Kanda Bajar Bhav today : आजचे कांदा बाजार भाव 2022

Kanda Bajar Bhav today : आजचे कांदा बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कांदा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहो (kanda price in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

त्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कांदा
शेतमाल : कांदा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 1228 700 1800 1200
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 5390 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 275 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 21 400 1520 1230
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5271 1100 1750 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 6511 100 2000 1050
साक्री लाल क्विंटल 33610 200 1100 800
भुसावळ लाल क्विंटल 56 500 500 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 100 1000 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2199 500 1800 1150
पुणे लोकल क्विंटल 6372 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1400 1500 1450
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 129 500 1200 850
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 900 850
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 433 1200 1500 1400
येवला उन्हाळी क्विंटल 12000 251 1360 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 10000 200 1224 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3025 280 1301 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 12000 500 1381 1100
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1545 400 1151 1000
कळवण उन्हाळी क्विंटल 8600 200 1610 1050
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1251 920
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 600 1341 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3400 300 1301 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 13390 225 1465 1100
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 21500 300 1700 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 5340 400 1151 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1079 200 1500 1025
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7000 150 1280 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 13478 300 1800 1350
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10360 150 1415 1200
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 7608 150 1415 1200
11/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2031 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 3255 125 1200 663
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 6328 900 1600 1250
खेड-चाकण क्विंटल 195 1000 1500 1300
लासूर स्टेशन क्विंटल 5400 400 1265 995
सातारा क्विंटल 161 1200 1500 1350
सोलापूर लाल क्विंटल 8074 100 2100 1000
पंढरपूर लाल क्विंटल 316 200 1650 1000
नागपूर लाल क्विंटल 700 1000 1500 1375
पेन लाल क्विंटल 423 1700 1900 1700
साक्री लाल क्विंटल 32620 250 1150 820
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 7 200 1160 800
पुणे लोकल क्विंटल 6794 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1200 1000
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 41 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 330 400 12000 6200
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1500 1100
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2095 1300 1701 1500
शेवगाव नं. १ नग 2150 1200 1600 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1400 1600 1500
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1257 1000 1300 1150
शेवगाव नं. २ नग 2930 900 1100 1100
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 1100 1200 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 838 500 1000 750
शेवगाव नं. ३ नग 2430 200 800 800
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 800 900 850
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 120 1200 1500 1300
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2080 500 1200 1000
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 8650 800 1580 1200
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3244 300 1270 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 8874 500 1245 1050
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 9272 100 1307 1050
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 11051 300 1400 1050
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 7 1800 2000 1900
राहता उन्हाळी क्विंटल 480 400 1250 990
10/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2044 700 1800 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1470 300 1250 775
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7075 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1400 1100
श्रीरामपूर क्विंटल 1628 250 1252 800
लासूर स्टेशन क्विंटल 10400 410 1395 1030
सातारा क्विंटल 126 1200 1500 1350
मंगळवेढा क्विंटल 26 500 1680 1430
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 31 300 1400 800
कराड हालवा क्विंटल 150 200 1500 1500
सोलापूर लाल क्विंटल 8266 100 2100 1000
जळगाव लाल क्विंटल 750 325 1150 750
नागपूर लाल क्विंटल 600 2000 2400 2325
पाथर्डी लाल क्विंटल 590 200 1500 1200
साक्री लाल क्विंटल 29550 300 1200 800
भुसावळ लाल क्विंटल 2 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 250 100 1000 550
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2599 500 1600 1050
पुणे लोकल क्विंटल 4567 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 1200 1300 1250
वाई लोकल क्विंटल 20 500 1400 950
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2613 1300 1651 1475
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1300 1400 1350
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1568 1000 1300 1150
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 700 800 750
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1045 500 1000 750
कल्याण नं. ३ क्विंटल 3 500 600 550
नागपूर पांढरा क्विंटल 600 1000 1400 1300
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 350 1000 1500 1300
येवला उन्हाळी क्विंटल 16131 225 1325 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 11872 200 1185 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3136 300 1501 1000
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 25156 500 1425 1125
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4710 425 1140 1031
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16865 500 1400 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 19000 260 1242 1050
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2865 350 1500 975
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2000 300 1160 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 12891 650 1336 1010
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 7715 300 1261 1030
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 20050 200 1360 1075
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 12597 400 1296 1050
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 48105 500 1400 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 14211 300 1500 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 27857 300 1645 1225
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 8680 300 1050 951
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1558 100 1500 950
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 17327 100 1295 950
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 84 991 1101 1050
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 9887 900 1445 1151
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 582 300 1300 917
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 9913 400 1325 1075
देवळा उन्हाळी क्विंटल 12550 125 1275 1100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 13621 150 1395 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 8306 200 1225 1000
09/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2516 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 735 400 1200 800
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 7286 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 200 800 1400 1100
मंचर क्विंटल 6017 1000 1550 1275
सातारा क्विंटल 38 1000 1500 1250
नांदूरा क्विंटल 1050 250 900 900
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 7 400 750 500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5754 1100 1750 1300
कराड हालवा क्विंटल 150 800 1500 1500
फलटण हायब्रीड क्विंटल 1821 300 1550 1000
धुळे लाल क्विंटल 1546 200 1000 700
जळगाव लाल क्विंटल 177 375 1375 875
पंढरपूर लाल क्विंटल 373 200 1610 1000
नागपूर लाल क्विंटल 300 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 27550 300 1250 850
भुसावळ लाल क्विंटल 10 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 6848 500 1400 950
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 18 1100 1500 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1300 1300 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 252 500 1000 750
जामखेड लोकल क्विंटल 107 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 20 500 1500 1000
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 137 200 1300 750
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2075 300 1301 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 19768 500 1441 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4025 400 1164 1050
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 15450 500 1400 1100
अकोले उन्हाळी क्विंटल 1420 125 1600 1450
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1389 200 1220 1100
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 550 200 1100 1000
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 225 400 1251 1000
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 29482 200 1500 850
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4975 500 1651 1075
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 5530 300 1279 1020
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5640 275 1265 1065
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 14237 300 1770 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6607 350 1251 1000
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 1798 200 1150 900
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 27 950 1096 1000
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 1433 200 1395 895
देवळा उन्हाळी क्विंटल 3293 100 1230 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 8762 300 1800 1350
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5192 100 1305 1100
08/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 3249 700 1700 1000
औरंगाबाद क्विंटल 1648 250 1250 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 12956 900 1500 1200
लासूर स्टेशन क्विंटल 8700 565 1380 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 24 130 130 130
सातारा क्विंटल 56 1200 1500 1350
मंगळवेढा क्विंटल 125 400 1700 1450
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 37 200 1300 700
कराड हालवा क्विंटल 201 500 1400 1400
सोलापूर लाल क्विंटल 10363 100 2100 1000
धुळे लाल क्विंटल 88 200 1000 700
जळगाव लाल क्विंटल 621 300 1000 625
नागपूर लाल क्विंटल 820 900 1300 1200
साक्री लाल क्विंटल 31000 300 1200 900
कुर्डवाडी-मोडनिंब लाल क्विंटल 58 100 1152 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 290 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 5661 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 1200 1300 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 67 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 210 500 1000 750
वाई लोकल क्विंटल 150 500 1400 950
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2804 1300 1701 1500
शेवगाव नं. १ नग 2430 1200 1600 1200
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 162 200 1300 750
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1682 900 1300 1100
शेवगाव नं. २ नग 2260 800 1100 1100
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 1121 500 900 700
शेवगाव नं. ३ नग 1792 200 700 700
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 900 1300 1200
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 398 1200 1500 1400
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 26899 850 1600 1200
येवला उन्हाळी क्विंटल 15450 250 1301 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 11762 200 1168 950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 3159 250 1401 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 20726 500 1455 1130
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4070 400 1192 1070
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 19150 500 1490 1100
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 18500 250 1270 1100
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 1784 300 1275 1150
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे उन्हाळी क्विंटल 6655 150 1611 1200
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 200 1100 950
सिन्नर – पांढूरली उन्हाळी क्विंटल 447 151 1300 951
सिन्नर – वडांगळी उन्हाळी क्विंटल 440 299 1120 950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 12026 100 1700 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 24500 200 1450 1001
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 2100 300 1177 900
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8300 800 1351 1030
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 8536 300 1221 1000
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 20355 200 1425 1090
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 41904 500 1400 1200
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 17641 350 1450 950
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24467 400 1800 1300
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 8437 500 1366 1031
नांदगाव उन्हाळी क्विंटल 5838 100 1175 900
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 39 300 1170 346
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 10954 900 1450 1175
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3573 100 1600 711
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 8487 300 1500 1100
देवळा उन्हाळी क्विंटल 12049 100 1275 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 540 301 1225 990
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 10770 135 1345 1100
07/08/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3250 300 1450 875
राहूरी क्विंटल 18076 100 1300 700
खेड-चाकण क्विंटल 250 800 1400 1100
मंचर क्विंटल 8827 1150 1600 1375
सातारा क्विंटल 116 1000 1500 1250
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 4436 900 1700 1400
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5308 1100 1750 1300
कराड हालवा क्विंटल 99 200 1500 1500
अकलुज लाल क्विंटल 185 300 1450 1000
पाथर्डी लाल क्विंटल 370 200 1500 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 16 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 350 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 9973 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 34 800 1300 1050
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 347 400 1200 800
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
कर्जत (अहमहदनगर) नं. १ क्विंटल 730 200 1400 800
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा क्विंटल 160 1200 1500 1300
अकोले उन्हाळी क्विंटल 2009 150 1700 1484
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 9141 800 1600 1300
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6440 315 1200 1010
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 2150 200 1650 1025
वैजापूर उन्हाळी नग 7669 200 1400 1050
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 18 1800 2000 1900
06/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2251 700 1700 1200
औरंगाबाद क्विंटल 1410 150 1350 750
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 11034 900 1500 1200
खेड-चाकण क्विंटल 1250 800 1400 1200
सातारा क्विंटल 150 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 31 300 1400 800
कराड हालवा क्विंटल 126 600 1800 1800
सोलापूर लाल क्विंटल 11000 100 2250 1100
धुळे लाल क्विंटल 591 200 1050 800
जळगाव लाल क्विंटल 443 375 1100 725
पंढरपूर लाल क्विंटल 217 200 1500 800
नागपूर लाल क्विंटल 200 1000 1500 1375
साक्री लाल क्विंटल 33850 300 1250 850
भुसावळ लाल क्विंटल 28 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 380 100 1000 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1100 1200 1200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 50 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 196 500 1000 750
जामखेड लोकल क्विंटल 184 100 1500 800
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1800 1200
शेवगाव नं. १ नग 1520 1400 1700 1400
शेवगाव नं. २ नग 2216 1000 1300 1000
शेवगाव नं. ३ नग 1024 200 900 900
नागपूर पांढरा क्विंटल 220 1000 1500 1375
येवला उन्हाळी क्विंटल 11459 250 1306 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 9225 200 1236 1000
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2825 350 1400 1050
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 15670 600 1501 1151
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 4100 400 1161 1020
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 16560 500 1380 1050
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 700 200 1200 1050
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 10309 100 1700 900
कळवण उन्हाळी क्विंटल 14000 250 1600 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 6514 700 1275 1050
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3672 300 1198 1000
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 11424 500 1300 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6360 250 1200 1020
नेवासा -घोडेगाव उन्हाळी क्विंटल 50255 500 1400 1200
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 12980 350 1750 1200
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6310 351 1186 971
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 65 1001 1072 1040
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 7418 900 1450 1151
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 3983 100 1800 753
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 9319 300 1450 1075
05/08/2022
कोल्हापूर क्विंटल 2295 700 1800 1000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9988 1000 1600 1300
खेड-चाकण क्विंटल 390 800 1200 1100
लासूर स्टेशन क्विंटल 7630 400 1290 975
मंगळवेढा क्विंटल 69 600 1510 1400
जुन्नर – नारायणगाव चिंचवड क्विंटल 36 500 1400 900
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 5776 1100 1700 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 7578 100 2100 1000
धुळे लाल क्विंटल 431 200 1050 800
जळगाव लाल क्विंटल 475 325 1100 700
उस्मानाबाद लाल क्विंटल 4 500 1000 750
पाथर्डी लाल क्विंटल 580 200 1500 1200
साक्री लाल क्विंटल 16500 300 1200 850
भुसावळ लाल क्विंटल 8 1000 1000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 340 100 1000 550
पुणे लोकल क्विंटल 9470 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 61 800 1300 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 299 500 1000 750
वाई लोकल क्विंटल 25 700 1400 1100
कामठी लोकल क्विंटल 24 1000 1600 1400
संगमनेर नं. १ क्विंटल 2287 1300 1700 1500
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1200 1800 1600
संगमनेर नं. २ क्विंटल 1372 1000 1300 1150
संगमनेर नं. ३ क्विंटल 914 500 1000 750
येवला उन्हाळी क्विंटल 12906 200 1306 950
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 9338 200 1220 1050
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2375 325 1350 1100
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 20544 500 1476 1101
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2425 400 1159 1040
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 18500 500 1400 1100
राहूरी उन्हाळी क्विंटल 30189 100 1400 750
कळवण उन्हाळी क्विंटल 10200 150 1450 1000
पैठण उन्हाळी क्विंटल 2023 400 1500 1050
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 8375 700 1255 1020
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 6888 300 1300 1050
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 15620 200 1470 1120
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 7616 500 1271 1050
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6400 325 1225 1030
श्रीरामपूर उन्हाळी क्विंटल 14586 300 1500 850
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 22968 200 1860 1250
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6379 400 1300 1000
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 1693 100 1600 975
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 173 925 1211 1101
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 8846 900 1440 1201
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 973 400 1425 1150
वैजापूर उन्हाळी क्विंटल 9826 300 1240 1050
देवळा उन्हाळी क्विंटल 10224 100 1255 1100
राहता उन्हाळी क्विंटल 10526 300 1600 1150
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 18500 751 1375 1200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 16631 200 1385 1100
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 8318 200 1230 1050