Kanda Bajar Bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6201 600 3100 2000
औरंगाबाद क्विंटल 802 500 2500 1500
कराड हालवा क्विंटल 234 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 44301 100 3500 1800
येवला लाल क्विंटल 10000 300 2751 2100
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5000 500 2899 2400
धुळे लाल क्विंटल 355 430 3400 3400
लासलगाव लाल क्विंटल 14420 900 2891 2600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17775 1100 2901 2550
जळगाव लाल क्विंटल 375 750 2750 1750
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 3 2100 2400 2250
पंढरपूर लाल क्विंटल 464 200 3500 2100
नागपूर लाल क्विंटल 180 2000 3000 2750
चांदवड लाल क्विंटल 5200 1500 3060 2350
मनमाड लाल क्विंटल 3000 500 2781 2300
कोपरगाव लाल क्विंटल 3045 700 3000 2435
कोपरगाव लाल क्विंटल 2265 700 2850 2201
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5640 700 2711 2250
भुसावळ लाल क्विंटल 11 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 303 775 1340 990
वैजापूर लाल क्विंटल 643 500 3100 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 1000 1900 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3464 500 3300 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 228 400 2000 1200
नागपूर पांढरा क्विंटल 100 1800 2400 2250
नाशिक पोळ क्विंटल 2550 1050 3650 2650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 9270 500 2961 2351
11/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3703 500 3100 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7529 2100 3300 2700
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 2500 2000
लासूर स्टेशन क्विंटल 1201 555 2755 2300
मंगळवेढा क्विंटल 79 200 2700 2200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9947 1800 3850 2850
सोलापूर लाल क्विंटल 40526 100 3600 2000
येवला लाल क्विंटल 13376 600 3002 2550
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5220 500 3063 2500
धुळे लाल क्विंटल 436 430 3400 2700
लासलगाव लाल क्विंटल 22756 1100 2891 2651
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1450 1005 2741 2600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19050 1100 3151 2651
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 6 1300 1650 1475
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6000 800 2800 2200
राहूरी लाल क्विंटल 3821 200 3150 1675
कळवण लाल क्विंटल 2700 500 3065 2200
पैठण लाल क्विंटल 215 800 2800 1550
संगमनेर लाल क्विंटल 5620 500 3151 1825
चांदवड लाल क्विंटल 9278 2000 3182 2650
मनमाड लाल क्विंटल 7156 500 2995 2600
सटाणा लाल क्विंटल 4230 1050 3305 2550
कोपरगाव लाल क्विंटल 2235 701 3001 2550
कोपरगाव लाल क्विंटल 2100 1100 3201 2601
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6982 700 2680 2150
पारनेर लाल क्विंटल 8654 200 3200 2000
पाथर्डी लाल क्विंटल 36 500 2900 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 4 2000 2000 2000
यावल लाल क्विंटल 480 820 1325 990
नांदगाव लाल क्विंटल 12180 200 3002 2500
वैजापूर लाल क्विंटल 3616 1400 2800 2600
देवळा लाल क्विंटल 2160 600 3000 2750
राहता लाल क्विंटल 1224 700 3100 2650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 260 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2067 1500 3100 2300
पुणे लोकल क्विंटल 14047 900 3000 1950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 2000 1700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 50 1600 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 245 400 1900 1150
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 506 1700 2300 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 2359 950 3500 2450
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11040 500 3111 2451
10/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4865 500 3100 1800
औरंगाबाद क्विंटल 1012 200 2300 1250
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8321 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 300 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 3678 1000 3250 2150
विटा क्विंटल 20 2000 3000 2750
सातारा क्विंटल 267 1000 2800 1900
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 385 2000 2500 2200
कराड हालवा क्विंटल 201 1000 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 40187 100 3600 1900
अहमदनगर लाल क्विंटल 66440 1300 3200 2200
येवला लाल क्विंटल 10255 500 3061 2650
धुळे लाल क्विंटल 622 200 3150 2500
लासलगाव लाल क्विंटल 18824 1000 2956 2640
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3143 801 3001 2525
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16050 1500 3000 2451
जळगाव लाल क्विंटल 537 625 2350 1625
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 60 800 2300 1550
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4720 605 2900 2550
पंढरपूर लाल क्विंटल 460 200 3100 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 3223 700 2785 2350
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 1000 2551 2300
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 8149 200 3000 2000
कळवण लाल क्विंटल 2500 400 2600 2100
संगमनेर लाल क्विंटल 5243 500 3351 1925
चांदवड लाल क्विंटल 8009 1800 2951 2550
मनमाड लाल क्विंटल 3771 500 2937 2600
सटाणा लाल क्विंटल 4195 950 2995 2275
कोपरगाव लाल क्विंटल 1875 1000 3000 2450
कोपरगाव लाल क्विंटल 2310 1050 3018 2550
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2524 750 2800 2200
पेन लाल क्विंटल 231 4000 4200 4000
भुसावळ लाल क्विंटल 9 1500 1500 1500
नांदगाव लाल क्विंटल 9951 150 2901 2450
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4339 1700 3017 2450
वैजापूर लाल क्विंटल 1197 1000 3100 2100
देवळा लाल क्विंटल 2430 500 2710 2500
राहता लाल क्विंटल 1197 700 3200 2650
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2510 700 2800 1750
पुणे लोकल क्विंटल 14219 700 2700 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1500 1800 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 600 2500 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 60 1600 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 465 300 1800 1050
मलकापूर लोकल क्विंटल 70 1000 2400 1900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500
नागपूर पांढरा क्विंटल 720 1500 2000 1875
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 300 1800 2500 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 2040 1000 3500 2500
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10123 500 2830 2301
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 4265 1600 3510 2200
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1854 700 3000 2400
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2000 2400 2200
09/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4411 500 3000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 765 400 2000 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11355 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 4000 1500 3000 2000
मंचर- वणी क्विंटल 32 1000 2200 1600
सातारा क्विंटल 348 1000 2600 1800
मंगळवेढा क्विंटल 106 150 2500 1700
कराड हालवा क्विंटल 174 500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 41730 100 3500 1800
येवला लाल क्विंटल 14488 500 2700 2300
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5364 300 2610 2100
धुळे लाल क्विंटल 182 100 2700 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 20128 800 2711 2351
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4119 826 2442 2251
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 18075 900 2661 2351
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1500 2300 1900
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5280 550 2631 2125
नागपूर लाल क्विंटल 2400 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 3479 500 2811 2200
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 7030 600 2811 2150
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 1000 2350 2200
पैठण लाल क्विंटल 600 650 2400 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 5389 500 3011 1755
चांदवड लाल क्विंटल 9643 1500 2651 2300
मनमाड लाल क्विंटल 6330 300 2680 2350
सटाणा लाल क्विंटल 6245 950 3000 2350
कोपरगाव लाल क्विंटल 2145 1000 2575 2325
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 23929 1000 3000 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6409 500 2422 2050
पारनेर लाल क्विंटल 11861 200 3300 2150
भुसावळ लाल क्विंटल 9 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 10996 100 2701 2350
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4791 1500 2947 2300
वैजापूर लाल क्विंटल 3315 1000 2700 2400
देवळा लाल क्विंटल 2684 150 2755 2500
राहता लाल क्विंटल 1139 650 2900 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3959 800 3200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 11177 800 2800 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 1800 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 1700 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 49 1600 2000 1700
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 2300 1700
कामठी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1740 1500 2000 1875
नाशिक पोळ क्विंटल 2700 750 3100 2100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11745 500 2678 2151
08/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4639 500 3000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 634 300 1700 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7459 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 350 1000 2500 1800
मंचर क्विंटल 3730 1000 3110 2245
श्रीगोंदा क्विंटल 1277 300 3200 2500
सातारा क्विंटल 88 1000 2600 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 10793 1500 3500 2500
कराड हालवा क्विंटल 201 400 2500 2500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 426 300 2600 1700
सोलापूर लाल क्विंटल 40187 100 3200 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4496 400 2551 2100
धुळे लाल क्विंटल 526 100 2700 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 20798 700 2690 2251
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3925 800 2461 2200
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16025 1100 2675 2300
जळगाव लाल क्विंटल 429 680 2375 1725
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 17 1000 2100 1550
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7628 500 2460 2000
पंढरपूर लाल क्विंटल 544 200 2800 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 3680 500 2480 2150
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 400 1000 2350 2200
राहूरी लाल क्विंटल 3853 200 2600 1400
कळवण लाल क्विंटल 3000 500 2650 2001
संगमनेर लाल क्विंटल 6286 500 3011 1755
चांदवड लाल क्विंटल 8307 1500 2486 2130
मनमाड लाल क्विंटल 6896 300 2472 2150
सटाणा लाल क्विंटल 6670 825 2700 2200
कोपरगाव लाल क्विंटल 2550 700 2425 2212
कोपरगाव लाल क्विंटल 2610 700 2501 2080
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5796 500 2401 2000
पाथर्डी लाल क्विंटल 65 500 2000 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 11 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 10973 100 2535 2050
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3634 1500 2892 2200
वैजापूर लाल क्विंटल 4233 1000 2500 2000
देवळा लाल क्विंटल 3980 400 2555 2150
राहता लाल क्विंटल 1678 600 2800 2350
उमराणे लाल क्विंटल 6500 900 2617 2150
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 220 1000 1800 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4201 500 2900 1700
पुणे लोकल क्विंटल 12981 800 2800 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 237 400 1800 1100
मलकापूर लोकल क्विंटल 95 1000 2200 1600
जामखेड लोकल क्विंटल 854 200 3300 1750
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 2500 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2500 2150
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 602 300 2400 1325
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 1500 2000 1875
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 210 1800 2500 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 2431 650 2650 1700
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12996 400 2596 2001
07/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4795 500 3000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 720 500 1900 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10635 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 40 625 2400 1925
मंचर- वणी क्विंटल 128 1000 2110 1625
श्रीगोंदा क्विंटल 668 200 2700 2400
श्रीरामपूर क्विंटल 35 750 1750 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 17 1200 2100 1800
सातारा क्विंटल 138 1000 2600 1800
मंगळवेढा क्विंटल 134 200 2500 1500
कराड हालवा क्विंटल 249 500 3000 3000
अकलुज लाल क्विंटल 170 800 3000 2000
अहमदनगर लाल क्विंटल 66012 600 3000 2200
येवला लाल क्विंटल 12801 500 2450 1950
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5738 400 2450 2000
धुळे लाल क्विंटल 74 100 2700 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 18778 700 2701 2170
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3760 831 2400 2151
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 15000 1000 2511 2225
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 4101 700 2250 2000
नागपूर लाल क्विंटल 1760 2000 2800 2600
सिन्नर लाल क्विंटल 3275 500 2360 2000
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 8810 500 3011 2000
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 400 1000 2250 2050
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7010 200 2700 1800
कळवण लाल क्विंटल 2700 500 2650 2000
संगमनेर लाल क्विंटल 7878 500 2821 1661
चांदवड लाल क्विंटल 3802 1000 2450 1950
मनमाड लाल क्विंटल 5722 300 2421 2100
सटाणा लाल क्विंटल 3430 850 2505 2150
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 24317 1000 3000 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5611 400 2375 1800
पेन लाल क्विंटल 222 3800 4000 3800
नांदगाव लाल क्विंटल 11535 100 2455 1900
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4556 1400 2800 2150
वैजापूर लाल क्विंटल 706 500 2500 2000
देवळा लाल क्विंटल 2091 200 2610 2100
राहता लाल क्विंटल 1211 600 2800 2350
उमराणे लाल क्विंटल 8500 900 2400 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 230 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 12489 700 2700 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 46 1300 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 270 500 1800 1150
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 511 300 2200 1250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 259 1500 2500 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 2380 750 2800 1950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11938 400 2561 1921
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1070 600 2660 2000
06/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 832 400 2000 1200
खेड-चाकण क्विंटल 350 1000 2500 1800
मंचर क्विंटल 5141 1000 2700 1425
श्रीगोंदा क्विंटल 913 600 2800 2200
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 29 1200 1800 1500
सातारा क्विंटल 438 1000 2600 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 12180 1250 3250 2250
कराड हालवा क्विंटल 351 200 2500 2500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 33 1100 2000 1650
राहूरी लाल क्विंटल 1568 200 2500 1350
पैठण लाल क्विंटल 500 750 2300 1700
कोपरगाव लाल क्विंटल 2880 700 2381 2050
पारनेर लाल क्विंटल 12411 200 3000 2100
पाथर्डी लाल क्विंटल 92 500 2800 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 24 1500 1500 1500
राहता लाल क्विंटल 1233 550 2650 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 180 1200 2000 1600
पुणे लोकल क्विंटल 15770 700 2700 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 700 700 700
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 51 1600 2000 1700
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 2700 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2300 2200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1600 1800 1700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 900 850
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 546 1800 2500 2000
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 536 1500 2250 2000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2400 2200
05/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7211 400 2500 1500
औरंगाबाद क्विंटल 735 300 2000 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10382 2000 2800 2400
खेड-चाकण क्विंटल 4000 1000 2600 1800
मंचर- वणी क्विंटल 178 900 2000 1485
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 35 600 1600 1400
सातारा क्विंटल 358 1000 2500 1800
कराड हालवा क्विंटल 174 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 35715 100 3300 1700
अहमदनगर लाल क्विंटल 68442 500 2800 2000
येवला लाल क्विंटल 10926 300 2267 1950
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4472 300 2341 1900
धुळे लाल क्विंटल 556 100 2400 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 13068 551 2531 2170
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3535 800 2401 2200
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16470 900 2452 2100
जळगाव लाल क्विंटल 685 800 2150 1700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 1400 1750 1575
पंढरपूर लाल क्विंटल 564 300 2420 1700
नागपूर लाल क्विंटल 400 2000 2500 2375
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 1000 2125 2050
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7962 200 2700 1800
चांदवड लाल क्विंटल 7546 1000 2481 1900
मनमाड लाल क्विंटल 3179 300 2251 1950
कोपरगाव लाल क्विंटल 2655 501 2200 2060
कोपरगाव लाल क्विंटल 2835 625 2250 1901
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 27393 1000 2500 2000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6006 400 2260 1751
भुसावळ लाल क्विंटल 15 2000 2000 2000
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3910 1400 2850 1975
वैजापूर लाल क्विंटल 904 500 2400 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 280 800 2000 1400
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4230 800 2600 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1300 1700 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 1600 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 346 400 2000 1200
जामखेड लोकल क्विंटल 1098 200 3000 1600
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 2700 1900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2300 2200
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1600 1800 1700
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 900 850
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 1500 2200 2050
नाशिक पोळ क्विंटल 2565 650 2500 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 8673 400 2558 1901

 

Leave a Comment