्विंटल 100 800 800 800
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 1528 300 952 751
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 410 300 1000 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 800 1300 1050
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 1000 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 59 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 595 400 1200 800
जामखेड लोकल क्विंटल 817 100 1300 700
शेवगाव नं. १ नग 840 900 1200 900
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 101 200 900 550
शेवगाव नं. २ नग 970 500 800 800
शेवगाव नं. ३ नग 796 200 400 400
येवला उन्हाळी क्विंटल 1259 250 950 800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6645 500 1252 1001
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 3055 300 1601 1100
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3240 300 1311 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 800 400 1118 800
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 1290 630 1621 950
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6536 600 1601 1001

 

Leave a Comment