Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 26/03/2022

Kanda Bajar Bhav Today : आजचे कांदा बाजार भाव 26/03/2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 6242 400 1400 1100
औरंगाबाद क्विंटल 633 200 900 550
सोलापूर लाल क्विंटल 36829 100 1400 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 10000 250 851 725
जळगाव लाल क्विंटल 913 500 1050 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 501 200 1400 1000
नागपूर लाल क्विंटल 250 800 1100 1050
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 1692 100 1300 700
मनमाड लाल क्विंटल 4500 200 891 750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4270 400 858 650
भुसावळ लाल क्विंटल 55 1100 1100 1100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 280 1200 1800 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 5088 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 1100 1200 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 309 500 1000 750
शेवगाव नं. १ नग 3216 1000 1250 1250
शेवगाव नं. २ नग 860 700 800 800
शेवगाव नं. ३ नग 1206 200 500 500
नागपूर पांढरा क्विंटल 350 800 1000 950
नाशिक पोळ क्विंटल 1662 450 1150 750
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5560 500 1125 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2340 500 1024 900
25/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5879 300 1300 1000
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1200 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 1117 200 1100 750
लासूर स्टेशन क्विंटल 3855 400 1095 800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 19 1000 1200 1100
मंगळवेढा क्विंटल 102 100 1320 900
राहता क्विंटल 3576 200 1250 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 6727 350 1360 650
सोलापूर लाल क्विंटल 34359 100 1400 700
येवला लाल क्विंटल 22403 200 913 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 11192 200 830 700
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 2210 400 899 750
जळगाव लाल क्विंटल 1446 175 800 525
कळवण लाल क्विंटल 1500 400 970 700
मनमाड लाल क्विंटल 15064 200 905 750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 4153 300 871 675
इंदापूर लाल क्विंटल 521 200 1500 800
पाथर्डी लाल क्विंटल 67 500 1200 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 61 1000 1000 1000
देवळा लाल क्विंटल 4881 100 1100 875
उमराणे लाल क्विंटल 18500 451 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 240 600 2000 1000
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6690 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 14629 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 20 600 1500 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 126 800 1300 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 418 300 1000 650
कामठी लोकल क्विंटल 30 1000 2000 1800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1600 1300
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 542 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 1613 500 1200 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 25189 200 1055 721
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 435 501 1168 1051
कळवण उन्हाळी क्विंटल 1700 300 1300 900
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6160 500 1161 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8194 250 1405 1021
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2965 400 1100 1000
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 1500 551 1051 850
24/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 5423 300 1300 1000
औरंगाबाद क्विंटल 786 100 1100 600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 17412 1000 1400 1200
मंचर क्विंटल 6042 1000 1350 1195
श्रीगोंदा क्विंटल 424 200 900 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 900 1200 1000
सातारा क्विंटल 386 1000 1300 1150
राहता क्विंटल 3527 200 1300 850
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 8590 700 1400 1000
कराड हालवा क्विंटल 300 500 1300 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 37766 100 1500 800
लासलगाव लाल क्विंटल 26304 400 1022 751
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4125 500 900 751
जळगाव लाल क्विंटल 1684 375 825 600
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 25000 300 1035 750
पंढरपूर लाल क्विंटल 651 200 1300 900
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 2250 100 1200 700
कळवण लाल क्विंटल 2000 300 1000 650
चाळीसगाव लाल क्विंटल 4800 100 750 580
मनमाड लाल क्विंटल 16580 200 871 700
सटाणा लाल क्विंटल 5970 400 1035 850
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 2962 250 910 625
पेन लाल क्विंटल 192 3600 3800 3600
भुसावळ लाल क्विंटल 60 1000 1000 1000
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 645 100 1100 650
वैजापूर लाल क्विंटल 608 300 1100 800
देवळा लाल क्विंटल 6562 100 1025 850
उमराणे लाल क्विंटल 17500 401 844 600
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 574 400 1300 850
पुणे लोकल क्विंटल 12801 500 1350 930
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 17 1300 1500 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1200 1200 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 127 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 704 300 1000 650
मलकापूर लोकल क्विंटल 890 425 860 650
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 380 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 2053 500 1100 800
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 23060 200 1140 780
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 6966 600 1490 1101
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 545 700 1275 1051
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2074 150 1351 1326
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2400 300 1300 850
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 9797 200 1340 770
लोणंद उन्हाळी क्विंटल 6143 400 1200 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 3175 650 1185 950
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7240 500 1200 900
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 8078 250 1460 1001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1830 370 1200 925
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 19 1800 2000 1900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 1500 500 1201 850
23/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 11442 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 492 150 1000 575
खेड-चाकण क्विंटल 10000 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 18 300 1150 725
मंचर- वणी क्विंटल 12 300 800 425
श्रीगोंदा क्विंटल 245 200 1000 700
श्रीरामपूर क्विंटल 1008 200 1100 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 3678 350 1100 800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 14 1000 1500 1300
सातारा क्विंटल 254 1000 1300 1150
मंगळवेढा क्विंटल 85 200 1430 1200
राहता क्विंटल 3376 200 1300 850
कराड हालवा क्विंटल 399 300 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 49388 100 1500 750
येवला लाल क्विंटल 24640 200 940 675
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 15272 250 1052 750
लासलगाव लाल क्विंटल 27231 401 999 801
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 5270 400 831 700
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 17795 300 1000 700
जळगाव लाल क्विंटल 1655 375 877 625
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 25 1000 1300 1150
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 32506 306 951 701
नागपूर लाल क्विंटल 2000 800 1300 1175
सिन्नर लाल क्विंटल 4650 200 1100 850
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 400 300 950 800
सिन्नर – दोडी बुद्रुक लाल क्विंटल 13215 250 1331 1000
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 713 200 841 700
चांदवड लाल क्विंटल 16289 300 1066 670
मनमाड लाल क्विंटल 19416 200 867 700
सटाणा लाल क्विंटल 6795 350 950 725
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 10451 500 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7120 300 900 611
भुसावळ लाल क्विंटल 28 1000 1000 1000
वैजापूर लाल क्विंटल 6944 300 875 800
देवळा लाल क्विंटल 6489 100 1045 875
उमराणे लाल क्विंटल 19500 501 950 750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 700 2000 1350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 8056 400 1300 850
पुणे लोकल क्विंटल 12346 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 26 1200 1500 1350
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 95 800 1700 1300
वाई लोकल क्विंटल 15 500 1300 950
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1250
नागपूर पांढरा क्विंटल 1920 800 1200 1100
नाशिक पोळ क्विंटल 2485 500 1130 750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 24410 150 1100 751
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5934 600 1436 1101
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 415 500 840 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 4735 600 1280 1000
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 10076 200 1325 762
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 3165 600 1185 850
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7400 500 1162 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 7523 250 1520 1101
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 3198 500 1200 951
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 6124 200 1300 900
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 1000 551 1050 850
22/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 763 300 1000 650
राहूरी क्विंटल 9562 100 1200 650
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9885 1100 1400 1250
खेड-चाकण क्विंटल 300 800 1200 1000
मंचर क्विंटल 6198 1000 1400 1225
श्रीगोंदा क्विंटल 487 200 950 700
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 800 1500 1300
सातारा क्विंटल 301 1000 1300 1150
राहता क्विंटल 3747 200 1200 850
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7095 400 1500 750
कराड हालवा क्विंटल 150 1200 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 3955 200 1300 900
धुळे लाल क्विंटल 3736 100 1110 800
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 3890 500 853 751
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 9915 300 926 751
जळगाव लाल क्विंटल 1599 400 875 600
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 3 700 1200 950
पंढरपूर लाल क्विंटल 1062 200 1200 800
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 400 300 950 800
कळवण लाल क्विंटल 2100 300 900 601
चाळीसगाव लाल क्विंटल 6000 100 852 680
चांदवड लाल क्विंटल 13641 300 1080 610
मनमाड लाल क्विंटल 15554 300 945 750
कोपरगाव लाल क्विंटल 7200 275 1000 855
पाथर्डी लाल क्विंटल 60 500 1200 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 49 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 1586 820 1460 940
नांदगाव लाल क्विंटल 18391 70 942 600
वैजापूर लाल क्विंटल 8173 300 980 850
देवळा लाल क्विंटल 7013 100 1090 900
उमराणे लाल क्विंटल 21500 500 870 770
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 259 700 2000 1350
पुणे लोकल क्विंटल 17680 400 1300 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 491 300 1100 700
मलकापूर लोकल क्विंटल 920 400 915 600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1000 1500 1250
नाशिक पोळ क्विंटल 557 500 1150 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17552 250 1115 781
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 380 451 1056 800
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2774 700 1200 900
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2030 150 1311 1216
कळवण उन्हाळी क्विंटल 2700 300 1105 801
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 12978 200 1331 765
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4233 300 1380 980
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 884 231 1241 850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 950 551 950 800
21/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 9375 400 1400 1000
औरंगाबाद क्विंटल 624 200 1300 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16101 1000 1400 1200
मंचर- वणी क्विंटल 74 1000 1100 1085
श्रीगोंदा क्विंटल 551 200 1000 700
श्रीरामपूर क्विंटल 767 200 1200 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 2945 400 1075 850
सातारा क्विंटल 473 500 1500 1000
मंगळवेढा क्विंटल 193 150 1420 920
राहता क्विंटल 3582 200 1200 850
कराड हालवा क्विंटल 249 1000 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 52053 100 1700 900
अहमदनगर लाल क्विंटल 7654 600 1300 900
येवला लाल क्विंटल 23007 250 1125 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 14523 250 1096 750
लासलगाव लाल क्विंटल 29115 500 960 801
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 6425 500 891 700
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 15690 300 1000 751
जळगाव लाल क्विंटल 1475 500 927 700
नागपूर लाल क्विंटल 800 800 1400 1250
सिन्नर लाल क्विंटल 6295 300 1100 850
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे लाल क्विंटल 18165 250 1515 950
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 400 300 900 800
सिन्नर – वडांगळी लाल क्विंटल 808 300 852 700
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 1840 100 1200 700
कळवण लाल क्विंटल 2500 300 940 600
चाळीसगाव लाल क्विंटल 5000 100 891 750
मनमाड लाल क्विंटल 16557 200 900 750
सटाणा लाल क्विंटल 8180 450 1295 975
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 7270 500 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7733 300 875 600
पेन लाल क्विंटल 198 3500 3700 3500
नांदगाव लाल क्विंटल 25348 60 971 600
वैजापूर लाल क्विंटल 602 300 1100 900
देवळा लाल क्विंटल 9680 100 1100 875
उमराणे लाल क्विंटल 20500 551 1111 815
नामपूर लाल क्विंटल 7300 85 950 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 700 2000 1350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6290 600 1600 1100
पुणे लोकल क्विंटल 17837 400 1400 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 700 1400 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 116 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 427 700 1200 950
वाई लोकल क्विंटल 250 500 1400 900
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1600 1400
नागपूर पांढरा क्विंटल 700 800 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 510 1000 1300 1200
नाशिक पोळ क्विंटल 2840 500 1250 850
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 27875 200 1115 805
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 19498 650 1200 900
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5361 551 1340 1001
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 675 500 1001 700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 5940 600 1240 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3600 400 1150 800
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 13043 200 1375 787
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 4392 350 1415 1001
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 2521 500 1125 850
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1146 201 1031 800
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 500 501 920 750
20/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 913 250 1050 650
राहूरी क्विंटल 4903 100 1300 700
खेड-चाकण क्विंटल 350 900 1300 1100
मंचर क्विंटल 8971 700 1400 950
श्रीगोंदा क्विंटल 918 200 1050 800
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 1000 1300 1200
सातारा क्विंटल 116 500 1500 1000
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 1182 1000 1300 1000
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 7875 350 1400 700
कराड हालवा क्विंटल 300 1000 2000 2000
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 66 900 1400 1150
कोपरगाव लाल क्विंटल 4660 350 1100 925
पाथर्डी लाल क्विंटल 78 200 1100 1000
भुसावळ लाल क्विंटल 58 1200 1200 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 270 700 2000 1350
पुणे लोकल क्विंटल 17777 400 1400 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1200 1700 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 17 600 1400 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 113 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 491 400 1200 800
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 272 200 1000 700
अकोले उन्हाळी क्विंटल 3324 150 1300 1205
पैठण उन्हाळी क्विंटल 1500 350 1100 675
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 5532 250 1500 1000
19/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 7424 400 1600 1200
औरंगाबाद क्विंटल 838 300 1100 700
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 16829 1000 1400 1200
खेड-चाकण क्विंटल 11000 1000 1300 1200
मंचर- वणी क्विंटल 13 1000 1200 1125
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 30 600 1400 1200
सातारा क्विंटल 417 500 1500 1000
कराड हालवा क्विंटल 201 1500 2000 2000
सोलापूर लाल क्विंटल 30621 100 1700 900
अहमदनगर लाल क्विंटल 10771 600 1300 900
येवला लाल क्विंटल 17878 150 1131 700
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 8118 250 1076 750
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 4870 625 1100 851
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 12900 400 1060 851
जळगाव लाल क्विंटल 2054 480 937 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 9 700 1500 1100
पंढरपूर लाल क्विंटल 955 200 1400 900
नागपूर लाल क्विंटल 20 1000 1500 1350
राहूरी -वांबोरी लाल क्विंटल 955 100 1300 700
कोपरगाव लाल क्विंटल 3340 275 1075 925
नेवासा -घोडेगाव लाल क्विंटल 7430 500 1100 900
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल क्विंटल 7464 300 991 800
भुसावळ लाल क्विंटल 82 1000 1000 1000
यावल लाल क्विंटल 586 950 1700 1200
वैजापूर लाल क्विंटल 338 300 1205 1001
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 290 1200 2200 1700
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 6437 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1300 1700 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1200 1400 1300
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 89 800 1700 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 534 200 1200 700
वाई लोकल क्विंटल 18 700 1800 1300
नागपूर पांढरा क्विंटल 20 1000 1300 1250
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 17070 405 1245 801
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 12155 650 1200 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2317 550 1400 1050
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 195 600 1100 900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 2856 900 1401 1200
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7500 500 1250 1050
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 2149 350 1380 950
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1372 300 1152 951

 

Leave a Comment