Kanda Bajar Bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

Kanda Bajar Bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंतचे कांदा बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8338 500 2600 1500
औरंगाबाद क्विंटल 474 1400 3000 2200
कराड हालवा क्विंटल 201 500 2500 2500
सोलापूर लाल क्विंटल 50016 100 3100 1500
येवला लाल क्विंटल 11000 450 2352 1950
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 4000 400 2300 1800
धुळे लाल क्विंटल 596 150 2470 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 17826 651 2625 2100
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 3 1700 2000 1850
नागपूर लाल क्विंटल 260 2000 3000 2750
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 4143 200 2500 1700
चांदवड लाल क्विंटल 5200 1350 2601 1900
कोपरगाव लाल क्विंटल 1620 625 2300 2075
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7450 500 2301 1850
भुसावळ लाल क्विंटल 24 2000 2000 2000
वैजापूर लाल क्विंटल 319 500 2400 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 1800 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1600 1600 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 422 400 2200 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 300 1500 2000 1875
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11460 500 2460 2100
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2588 750 2700 1950
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 224 1500 2430 2301
25/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7614 500 2700 1700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13668 1900 3000 2450
खेड-चाकण क्विंटल 250 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 121 400 3000 2210
सोलापूर लाल क्विंटल 44451 100 3300 1600
येवला लाल क्विंटल 11725 450 2440 1900
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5490 400 2501 2000
धुळे लाल क्विंटल 634 150 2470 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 21757 701 2641 2170
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2035 880 2205 2050
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 18880 1000 2751 2151
जळगाव लाल क्विंटल 667 800 2325 1800
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 7 1400 3000 2200
कळवण लाल क्विंटल 2050 400 2680 2000
पैठण लाल क्विंटल 22 1510 1900 1800
संगमनेर लाल क्विंटल 9353 500 3000 1750
चांदवड लाल क्विंटल 9337 1400 2561 2030
मनमाड लाल क्विंटल 3000 500 2416 2100
सटाणा लाल क्विंटल 3955 725 2360 1850
कोपरगाव लाल क्विंटल 2610 700 2535 2150
कोपरगाव लाल क्विंटल 1545 700 2501 1810
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7266 600 2481 1900
पाथर्डी लाल क्विंटल 37 500 2300 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 11 1500 1500 1500
वैजापूर लाल क्विंटल 4929 1400 2400 2300
देवळा लाल क्विंटल 2763 500 2600 2400
राहता लाल क्विंटल 1753 600 2800 2350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 600 1800 1200
पुणे लोकल क्विंटल 22338 600 2600 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1400 1800 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 285 500 2200 1350
कामठी लोकल क्विंटल 25 2000 3000 2800
नाशिक पोळ क्विंटल 2085 650 2700 1800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 15055 500 2595 2001
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 280 1000 2499 2451
24/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5180 500 2800 1500
औरंगाबाद क्विंटल 346 1000 2800 1900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11500 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 400 1500 2500 2000
मंचर क्विंटल 9492 1000 2510 1625
श्रीगोंदा क्विंटल 2576 300 2700 2400
सातारा क्विंटल 549 1000 2700 1850
कराड हालवा क्विंटल 201 2500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 39050 100 3500 1900
येवला लाल क्विंटल 13134 400 2551 2000
धुळे लाल क्विंटल 901 100 2505 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 19906 751 2686 2225
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4085 851 2251 2050
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16035 1000 2801 2350
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 6 1600 3000 2300
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 8500 550 2510 1950
पंढरपूर लाल क्विंटल 475 400 3200 2600
नागपूर लाल क्विंटल 1500 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 4258 500 2440 2100
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 200 800 2400 2200
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 5981 200 2800 1800
कळवण लाल क्विंटल 2800 500 2730 2100
संगमनेर लाल क्विंटल 7535 500 3111 1805
चांदवड लाल क्विंटल 8027 1400 2675 2000
मनमाड लाल क्विंटल 5664 500 2455 2150
कोपरगाव लाल क्विंटल 2550 700 2574 2250
कोपरगाव लाल क्विंटल 2190 650 2500 2175
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 3327 500 2412 1925
भुसावळ लाल क्विंटल 15 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 12618 100 2500 1950
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 899 100 2700 1600
वैजापूर लाल क्विंटल 708 700 2700 2300
देवळा लाल क्विंटल 3142 500 2680 2450
राहता लाल क्विंटल 1242 600 2700 2250
उमराणे लाल क्विंटल 6500 951 2700 2350
पुणे लोकल क्विंटल 18021 700 2800 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1500 1800 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2400 2400 2400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 71 1000 1500 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 579 500 2200 1350
मलकापूर लोकल क्विंटल 72 1250 2200 1750
वाई लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1250
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2800 2400
नागपूर पांढरा क्विंटल 2200 1500 2000 1875
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 592 1600 2000 1800
नाशिक पोळ क्विंटल 2245 700 2900 1950
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 13892 500 2751 2075
अकोले उन्हाळी क्विंटल 196 251 2911 2371
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 854 1000 2800 1500
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 6670 1200 3200 2500
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 5632 600 2700 2300
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 6 2000 2400 2200
23/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8236 500 3000 1600
औरंगाबाद क्विंटल 316 1000 2800 1900
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12754 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 7500 1500 3000 2300
मंचर क्विंटल 8 300 2850 1575
मंचर- वणी क्विंटल 65 1000 2500 1350
श्रीगोंदा क्विंटल 2355 200 2800 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 28 750 2000 1350
लासूर स्टेशन क्विंटल 1301 810 2670 2150
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 20 1000 2600 2000
सातारा क्विंटल 76 1000 2700 1850
मंगळवेढा क्विंटल 48 700 3230 2400
कराड हालवा क्विंटल 150 2000 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 41079 100 3700 2000
येवला लाल क्विंटल 14076 500 2535 2150
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 6478 500 2690 2200
धुळे लाल क्विंटल 303 200 2810 2300
लासलगाव लाल क्विंटल 20693 800 2748 2330
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4605 851 2591 2300
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17475 1100 2700 2300
जळगाव लाल क्विंटल 552 700 2400 1575
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 19 1600 3000 2300
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 8653 575 2583 2075
नागपूर लाल क्विंटल 2000 2000 3000 2750
सिन्नर लाल क्विंटल 4443 500 2575 2100
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 8255 500 3011 2250
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 250 800 2400 2200
पैठण लाल क्विंटल 345 600 2500 1675
संगमनेर लाल क्विंटल 6231 500 3151 1825
चांदवड लाल क्विंटल 9107 1500 2745 2230
मनमाड लाल क्विंटल 6805 500 2500 2300
सटाणा लाल क्विंटल 3600 750 2865 2340
कोपरगाव लाल क्विंटल 2955 700 2551 2250
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 15764 1000 2800 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6846 500 2551 2011
पेन लाल क्विंटल 186 3400 3600 3400
पारनेर लाल क्विंटल 12512 200 3000 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 13 2000 2000 2000
नांदगाव लाल क्विंटल 12595 100 2581 2150
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3203 1800 3287 2430
वैजापूर लाल क्विंटल 3955 1200 2555 2375
देवळा लाल क्विंटल 2136 500 2750 2450
राहता लाल क्विंटल 1280 600 2700 2250
उमराणे लाल क्विंटल 6000 900 2600 2400
नामपूर लाल क्विंटल 2729 500 2455 2000
पुणे लोकल क्विंटल 15254 600 2800 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 1400 2400 1900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2200 2500 2350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 62 800 2200 1300
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2600 2200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 1500 2000 1875
नाशिक पोळ क्विंटल 2410 700 3000 2100
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 14749 500 2895 2101
22/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6738 600 3100 1800
औरंगाबाद क्विंटल 418 1000 2700 1850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 3026 2300 3300 2800
खेड-चाकण क्विंटल 250 1000 2500 1800
मंचर क्विंटल 6188 1000 3310 2185
श्रीगोंदा क्विंटल 2062 700 2700 2200
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 19 600 2700 2000
सातारा क्विंटल 193 1000 2700 1850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9953 800 3800 1800
कराड हालवा क्विंटल 150 500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 43449 100 3600 2000
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3346 500 2593 2100
धुळे लाल क्विंटल 394 125 2910 2300
लासलगाव लाल क्विंटल 19956 800 2722 2370
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3475 1045 2593 2350
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 16320 1100 2770 2351
जळगाव लाल क्विंटल 495 650 2550 1650
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 38 1150 2900 2050
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 8301 505 2685 2150
पंढरपूर लाल क्विंटल 374 260 3425 2500
नागपूर लाल क्विंटल 1340 2500 3000 2875
सिन्नर लाल क्विंटल 4248 500 2650 2250
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 300 900 2550 2350
राहूरी लाल क्विंटल 3806 200 3125 1650
संगमनेर लाल क्विंटल 7306 500 3086 1793
चांदवड लाल क्विंटल 7469 1500 2600 2250
मनमाड लाल क्विंटल 6128 500 2733 2400
कोपरगाव लाल क्विंटल 2565 700 2551 2350
कोपरगाव लाल क्विंटल 2175 650 2491 2175
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 6490 700 2642 2180
पाथर्डी लाल क्विंटल 62 500 2700 1500
भुसावळ लाल क्विंटल 23 1500 1500 1500
यावल लाल क्विंटल 261 1050 1970 1430
नांदगाव लाल क्विंटल 12806 100 2575 2150
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 3203 1800 3287 2430
वैजापूर लाल क्विंटल 3258 1200 2545 2350
देवळा लाल क्विंटल 2894 100 2800 2400
राहता लाल क्विंटल 1230 600 2800 2350
उमराणे लाल क्विंटल 5500 1000 2700 2500
नामपूर लाल क्विंटल 3592 500 2700 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2626 700 3100 1900
पुणे लोकल क्विंटल 15988 800 3000 1900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1500 2200 1850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 75 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 279 500 2000 1250
मलकापूर लोकल क्विंटल 140 1000 2500 2100
जामखेड लोकल क्विंटल 1178 300 3300 1800
वाई लोकल क्विंटल 18 1000 2500 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1800 2800 2400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 950 300 2500 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 1800 1725
नाशिक पोळ क्विंटल 3185 750 3200 2250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 12912 500 2950 2251
अकोले उन्हाळी क्विंटल 221 300 2711 2331
21/02/2022
कोल्हापूर क्विंटल 9166 500 3000 1700
औरंगाबाद क्विंटल 375 1000 2700 1850
मंचर क्विंटल 60 1000 2600 1500
मंचर- वणी क्विंटल 10 1400 1500 1425
श्रीगोंदा क्विंटल 2146 300 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 850 1900 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 1195 750 2500 2050
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 36 900 2800 2000
सातारा क्विंटल 154 1000 2600 1800
मंगळवेढा क्विंटल 125 550 3260 2200
कराड हालवा क्विंटल 351 500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 45016 100 3900 2000
येवला लाल क्विंटल 11732 500 2700 2200
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 5057 500 2600 2200
धुळे लाल क्विंटल 680 125 2910 2300
लासलगाव लाल क्विंटल 16156 801 2851 2430
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3100 975 2540 2300
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 13530 1000 2740 2350
जळगाव लाल क्विंटल 485 700 2800 1700
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 7894 650 2640 2180
नागपूर लाल क्विंटल 1000 2500 3000 2875
सिन्नर लाल क्विंटल 4386 500 2650 2300
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 9705 500 3200 2350
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 350 900 2500 2300
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 5909 300 2800 1800
कळवण लाल क्विंटल 2500 400 2850 2150
संगमनेर लाल क्विंटल 6752 500 3100 1800
चांदवड लाल क्विंटल 4272 1601 2566 2200
मनमाड लाल क्विंटल 6317 500 2761 2400
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 16055 1000 3000 2500
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7124 500 2635 2100
नांदगाव लाल क्विंटल 11019 225 2681 2250
दिंडोरी-वणी लाल क्विंटल 4313 1700 3199 2375
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 742 100 2800 1600
वैजापूर लाल क्विंटल 645 500 3000 2300
देवळा लाल क्विंटल 2829 700 2900 2500
राहता लाल क्विंटल 1442 600 2800 2350
उमराणे लाल क्विंटल 5500 1011 2851 2200
नामपूर लाल क्विंटल 2793 500 2745 2200
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6988 700 3100 1900
पुणे लोकल क्विंटल 14067 700 2800 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2500 2800 2650
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 91 1300 2200 1700
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 2800 2300
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 635 300 2400 1350
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 1500 1800 1725
नाशिक पोळ क्विंटल 2905 850 3500 2550
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 11271 500 2900 2221
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 3913 700 3000 2350
20/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 634 1000 3200 2200
खेड-चाकण क्विंटल 300 1500 3000 2250
मंचर क्विंटल 6733 1000 3300 2450
श्रीगोंदा क्विंटल 2149 300 3100 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 800 2500 2000
सातारा क्विंटल 457 1000 3000 2000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 9168 1000 4000 2000
कराड हालवा क्विंटल 150 1700 2230 2230
अकलुज लाल क्विंटल 285 500 2500 1600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 30 1200 3400 2300
राहूरी लाल क्विंटल 1720 200 2500 1350
कोपरगाव लाल क्विंटल 2235 700 2602 2210
पेन लाल क्विंटल 267 3500 3700 3500
पारनेर लाल क्विंटल 11449 200 3200 2100
पाथर्डी लाल क्विंटल 100 500 2500 2000
भुसावळ लाल क्विंटल 24 2500 2500 2500
कडा लाल क्विंटल 1030 300 2600 1300
राहता लाल क्विंटल 1172 600 2800 2350
पुणे लोकल क्विंटल 19454 600 2700 1650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1600 2100 1850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1000 2700 1850
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 88 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 330 400 2100 1250
वाई लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2250
कामठी लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1500 2800 2200
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 404 300 3000 1600
अकोले उन्हाळी क्विंटल 347 250 2911 2386
जुन्नर उन्हाळी क्विंटल 491 1500 3000 2500
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 10 2000 2400 2200
19/02/2022
औरंगाबाद क्विंटल 472 600 2200 1400
खेड-चाकण क्विंटल 6000 1500 3000 2200
मंचर- वणी क्विंटल 19 1000 2000 1685
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 32 800 2600 2000
सातारा क्विंटल 329 1000 3000 2000
कराड हालवा क्विंटल 150 1000 2000 2000
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 1765 831 2581 2400
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 13775 1000 2800 2300
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 8 2300 2800 2550
पंढरपूर लाल क्विंटल 478 450 3200 2500
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 5766 300 3000 2000
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 20040 1000 2800 2500
पेन लाल क्विंटल 270 3500 3700 3500
भुसावळ लाल क्विंटल 5 2500 2500 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1300 1700 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 2000 2200 2100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 80 1300 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 351 500 2000 1250
जामखेड लोकल क्विंटल 1082 200 3500 1850

 

Leave a Comment