Kanda Bajar Bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
पंढरपूर लाल क्विंटल 478 450 3200 2500
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 5766 300 3000 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 5 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1300 1700 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 351 500 2000 1250
18/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7536 500 3000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 14646 2200 3500 2850
खेड-चाकण क्विंटल 325 1500 3000 2250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 600 2700 2000
मंगळवेढा क्विंटल 82 610 3000 2400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9131 1500 3500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 43185 100 3700 2000
येवला लाल क्विंटल 11000 600 2771 2350
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4000 500 2714 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 22845 1000 2999 2480
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1855 851 2612 2450
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19380 1000 2781 2400
जळगाव लाल क्विंटल 472 625 2500 1600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 1300 2500 1900
राहूरी लाल क्विंटल 3434 200 2900 1550
कळवण लाल क्विंटल 2250 500 2720 2100
पैठण लाल क्विंटल 175 750 2400 1900
संगमनेर लाल क्विंटल 6137 500 3111 1805
चांदवड लाल क्विंटल 7200 1200 2411 2000
मनमाड लाल क्विंटल 3500 500 2700 2400
सटाणा लाल क्विंटल 3660 825 2725 2175
कोपरगाव लाल क्विंटल 2970 500 2676 2300
कोपरगाव लाल क्विंटल 1800 700 2600 2215
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6699 400 2700 2051
भुसावळ लाल क्विंटल 10 2500 2500 2500
देवळा लाल क्विंटल 2000 500 2925 2500
राहता लाल क्विंटल 1147 600 2800 2350
पुणे लोकल क्विंटल 17447 700 2600 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 1700 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 94 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 195 500 2000 1250
कामठी लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2600 2200
नाशिक पोळ क्विंटल 3550 750 2950 2250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14233 500 2900 2201
17/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 4760 500 3200 1800
औरंगाबाद क्विंटल 912 1200 3000 2100
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9932 2200 3500 2850
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 3000 2250
मंचर क्विंटल 3318 1000 3610 2246
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 42 400 2600 2000
सातारा क्विंटल 398 1000 3000 2000
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 330 2250 3250 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 33022 100 3675 1900
येवला लाल क्विंटल 8793 500 2741 2300
लासलगाव लाल क्विंटल 15210 900 2922 2451
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2530 1000 2700 2350
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 15195 1100 2900 2400
जळगाव लाल क्विंटल 540 575 2450 1750
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 6 2000 2600 2300
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 700 2685 2150
पंढरपूर लाल क्विंटल 243 625 3200 2500
नागपूर लाल क्विंटल 2732 2000 3000 2750
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 900 2450 2250
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 7004 200 2800 1700
कळवण लाल क्विंटल 2300 400 2850 2200
संगमनेर लाल क्विंटल 5852 500 2900 1700
चांदवड लाल क्विंटल 6781 1600 2850 2350
मनमाड लाल क्विंटल 4944 500 2800 2400
सटाणा लाल क्विंटल 3610 875 2770 2150
कोपरगाव लाल क्विंटल 1770 1000 2576 2325
कोपरगाव लाल क्विंटल 1740 700 2700 2275
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2715 600 2631 2050
भुसावळ लाल क्विंटल 7 2500 2500 2500
यावल लाल क्विंटल 160 940 1650 1150
नांदगाव लाल क्विंटल 12024 150 2690 2200
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 836 400 2800 1500
वैजापूर लाल क्विंटल 535 800 2800 2100
देवळा लाल क्विंटल 2321 500 2885 2350
राहता लाल क्विंटल 801 600 2700 2250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1823 700 2800 1750
पुणे लोकल क्विंटल 15042 700 2800 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1300 2200 1750
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 83 1300 2600 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 562 400 2500 1450
मलकापूर लोकल क्विंटल 55 825 1855 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1100 1800 1600
वाई लोकल क्विंटल 14 1500 3000 2250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1600 2000 1900
नाशिक पोळ क्विंटल 2432 750 2850 2150
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11217 400 2860 2145
अकोले उन्हाळी क्विंटल 250 251 2711 2325
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 6166 1200 3600 2500
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 3457 700 2750 2300
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 2000 2400 2200
16/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5944 600 3200 2000
औरंगाबाद क्विंटल 586 700 3000 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6533 2400 3500 2950
खेड-चाकण क्विंटल 5000 1500 3000 2500
श्रीगोंदा क्विंटल 1591 300 3000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 16 700 2000 1400
लासूर स्टेशन क्विंटल 1407 900 2610 2050
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 29 600 2700 2000
सातारा क्विंटल 239 1000 3000 2000
मंगळवेढा क्विंटल 68 550 3020 2400
कराड हालवा क्विंटल 201 2000 2500 2500
अकलुज लाल क्विंटल 310 800 3000 2200
सोलापूर लाल क्विंटल 36508 100 3600 1900
येवला लाल क्विंटल 12175 400 2671 2000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3721 500 2575 2200
लासलगाव लाल क्विंटल 16586 800 2831 2270
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2911 931 2600 2200
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19150 1000 2751 2300
जळगाव लाल क्विंटल 558 700 2300 1500
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6146 505 2525 2050
नागपूर लाल क्विंटल 1500 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 3837 500 2745 2300
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 7110 500 3001 2200
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 250 900 2499 2250
संगमनेर लाल क्विंटल 5407 500 2900 1700
चांदवड लाल क्विंटल 7500 1400 2826 2050
मनमाड लाल क्विंटल 5948 500 2541 2200
सटाणा लाल क्विंटल 3715 925 2765 2175
कोपरगाव लाल क्विंटल 2565 500 2651 2150
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 20048 1000 2500 2200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4583 500 2600 1975
पारनेर लाल क्विंटल 11752 200 3300 2100
भुसावळ लाल क्विंटल 7 2000 2000 2000
यावल लाल क्विंटल 250 900 1600 1000
नांदगाव लाल क्विंटल 13257 100 2666 2150
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4598 1500 2951 2351
वैजापूर लाल क्विंटल 2819 1000 2500 2300
देवळा लाल क्विंटल 2302 500 2855 2400
राहता लाल क्विंटल 892 600 2800 2350
उमराणे लाल क्विंटल 6500 1000 2900 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3598 800 3200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 13552 700 3000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1500 2200 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1600 1600 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 46 1300 2200 1700
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 3000 2250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2400 3600 3000
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1600 2000 1900
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 208 1800 2200 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 3225 800 3000 2250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11972 400 2660 2001
15/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5690 500 3000 1800
औरंगाबाद क्विंटल 537 600 3000 1800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 8260 2300 3500 2900
खेड-चाकण क्विंटल 400 1500 3000 2250
श्रीगोंदा क्विंटल 1395 300 3100 2200
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 25 800 3000 2500
सातारा क्विंटल 294 1000 3100 2000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11304 1200 3770 2200
कराड हालवा क्विंटल 249 1000 2000 2000
फलटण हायब्रीड क्विंटल 758 500 2700 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 46021 100 3500 1800
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3652 500 2451 1925
लासलगाव लाल क्विंटल 19623 700 2817 2351
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3750 900 2681 2200
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 19530 1000 2700 2275
जळगाव लाल क्विंटल 555 750 2375 1700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 28 800 2700 1750
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7096 550 2510 2100
पंढरपूर लाल क्विंटल 502 500 3100 2300
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 4515 500 2705 2350
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 900 2450 2250
राहूरी लाल क्विंटल 4149 200 2500 1350
कळवण लाल क्विंटल 2350 500 2770 2050
संगमनेर लाल क्विंटल 7384 500 3000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 8894 1300 2801 2000
मनमाड लाल क्विंटल 6583 500 2661 2300
कोपरगाव लाल क्विंटल 2685 500 2676 2150
कोपरगाव लाल क्विंटल 2970 750 2650 2225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5869 500 2652 2000
पेन लाल क्विंटल 156 4000 4200 4000
पाथर्डी लाल क्विंटल 100 500 2500 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 6 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 9952 100 2590 1900
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3393 1700 2950 2350
वैजापूर लाल क्विंटल 3347 900 2540 2325
देवळा लाल क्विंटल 3334 300 2745 2300
राहता लाल क्विंटल 1148 600 2700 2250
उमराणे लाल क्विंटल 8500 1000 2711 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 1200 2300 1750
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3087 800 3400 2100
पुणे लोकल क्विंटल 14316 700 3000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1400 1600 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 1700 2200 2000
मलकापूर लोकल क्विंटल 10 2005 2005 2005
जामखेड लोकल क्विंटल 903 200 3300 1750
वाई लोकल क्विंटल 20 1500 2800 2200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1115 300 2500 1450
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 2000 1875
नाशिक पोळ क्विंटल 3010 850 3250 2450
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14265 400 2810 2051
अकोले उन्हाळी क्विंटल 172 251 2751 2331
14/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6669 500 3250 2000
औरंगाबाद क्विंटल 532 400 2600 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12985 2300 3300 2800
श्रीगोंदा क्विंटल 968 300 2750 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 800 2800 2000
विटा क्विंटल 10 2000 2200 2150
सातारा क्विंटल 182 1000 3200 2100
मंगळवेढा क्विंटल 150 300 2700 2010
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 42509 100 3625 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 69995 800 3200 2300
येवला लाल क्विंटल 15015 500 2591 2200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5770 500 2499 2100
धुळे लाल क्विंटल 183 430 3400 2700
लासलगाव लाल क्विंटल 20084 700 2801 2300
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3635 950 2700 2300
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 21421 1100 2705 2300
जळगाव लाल क्विंटल 1503 800 2500 1600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6386 501 2771 2425
सिन्नर लाल क्विंटल 5136 500 2805 2400
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 9665 500 3100 2300
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 250 1000 2600 2350
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 6255 300 2800 1700
कळवण लाल क्विंटल 2800 400 2750 2000
संगमनेर लाल क्विंटल 6849 500 2901 1700
चांदवड लाल क्विंटल 4973 1250 2800 2150
मनमाड लाल क्विंटल 7408 400 2646 2300
सटाणा लाल क्विंटल 3800 850 2665 1950
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 20265 1000 3000 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6870 700 2751 2100
पेन लाल क्विंटल 216 4000 4200 4000
यावल लाल क्विंटल 640 775 1340 1000
नांदगाव लाल क्विंटल 4784 100 2600 1950
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4479 1700 3066 2375
वैजापूर लाल क्विंटल 793 500 3000 2100
देवळा लाल क्विंटल 1992 300 2975 2600
राहता लाल क्विंटल 1367 600 3000 2450
उमराणे लाल क्विंटल 9500 900 3000 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 220 1200 2200 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2976 800 3300 2050
पुणे लोकल क्विंटल 11480 700 3200 1950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 2400 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2400 2500 2450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 268 500 2000 1250
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2500 1750
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 552 300 2500 1400
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 238 1800 2500 2000
नाशिक पोळ क्विंटल 2570 900 3500 2800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13034 400 2910 2151
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 13300 1000 2780 2300
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 2818 700 3200 2400
13/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1116 500 2500 1500
खेड-चाकण क्विंटल 400 1500 3000 2000
मंचर क्विंटल 4461 1000 2650 1625
श्रीगोंदा क्विंटल 1906 200 3000 2700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 38 800 2600 2000
सातारा क्विंटल 156 1000 3200 2100
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 446 1200 3500 2200
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9336 1010 4010 2010
कराड हालवा क्विंटल 198 1500 2500 2500
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 33 1500 2700 2100
नागपूर लाल क्विंटल 1080 2000 3000 2750
राहूरी लाल क्विंटल 2859 200 2700 1450
कोपरगाव लाल क्विंटल 2415 700 2853 2475
पेन लाल क्विंटल 180 3500 3700 3500
पारनेर लाल क्विंटल 10885 200 3405 1900
पाथर्डी लाल क्विंटल 65 500 3000 2500
भुसावळ लाल क्विंटल 13 1800 1800 1800
राहता लाल क्विंटल 864 700 3000 2550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 1000 1800 1400
पुणे लोकल क्विंटल 18569 1000 3300 2150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 2200 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 69 1600 2200 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 328 400 2300 1350
वाई लोकल क्विंटल 60 1000 2500 1650
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 305 300 2300 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 680 1600 2400 2300
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 238 1800 2500 2000
अकोले उन्हाळी क्विंटल 94 211 2751 2300
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 2000 2400 2200
12/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6201 600 3100 2000
औरंगाबाद क्विंटल 802 500 2500 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6566 2500 3700 3100
खेड-चाकण क्विंटल 4500 1500 3100 2250
मंचर- वणी क्विंटल 50 700 2200 1450
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 27 700 2000 1500
सातारा क्विंटल 236 1000 3000 2000
कराड हालवा क्विंटल 234 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 44301 100 3500 1800
अहमदनगर लाल क्विंटल 62127 700 3500 2500
येवला लाल क्विंटल 12192 300 2751 2100
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4700 500 2899 2400
धुळे लाल क्विंटल 355 430 3400 3400
लासलगाव लाल क्विंटल 14420 900 2891 2600
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2580 1051 2791 2600
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17775 1100 2901 2550
जळगाव लाल क्विंटल 375 750 2750 1750
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 3 2100 2400 2250
पंढरपूर लाल क्विंटल 464 200 3500 2100
नागपूर लाल क्विंटल 180 2000 3000 2750
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 1000 2601 2450
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 6207 300 3000 2000
चांदवड लाल क्विंटल 8640 1800 3060 2350
मनमाड लाल क्विंटल 3093 500 2781 2400
कोपरगाव लाल क्विंटल 3045 700 3000 2435
कोपरगाव लाल क्विंटल 2265 700 2850 2201
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 23304 1000 3200 2800
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5475 500 2711 2200
भुसावळ लाल क्विंटल 11 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 303 775 1340 990
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4040 1800 2937 2450
वैजापूर लाल क्विंटल 643 500 3100 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 1000 1900 1450
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3464 500 3300 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 58 1600 2000 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 228 400 2000 1200
जामखेड लोकल क्विंटल 870 100 3500 1800
वाई लोकल क्विंटल 12 1000 2500 1700
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 3000 2500
नागपूर पांढरा क्विंटल 100 1800 2400 2250
नाशिक पोळ क्विंटल 2550 1050 3650 2650
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 7087 500 2961 2251

 

 

Leave a Comment