Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 19/03/2022

Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 19/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7424 400 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 838 300 1100 700
कराड हालवा क्विंटल 201 1500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 30621 100 1700 900
येवला लाल क्विंटल 15000 150 1061 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7000 250 1076 750
जळगाव लाल क्विंटल 2054 480 937 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 700 1500 1100
पंढरपूर लाल क्विंटल 955 200 1400 900
नागपूर लाल क्विंटल 20 1000 1500 1350
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 955 100 1300 700
कोपरगाव लाल क्विंटल 3340 275 1075 925
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 7430 500 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6200 300 991 800
भुसावळ लाल क्विंटल 82 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 586 950 1700 1200
वैजापूर लाल क्विंटल 338 300 1205 1001
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 150 600 2000 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6437 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1300 1700 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1200 1400 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 534 200 1200 700
वाई लोकल क्विंटल 18 700 1800 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 20 1000 1300 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17085 450 1245 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2317 550 1400 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2235 350 1380 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1431 500 1152 1000
18/03/2022
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 1500 1300
श्रीरामपूर क्विंटल 294 500 1050 800
मंगळवेढा क्विंटल 80 200 1600 1260
अकलुज लाल क्विंटल 180 500 1350 1000
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 33 800 1500 1150
पाथर्डी लाल क्विंटल 73 200 1200 1000
यावल लाल क्विंटल 1925 950 1820 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 136 700 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 6071 400 1400 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1300 1700 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 53 800 1300 1100
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1500 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 7646 200 1500 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3560 500 1200 1025
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2445 200 1350 1100
17/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6085 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1309 200 800 500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12954 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1500 1300
सातारा क्विंटल 270 500 1500 1000
राहता क्विंटल 3397 300 1300 950
कराड हालवा क्विंटल 300 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 26724 100 1525 900
लासलगाव लाल क्विंटल 16150 300 1125 875
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2850 500 1301 1100
जळगाव लाल क्विंटल 2775 400 925 625
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 16 1200 1400 1300
पंढरपूर लाल क्विंटल 736 200 1500 850
नागपूर लाल क्विंटल 1500 1000 1500 1225
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 1986 100 1200 700
मनमाड लाल क्विंटल 5000 300 1240 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4232 500 970 850
भुसावळ लाल क्विंटल 111 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 513 300 1400 513
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3221 300 1400 850
पुणे लोकल क्विंटल 13177 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1400 1700 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 59 1100 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 828 400 1500 950
मलकापूर लोकल क्विंटल 210 425 1005 675
वाई लोकल क्विंटल 12 700 1500 1100
नागपूर पांढरा क्विंटल 1535 1000 1500 1375
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 24551 405 1360 950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 1500 600 1420 1250
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 80 701 952 775
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3541 150 1351 1211
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8593 200 1451 825
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3570 500 1213 1051
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2517 300 1790 1111
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 688 350 1226 1100
16/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7121 300 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 369 300 1100 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12689 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 12500 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 21 625 1400 775
श्रीगोंदा क्विंटल 1170 200 1200 700
लासूर स्टेशन क्विंटल 2488 300 950 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 800 1500 1200
सातारा क्विंटल 324 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 136 200 1570 1300
राहता क्विंटल 2884 300 1300 950
कराड हालवा क्विंटल 246 1000 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 325 300 1500 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 38505 100 1500 900
येवला लाल क्विंटल 20399 250 1181 850
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 7774 200 1112 750
लासलगाव लाल क्विंटल 25275 500 1180 890
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3660 600 1352 1100
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 600 1500 1050
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 24000 300 1150 885
नागपूर लाल क्विंटल 2480 1200 1800 1650
सिन्नर लाल क्विंटल 3712 300 1290 1000
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 13680 250 1451 1050
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 116 300 750 700
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 520 460 1053 900
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6000 100 1100 800
चांदवड लाल क्विंटल 8000 600 1446 850
मनमाड लाल क्विंटल 15454 200 1136 900
सटाणा लाल क्विंटल 7085 500 1425 1050
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 11108 500 1200 1000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6136 500 1002 800
नांदगाव लाल क्विंटल 24183 100 1112 850
वैजापूर लाल क्विंटल 5125 300 955 800
देवळा लाल क्विंटल 6210 100 1240 1000
उमराणे लाल क्विंटल 17500 600 1071 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5219 700 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 15435 400 1500 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1400 1700 1550
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 90 800 1300 1100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1300 1800 1600
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 1000 1400 1300
नाशिक पोळ क्विंटल 2301 600 1650 1200
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 22799 500 1365 951
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4340 700 1551 1275
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 80 690 901 820
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9050 200 1500 851
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2140 500 1326 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1905 350 1865 1401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 870 300 1226 1051
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 11120 200 1500 1000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 377 400 1352 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 450 800 1200 1000
15/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6841 400 1450 1200
औरंगाबाद क्विंटल 531 200 1000 600
राहूरी क्विंटल 6743 100 1300 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11135 1200 1700 1450
खेड-चाकण क्विंटल 200 1000 1500 1250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 22 700 1500 1200
सातारा क्विंटल 185 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 2989 300 1500 1050
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8666 425 1650 825
कराड हालवा क्विंटल 300 200 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 2405 300 1355 1000
सोलापूर लाल क्विंटल 35658 100 1850 900
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5345 250 1128 850
धुळे लाल क्विंटल 2558 100 1300 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 23715 500 1325 960
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2390 800 1280 1100
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 12 1300 1600 1450
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 29161 305 1137 875
पंढरपूर लाल क्विंटल 971 200 2000 1300
नागपूर लाल क्विंटल 1800 1200 1800 1650
सिन्नर लाल क्विंटल 2792 300 1325 1050
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 200 300 850 750
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 290 465 1100 1000
कळवण लाल क्विंटल 3000 300 1180 800
चांदवड लाल क्विंटल 13328 602 1351 880
मनमाड लाल क्विंटल 15359 300 1292 1000
कोपरगाव लाल क्विंटल 3720 300 1051 901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5000 400 1092 825
पाथर्डी लाल क्विंटल 41 200 1500 1000
यावल लाल क्विंटल 1200 1290 2260 1600
नांदगाव लाल क्विंटल 18768 90 1111 750
वैजापूर लाल क्विंटल 5487 200 950 800
देवळा लाल क्विंटल 6442 100 1195 1025
उमराणे लाल क्विंटल 19500 650 1051 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 230 700 1900 1300
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3548 700 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 14161 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 93 800 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 276 400 1200 800
मलकापूर लोकल क्विंटल 730 600 1060 800
जामखेड लोकल क्विंटल 1272 100 1500 800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1200 1800 1400
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1500 1000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 1600 1550
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 457 200 1400 900
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 800 900 850
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 700 800 750
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1100 1400 1325
नाशिक पोळ क्विंटल 2670 600 1900 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 22357 300 1500 1001
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3625 700 1655 1300
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2397 150 1500 1351
कळवण उन्हाळी क्विंटल 700 300 1410 1050
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9864 200 1500 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4160 400 1300 1000
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1539 400 1690 1311
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 400 350 1500 1230
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 350 900 1225 1000
14/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8697 400 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 52 200 1200 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 19177 1300 1700 1500
मंचर- वणी क्विंटल 26 550 1300 1000
श्रीगोंदा क्विंटल 60 200 1200 700
श्रीरामपूर क्विंटल 1004 550 1200 800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 31 1000 1500 1300
सातारा क्विंटल 236 1000 1500 1250
मंगळवेढा क्विंटल 119 200 2000 1500
राहता क्विंटल 3284 300 1350 1000
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 40104 100 1800 950
अहमदनगर लाल क्विंटल 30610 630 1600 1000
येवला लाल क्विंटल 14566 200 1251 900
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5042 250 1176 850
धुळे लाल क्विंटल 193 100 1300 1000
लासलगाव लाल क्विंटल 22045 500 1551 1070
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2170 500 1290 1100
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 14385 400 1500 1050
जळगाव लाल क्विंटल 2538 500 1100 750
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 24000 300 1151 910
नागपूर लाल क्विंटल 3000 1300 1800 1675
सिन्नर लाल क्विंटल 3419 300 1325 1100
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 17195 250 1611 1200
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 200 300 1000 900
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 330 520 1200 1050
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2270 100 1400 700
कळवण लाल क्विंटल 3500 300 1300 900
चांदवड लाल क्विंटल 7476 501 1351 850
मनमाड लाल क्विंटल 13679 300 1263 1050
सटाणा लाल क्विंटल 7120 450 1285 975
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 11474 500 1400 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5233 300 1250 950
नांदगाव लाल क्विंटल 18982 100 1155 811
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 609 100 1300 900
वैजापूर लाल क्विंटल 687 400 1200 1000
देवळा लाल क्विंटल 6108 100 1280 1025
उमराणे लाल क्विंटल 16500 550 1113 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 700 1800 1250
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5092 700 1600 1150
पुणे लोकल क्विंटल 13406 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1000 1500 1250
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 109 1100 1600 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 313 400 1400 900
वाई लोकल क्विंटल 200 500 1500 1000
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 2200 1800
शेवगाव नं. १ नग 2830 1100 1300 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2200 2000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 1233 200 1500 950
शेवगाव नं. २ नग 920 700 1000 1000
शेवगाव नं. ३ नग 946 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 2180 1100 1300 1250
नाशिक पोळ क्विंटल 1974 600 1650 1200
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17426 600 1600 1051
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 16201 600 1300 975
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 3140 800 1691 1215
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 95 600 900 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2340 900 1561 1300
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 1470 500 1650 1200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 800 400 1400 1100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 10580 200 1600 900
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 8020 500 1367 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 1340 500 1755 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 463 300 1489 1100
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 550 900 1400 1175
13/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1033 300 1200 750
राहूरी क्विंटल 5271 100 1500 800
खेड-चाकण क्विंटल 400 1000 1500 1250
मंचर क्विंटल 8721 1000 1800 1485
श्रीगोंदा क्विंटल 2202 200 1200 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 15 700 1400 1000
सातारा क्विंटल 363 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 3760 300 1500 1150
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 8725 435 1750 875
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 345 400 1500 1200
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 26 1100 1500 1300
पैठण लाल क्विंटल 1100 500 1500 1000
कोपरगाव लाल क्विंटल 2745 400 1325 1120
पाथर्डी लाल क्विंटल 57 200 1500 1200
यावल लाल क्विंटल 160 1310 2300 1610
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 700 1900 1300
पुणे लोकल क्विंटल 21688 500 1600 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1500 1600 1550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 117 1100 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 435 400 1500 950
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2546 150 1800 1496
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 10602 200 1700 1250
कडा उन्हाळी क्विंटल 735 300 1500 1000
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 1800 2000 1900
12/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8672 400 1700 1400
औरंगाबाद क्विंटल 547 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11474 1300 1800 1550
खेड-चाकण क्विंटल 11000 1000 1700 1500
मंचर- वणी क्विंटल 14 600 1400 950
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 13 600 1300 1100
कराड हालवा क्विंटल 201 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 35227 100 2000 1050
अहमदनगर लाल क्विंटल 35460 850 1700 1200
येवला लाल क्विंटल 10140 200 1340 1000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4501 200 1361 1000
धुळे लाल क्विंटल 1768 100 1440 1200
लासलगाव लाल क्विंटल 15540 600 1671 1301
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2065 700 1460 1150
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 13830 500 1625 1300
जळगाव लाल क्विंटल 1475 675 1500 1000
पंढरपूर लाल क्विंटल 453 200 2100 1500
नागपूर लाल क्विंटल 300 1400 2000 1850
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2616 200 1600 800
चांदवड लाल क्विंटल 10829 552 1711 1000
मनमाड लाल क्विंटल 5359 300 1323 1150
कोपरगाव लाल क्विंटल 1320 700 1448 1250
कोपरगाव लाल क्विंटल 3060 301 1275 1150
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 13381 700 1600 1400
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 5421 300 1362 1100
भुसावळ लाल क्विंटल 31 1500 1500 1500
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 2838 1000 1875 1425
वैजापूर लाल क्विंटल 581 300 1400 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4175 300 1600 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1400 1600 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 21 1000 1400 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 153 1100 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 351 400 1600 1000
जामखेड लोकल क्विंटल 1477 150 1700 925
वाई लोकल क्विंटल 20 700 1500 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2400 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 260 1200 1400 1350
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 80 1300 1500 1400
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 10303 300 1770 1145
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 12784 650 1500 1100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2510 600 1700 1250
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 2010 900 1612 1325
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 60 700 1060 901
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 1352 900 1551 1350
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2480 500 1500 1245
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 226 500 2000 1600
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 167 400 1350 1181

 

Leave a Comment