Kapus bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

Kapus bajar bhav : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस  बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2022
अमरावती क्विंटल 175 9700 10000 9850
हिंगोली क्विंटल 30 9800 9950 9875
किनवट क्विंटल 439 8500 10000 9900
राळेगाव क्विंटल 2700 9300 10200 10100
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 34 7850 9430 9375
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3700 8000 10350 9070
04/02/2022
अमरावती क्विंटल 120 9700 10100 9900
हिंगोली क्विंटल 35 9840 9990 9915
सावनेर क्विंटल 3900 9800 10050 10000
सेलु क्विंटल 1650 8500 10385 10230
किनवट क्विंटल 185 8600 10000 9710
राळेगाव क्विंटल 2000 9000 10250 10150
भद्रावती क्विंटल 202 6800 9900 8350
आष्टी- कारंजा क्विंटल 175 9800 10100 9900
वडवणी क्विंटल 12 9800 9800 9800
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 317 8184 10333 8987
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 495 9800 10150 9900
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 10255 9600 9975 9900
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 27 7870 9425 9380
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2183 9500 10100 9800
मनवत लोकल क्विंटल 1800 8400 10200 10130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 9300 9985 9600
काटोल लोकल क्विंटल 350 8200 10000 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 795 8500 9900 9500
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 50 8500 10000 9350
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2558 9460 10500 10350
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5200 8000 10340 9010
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 8250 10150 9850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 392 8800 9800 9300
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 9800 9900 9800
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 727 10000 10050 10025
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3450 8500 10401 9550
03/02/2022
अमरावती क्विंटल 125 9600 10000 9800
हिंगोली क्विंटल 30 9850 10000 9925
सावनेर क्विंटल 3500 9900 10050 9950
किनवट क्विंटल 311 8700 10000 9870
राळेगाव क्विंटल 3000 9200 10050 10000
भद्रावती क्विंटल 376 6500 9900 8200
समुद्रपूर क्विंटल 683 8100 10100 9450
वडवणी क्विंटल 45 8300 9650 9000
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 550 9800 9950 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1406 9500 10000 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 9800 10000 9950
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 155 8000 9700 9400
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 18 7840 9450 9370
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2435 9500 10100 9800
उमरेड लोकल क्विंटल 1014 9000 9910 9860
मनवत लोकल क्विंटल 3200 8300 10000 9920
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 9500 9985 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 1505 8500 9951 9400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 900 8000 10000 9000
काटोल लोकल क्विंटल 290 8000 10000 9400
कोर्पना लोकल क्विंटल 2626 7700 9800 9500
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 710 8500 10000 9400
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 662 8500 9950 9225
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2544 9500 10350 10150
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 8500 9920 9865
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6300 8000 10230 9200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 8250 10100 9900
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 492 8800 9700 9250
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 271 7870 8690 8320
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1040 9800 9825 9800
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 40 8800 9000 8850
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1126 10000 10050 10025
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3700 8500 10341 9700
नरखेड नं. १ क्विंटल 150 9000 9900 9500
02/02/2022
अमरावती क्विंटल 115 9600 10200 9800
हिंगोली क्विंटल 60 9849 9999 9924
सावनेर क्विंटल 4100 9900 10050 10000
किनवट क्विंटल 432 8500 10000 9900
राळेगाव क्विंटल 5000 9200 10250 10150
भद्रावती क्विंटल 604 6400 10000 8200
समुद्रपूर क्विंटल 854 8300 10200 9550
घणसावंगी क्विंटल 190 8700 9800 9500
वडवणी क्विंटल 317 8600 9500 9100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 271 8793 10301 10117
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1740 9500 10200 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 286 9600 10000 9900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 156 8500 9900 9700
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 42 7890 9400 9360
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 339 8950 9150 9050
उमरेड लोकल क्विंटल 1363 9200 10280 10100
मनवत लोकल क्विंटल 3700 8300 10220 10100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 9500 10065 9800
वरोरा लोकल क्विंटल 2165 8500 10100 9400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1237 8000 10100 9050
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 80 7000 7500 7250
काटोल लोकल क्विंटल 291 8200 9900 8600
कोर्पना लोकल क्विंटल 5138 7700 10000 9800
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 797 8100 10000 9400
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 610 9100 10080 9590
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 39 8500 10000 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3031 9560 10605 10200
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7500 8000 10345 9255
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 570 8900 9900 9400
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 7400 10100 9000
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 2967 9800 10008 10000
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 8800 9000 8900
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1614 10000 10100 10050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3550 8500 10501 9800
नरखेड नं. १ क्विंटल 140 9500 10000 9800
01/02/2022
अमरावती क्विंटल 105 9600 10200 9900
सावनेर क्विंटल 3600 9850 10000 9925
किनवट क्विंटल 142 8650 9880 9840
राळेगाव क्विंटल 4000 9000 10280 10150
भद्रावती क्विंटल 730 7100 10100 8600
समुद्रपूर क्विंटल 2198 8300 10250 9500
वडवणी क्विंटल 153 8650 9500 9100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 23 8000 10050 10050
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1700 9500 10400 9700
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 436 9950 10000 9975
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 145 8400 9900 9500
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 17 7800 9380 9350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2445 9500 10100 9800
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 209 9100 9300 9237
उमरेड लोकल क्विंटल 1483 9200 10200 10100
मनवत लोकल क्विंटल 3500 8500 10260 10130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 9500 10130 9800
वरोरा लोकल क्विंटल 1881 8500 10151 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1441 8000 10100 9050
काटोल लोकल क्विंटल 370 8000 9900 9500
कोर्पना लोकल क्विंटल 5825 7700 9999 9100
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 445 7500 10000 9400
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 300 9100 10260 9680
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 90 8700 10000 9560
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3140 9500 10605 10420
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 1400 8700 10085 10060
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7200 8000 10200 9180
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8200 10250 9950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 797 8800 9900 9350
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 241 7600 10070 9500
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 3046 9900 10050 10000
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 39 9000 9300 9200
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1531 10010 10150 10120
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 463 8975 10000 9398
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3450 8500 10485 9500
नरखेड नं. १ क्विंटल 155 9500 9900 9700
31/01/2022
अमरावती क्विंटल 110 9500 10100 9800
हिंगोली क्विंटल 100 9550 9700 9625
सावनेर क्विंटल 3800 9800 10000 9925
किनवट क्विंटल 89 8575 9760 9675
राळेगाव क्विंटल 3500 9500 10200 10000
भद्रावती क्विंटल 436 6200 10050 8125
समुद्रपूर क्विंटल 1908 8200 10200 9500
वडवणी क्विंटल 181 8600 9500 9000
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 817 8833 10233 10080
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1135 9500 10150 9700
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 480 9000 9900 9700
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 418 8500 9900 9700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 2860 9500 10100 9800
उमरेड लोकल क्विंटल 1699 9000 10030 9970
मनवत लोकल क्विंटल 2100 8400 10125 9990
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 3000 9500 9995 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 1417 8200 10100 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1203 8100 10100 9100
काटोल लोकल क्विंटल 390 8000 10100 9500
कोर्पना लोकल क्विंटल 3169 7200 9911 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 484 8500 10000 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2675 9400 10485 10100
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 8500 10000 9965
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 7000 8000 10275 9200
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 800 8550 10180 9900
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 814 8800 9800 9300
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 122 7800 10010 9000
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 601 9801 9950 9900
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 712 10000 10025 10020
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3850 8500 10325 9450
नरखेड नं. १ क्विंटल 171 9500 9900 9700
30/01/2022
भद्रावती क्विंटल 98 7450 9950 8700
वडवणी क्विंटल 134 8600 9700 9200
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 121 8400 9400 9300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 836 9500 10000 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 815 8100 10025 9600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 446 8000 9999 8999
काटोल लोकल क्विंटल 390 8000 10000 9500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 750 9000 10160 9580
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 503 9900 9925 9901
नरखेड नं. १ क्विंटल 52 9000 9600 9400
29/01/2022
अमरावती क्विंटल 115 9400 9900 9650
हिंगोली क्विंटल 60 9650 9750 9700
सावनेर क्विंटल 3000 9500 9850 9650
किनवट क्विंटल 433 8600 9700 9600
राळेगाव क्विंटल 4000 9500 10025 9950
भद्रावती क्विंटल 346 7200 9920 8560
समुद्रपूर क्विंटल 772 8400 10050 9550
वडवणी क्विंटल 265 9000 9800 9500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 770 9500 9900 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 503 9800 9900 9850
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 264 8500 9600 9450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1815 9500 10000 9700
जाफराबाद हायब्रीड क्विंटल 244 8750 8950 8829
उमरेड लोकल क्विंटल 844 9000 9850 9800
वरोरा लोकल क्विंटल 1128 8500 10025 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1077 8000 9999 8999
कोर्पना लोकल क्विंटल 2392 7700 9700 9100
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 355 8000 9900 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 73 8500 9800 9420
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2454 9800 10350 10200
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 450 8500 9930 9900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 8000 10250 9150
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 351 8500 9700 9100
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 749 9800 9850 9800
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 638 9900 9925 9920
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 4150 8001 10425 9600
नरखेड नं. १ क्विंटल 102 9000 9700 9400

 

Leave a Comment