Kanda Bajar Bhav Today : १८ ते २३ एप्रिल पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav Today : १८ ते २३ एप्रिल पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7844 300 1300 1000
येवला लाल क्विंटल 400 125 671 500
पंढरपूर लाल क्विंटल 631 200 1100 700
नागपूर लाल क्विंटल 200 800 1000 950
मनमाड लाल क्विंटल 500 200 748 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 329 400 1000 700
नागपूर पांढरा क्विंटल 200 800 1000 950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 150 390 750 680
येवला उन्हाळी क्विंटल 7600 300 1161 800
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4000 300 976 850
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 1500 300 1050 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 17700 500 1600 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3540 350 1001 850
22/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7402 300 1300 900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10830 800 1300 1050
खेड-चाकण क्विंटल 350 700 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 106 200 1200 800
राहता क्विंटल 2567 200 1400 950
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 3351 350 1350 650
अकलुज लाल क्विंटल 80 350 1100 800
सोलापूर लाल क्विंटल 28532 100 1400 650
येवला लाल क्विंटल 511 200 797 550
धुळे लाल क्विंटल 976 100 1000 700
लासलगाव लाल क्विंटल 405 300 830 760
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 65 353 735 700
जळगाव लाल क्विंटल 1446 325 780 530
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 700 700 700
मनमाड लाल क्विंटल 1079 200 890 800
इंदापूर लाल क्विंटल 637 100 1225 450
पाथर्डी लाल क्विंटल 120 200 1100 800
भुसावळ लाल क्विंटल 113 800 800 800
यावल लाल क्विंटल 1481 410 830 600
उमराणे लाल क्विंटल 4500 400 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 470 200 1300 750
पुणे लोकल क्विंटल 12159 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 28 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 900 1100 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 86 600 1500 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 613 400 1000 700
कामठी लोकल क्विंटल 50 800 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 2000 1600
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 180 605 755 660
येवला उन्हाळी क्विंटल 9614 300 1189 900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4317 300 1000 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2092 500 1350 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11745 551 1290 1060
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1380 500 1000 900
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 10548 200 1311 755
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6900 300 1163 930
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5300 400 1022 875
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1460 625 1000 885
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 30454 450 1515 980
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4632 275 980 780
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2707 150 1300 850
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 350 300 990 711
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3065 150 1400 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 700 1200 1010
21/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7037 400 1300 1000
औरंगाबाद क्विंटल 960 200 825 513
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11300 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1300 1050
मंचर क्विंटल 3327 720 1250 950
सातारा क्विंटल 104 400 1100 750
राहता क्विंटल 1211 200 1250 900
कराड हालवा क्विंटल 300 1000 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 27244 100 1500 700
येवला लाल क्विंटल 626 200 802 550
धुळे लाल क्विंटल 1374 100 770 600
लासलगाव लाल क्विंटल 558 300 811 630
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 180 411 777 635
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 600 600 600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 5000 250 770 650
पंढरपूर लाल क्विंटल 292 200 1100 600
नागपूर लाल क्विंटल 1000 800 1000 950
मनमाड लाल क्विंटल 2099 200 903 770
सटाणा लाल क्विंटल 1555 300 770 525
पाथर्डी लाल क्विंटल 107 200 1100 800
भुसावळ लाल क्विंटल 61 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 2600 425 840 600
नांदगाव लाल क्विंटल 866 100 700 500
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 320 100 1180 700
वैजापूर लाल क्विंटल 970 300 1300 900
उमराणे लाल क्विंटल 14000 400 800 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4003 500 1200 850
पुणे लोकल क्विंटल 9433 300 1300 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 800 1100 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 600 1500 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 644 300 1000 650
मलकापूर लोकल क्विंटल 830 300 825 550
जामखेड लोकल क्विंटल 7366 100 1300 700
वाई लोकल क्विंटल 20 500 1200 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 2200 1800
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 800 1000 950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 302 610 780 650
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 10612 500 1250 950
येवला उन्हाळी क्विंटल 7199 250 1221 900
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1931 500 1250 850
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12942 551 1251 1070
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2750 525 1052 951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 350 975 850
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1295 300 1090 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 500 1051 950
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 100 305 1075 920
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 767 100 1200 800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 8951 200 1400 800
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 400 1350 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6900 300 1158 970
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 3026 300 1170 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6545 550 1300 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 251 500 1086 925
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2420 650 1052 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 34785 500 1540 1001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2397 300 961 800
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 14047 100 1085 800
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 172 200 1150 665
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3839 150 1255 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 4500 750 1200 1000
20/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5950 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 672 150 950 550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11370 700 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 4000 700 1100 900
मंचर क्विंटल 58 425 1000 575
सातारा क्विंटल 262 700 1000 850
मंगळवेढा क्विंटल 62 200 900 760
राहता क्विंटल 1255 200 1250 900
कराड हालवा क्विंटल 201 800 1300 1300
अकलुज लाल क्विंटल 215 300 900 700
सोलापूर लाल क्विंटल 25160 100 1500 700
येवला लाल क्विंटल 1020 150 791 600
धुळे लाल क्विंटल 238 100 930 700
लासलगाव लाल क्विंटल 753 300 831 651
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 102 300 751 700
जळगाव लाल क्विंटल 1336 350 750 577
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 800 800 800
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 6000 250 777 675
नागपूर लाल क्विंटल 1360 800 1000 950
चांदवड लाल क्विंटल 763 400 871 700
मनमाड लाल क्विंटल 2510 200 891 660
सटाणा लाल क्विंटल 1620 350 780 550
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 7648 500 1100 900
इंदापूर लाल क्विंटल 623 200 1100 500
भुसावळ लाल क्विंटल 38 800 800 800
नांदगाव लाल क्विंटल 1481 100 751 600
वैजापूर लाल क्विंटल 5251 300 1080 900
नामपूर लाल क्विंटल 1650 200 825 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 490 200 1400 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 3584 500 1200 850
पुणे लोकल क्विंटल 7398 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 30 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 22 700 1200 950
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 117 600 1600 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 33 1000 1600 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 2000 1600
नागपूर पांढरा क्विंटल 2000 800 1000 950
नाशिक पोळ क्विंटल 1858 550 1500 900
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 422 200 845 670
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 13125 100 1200 700
येवला उन्हाळी क्विंटल 9184 250 1201 900
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 5027 400 1004 925
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15084 500 1304 1051
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2507 400 1075 931
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 11896 325 1030 850
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1136 200 1105 900
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 2450 250 1351 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 500 1101 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 56 151 1050 900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 80 315 1021 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2900 300 1405 1050
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 5938 200 1500 850
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8323 400 1313 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 4000 300 1250 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 6615 550 1350 1040
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4800 500 1091 925
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 1400 250 1350 700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 30770 550 1490 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5893 351 1031 841
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2472 250 1330 850
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 16189 126 1021 750
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3669 350 1250 1000
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 8790 100 1145 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1178 100 1080 900
19/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3796 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 906 250 900 575
राहूरी क्विंटल 5553 100 1400 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 10177 700 1350 1025
खेड-चाकण क्विंटल 250 700 1000 850
सातारा क्विंटल 301 700 1000 850
राहता क्विंटल 1192 200 1100 850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 1487 350 1350 650
कराड हालवा क्विंटल 249 1000 1300 1300
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1450 300 1251 800
सोलापूर लाल क्विंटल 17733 100 1480 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 505 150 841 650
लासलगाव लाल क्विंटल 1068 300 920 810
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 85 500 735 726
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7973 300 801 725
पंढरपूर लाल क्विंटल 819 200 1000 600
चांदवड लाल क्विंटल 788 271 881 750
मनमाड लाल क्विंटल 2658 200 860 650
सटाणा लाल क्विंटल 1560 300 775 575
भुसावळ लाल क्विंटल 158 800 800 800
नांदगाव लाल क्विंटल 2371 100 891 600
वैजापूर लाल क्विंटल 3879 300 1100 900
नामपूर लाल क्विंटल 1034 200 880 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 310 200 1600 900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2972 500 1200 850
पुणे लोकल क्विंटल 6134 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 20 700 1100 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1100 1100 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 99 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 209 300 900 600
मलकापूर लोकल क्विंटल 1080 300 635 455
वाई लोकल क्विंटल 25 500 1100 800
कामठी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 2000 1500
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 337 100 900 500
नाशिक पोळ क्विंटल 1527 500 1500 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 657 300 840 700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4552 300 1036 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 14496 500 1336 1120
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2175 430 1100 951
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 400 1030 925
अकोले उन्हाळी क्विंटल 536 251 1411 1021
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 809 200 1040 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 500 1100 950
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 160 326 1001 850
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8000 250 1305 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6043 200 1351 775
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6719 700 1261 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 300 1099 950
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5310 500 1300 1070
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 3720 500 1101 981
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1326 600 1050 845
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 27135 500 1495 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5143 400 1030 875
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 14640 111 1125 800
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 168 400 980 714
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3956 300 1255 1000
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9459 100 1135 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1584 100 1200 900
18/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3133 500 1500 1000
औरंगाबाद क्विंटल 687 275 875 575
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9047 600 1300 950
मंचर क्विंटल 3183 600 1150 925
सातारा क्विंटल 225 800 1000 900
मंगळवेढा क्विंटल 229 150 1100 800
राहता क्विंटल 1113 200 1100 750
कराड हालवा क्विंटल 201 800 1200 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 19014 100 1400 700
येवला लाल क्विंटल 3688 150 762 650
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 1887 150 795 651
धुळे लाल क्विंटल 304 100 930 700
लासलगाव लाल क्विंटल 1450 300 860 700
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 200 500 715 650
जळगाव लाल क्विंटल 1300 400 780 600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 3000 400 790 670
नागपूर लाल क्विंटल 2340 800 1000 950
चांदवड लाल क्विंटल 885 400 866 820
मनमाड लाल क्विंटल 3000 200 806 600
सटाणा लाल क्विंटल 1565 300 740 575
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 4137 500 1000 800
पेन लाल क्विंटल 336 2400 2600 2400
यावल लाल क्विंटल 2384 400 820 630
नांदगाव लाल क्विंटल 3433 50 802 600
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 615 50 1100 600
वैजापूर लाल क्विंटल 716 300 1150 800
नामपूर लाल क्विंटल 2043 200 750 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 320 300 1400 850
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2216 500 1200 850
पुणे लोकल क्विंटल 3971 300 1200 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 700 1200 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 38 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 326 500 800 650
वाई लोकल क्विंटल 250 500 1100 800
शेवगाव नं. १ नग 530 800 1200 800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 800 1200 1000
शेवगाव नं. २ नग 960 500 700 700
शेवगाव नं. ३ नग 610 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 1400 500 4000 3125
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 651 300 856 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 8605 250 1138 850
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 4403 300 1071 850
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2265 450 1225 750
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12168 600 1360 1080
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2330 500 1103 940
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 551 1090 900
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1062 300 1015 950
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 1880 300 1351 950
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 750 500 1050 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 114 151 1111 900
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 120 300 911 850
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 610 100 1000 600
कळवण उन्हाळी क्विंटल 9500 300 1300 950
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 6267 200 1351 775
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2694 600 1199 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3958 300 1053 850
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 1308 300 1151 900
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 5225 500 1250 1050
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 1670 200 1000 550
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 25299 400 1530 1075
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4179 300 1100 921
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 12322 200 1051 750
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 175 100 950 401
देवळा उन्हाळी क्विंटल 4918 350 1190 950
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 9900 100 1155 900
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 1368 100 1155 900
17/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 1920 400 700 550
राहूरी क्विंटल 2260 100 1100 600
खेड-चाकण क्विंटल 200 700 1100 900
श्रीगोंदा क्विंटल 98 200 800 500
सातारा क्विंटल 325 800 1000 900
राहता क्विंटल 1821 200 1100 750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 550 700 1100 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 1790 225 1250 525
कराड हालवा क्विंटल 249 200 1100 1100
अकलुज लाल क्विंटल 280 300 850 600
कोपरगाव लाल क्विंटल 170 251 625 525
पाथर्डी लाल क्विंटल 250 200 1000 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 370 300 1500 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1000 1100 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 50 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 277 500 1000 750
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 545 100 900 500
अकोले उन्हाळी क्विंटल 773 150 1200 1050
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 3910 700 1220 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 1054 650 872 815
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1790 200 1200 800
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1400 1600 1500
16/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5301 400 1300 900
औरंगाबाद क्विंटल 973 300 800 550
खेड-चाकण क्विंटल 6000 700 1125 900
सातारा क्विंटल 308 700 1000 850
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 16678 100 1300 600
धुळे लाल क्विंटल 1140 100 700 570
लासलगाव लाल क्विंटल 2007 261 930 785
जळगाव लाल क्विंटल 1136 400 740 570
पंढरपूर लाल क्विंटल 718 200 1200 700
नागपूर लाल क्विंटल 170 800 1000 950
चांदवड लाल क्विंटल 2128 400 890 700
मनमाड लाल क्विंटल 1890 200 845 620
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 5898 500 1000 800
भुसावळ लाल क्विंटल 74 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 895 200 1100 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 390 300 1300 800
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4164 500 1200 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 700 1100 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 100 1100 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 41 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 427 400 1000 700
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1000 750
कामठी लोकल क्विंटल 35 500 1200 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 180 700 1100 1000
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 466 1000 1200 1100
नाशिक पोळ क्विंटल 720 500 1200 800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 594 300 790 501
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4425 452 1280 1100
सिन्नर – दोडी बुद्रुक उन्हाळी क्विंटल 1050 250 1200 900
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 400 300 1050 900
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 611 100 1000 600
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 2868 600 1126 950
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 517 500 1053 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 2740 400 980 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 10246 400 1500 1050
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2740 300 1025 825

 

Leave a Comment