Kapus bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

Kapus bajar bhav : 07 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस  बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
अमरावती क्विंटल 195 9400 10150 9775
हिंगोली क्विंटल 45 9800 10000 9900
किनवट क्विंटल 54 9600 9750 9700
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 710 9500 10200 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 267 9300 10000 9900
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2760 9500 10600 10350
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 7500 10450 9010
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 36 7920 8710 8370
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 9300 9400 9350
11/02/2022
अमरावती क्विंटल 205 9400 10100 9750
हिंगोली क्विंटल 40 9660 9800 9730
किनवट क्विंटल 19 9500 9700 9600
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1380 9500 10100 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 499 9000 10000 9800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 14 8000 9800 9100
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 26 7860 9440 9350
मनवत लोकल क्विंटल 2700 8400 10325 10210
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 9000 9995 9750
काटोल लोकल क्विंटल 280 8000 9800 9200
कोर्पना लोकल क्विंटल 1509 7000 9900 9250
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 200 8500 10000 9600
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 57 8350 10150 9325
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2772 8800 10560 10250
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4600 7500 10511 9260
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8550 10300 9950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 8800 9800 9300
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 67 7910 8710 8370
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1002 10000 10100 10050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2700 8000 10500 9200
10/02/2022
अमरावती क्विंटल 175 9600 10100 9850
हिंगोली क्विंटल 55 9675 9825 9750
सावनेर क्विंटल 4000 9800 10000 9900
किनवट क्विंटल 115 9600 9800 9700
समुद्रपूर क्विंटल 660 8000 10200 9650
घणसावंगी क्विंटल 150 8800 9900 9700
वडवणी क्विंटल 45 8900 9650 9500
मौदा क्विंटल 72 8500 9800 9150
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 393 8550 10333 10171
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 502 9800 10000 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1042 9500 10200 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 270 9500 9950 9900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 57 8000 9900 9100
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 27 7875 9437 9372
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1223 9500 10100 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 510 8000 10200 10100
मनवत लोकल क्विंटल 2500 8300 10205 10130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 9500 10080 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 924 8000 100051 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 689 8000 10150 9075
कोर्पना लोकल क्विंटल 2279 7500 9925 8000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 224 8600 10000 9600
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 250 8500 10270 9385
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2099 9500 10600 10250
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4400 7500 10355 9270
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8550 10300 9960
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 173 8600 9800 9200
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 30 8000 10050 9900
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 9500 9600 9550
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1027 10000 10100 10050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3000 8000 10531 9100
09/02/2022
अमरावती क्विंटल 145 9500 10100 9800
हिंगोली क्विंटल 48 9650 9800 9725
सावनेर क्विंटल 3900 9800 10000 9900
समुद्रपूर क्विंटल 1360 8100 10200 9600
घणसावंगी क्विंटल 200 8900 9800 9500
वडवणी क्विंटल 31 9000 9750 9200
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 945 8491 10282 9867
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 721 9800 10100 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 689 9500 10150 9700
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 8800 9980 9800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 69 8000 9800 9000
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 34 7855 9425 9360
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1588 9500 10000 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 771 8000 10300 10200
मनवत लोकल क्विंटल 3500 8300 10225 10110
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 9500 9980 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 731 8500 10050 9200
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 577 8000 10150 9075
काटोल लोकल क्विंटल 280 8000 9800 9000
कोर्पना लोकल क्विंटल 1851 7700 9900 8000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 210 8500 10000 9600
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 401 9200 10380 9790
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 70 8200 10100 9650
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 980 8640 10050 10035
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5500 8000 10340 9180
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 8500 10250 9950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 150 8500 9800 9150
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 46 9500 10050 9700
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 5 7890 8690 8350
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 267 9700 9800 9702
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 9400 9500 9450
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 1218 10000 10100 10050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3350 8500 10611 9650
08/02/2022
अमरावती क्विंटल 250 9600 10000 9800
हिंगोली क्विंटल 66 9850 10000 9925
सावनेर क्विंटल 3700 9800 10000 9900
सेलु क्विंटल 1735 8000 10250 10140
किनवट क्विंटल 388 9750 9975 9850
राळेगाव क्विंटल 3000 9200 10100 10000
भद्रावती क्विंटल 285 7600 10000 8800
समुद्रपूर क्विंटल 399 8000 10000 9600
वडवणी क्विंटल 1 9700 9700 9700
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 995 8470 10282 9875
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 620 9800 9975 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 9500 10100 9700
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 294 9600 9950 9900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 66 8000 9800 9200
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 25 7860 9420 9370
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1381 9500 10000 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 835 8000 10210 10100
मनवत लोकल क्विंटल 2000 8400 10245 10130
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 9000 9905 9750
वरोरा लोकल क्विंटल 950 8000 10000 9450
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1074 8000 10100 9100
काटोल लोकल क्विंटल 410 8000 9800 8600
कोर्पना लोकल क्विंटल 1799 7500 9925 8000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 361 8500 10000 9500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 252 8100 10390 9245
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 71 8500 10100 9680
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2337 9650 10500 9950
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 520 8650 10070 10040
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6000 8000 10365 9120
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 8500 10200 9950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 95 8500 9700 9100
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 67 6800 10050 9500
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 48 7890 8690 8310
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 212 9700 9800 9700
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 38 9500 9600 9550
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 2108 10000 10100 10050
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 617 7655 10200 8589
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3500 8000 10381 8900
07/02/2022
सावनेर क्विंटल 3800 9750 10000 9900
भद्रावती क्विंटल 25 7600 9900 8750
समुद्रपूर क्विंटल 600 8300 10200 9600
वडवणी क्विंटल 31 9000 9600 9250
मौदा क्विंटल 75 9000 9750 9375
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 676 9500 10200 9700
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 336 9300 10000 9900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 185 7600 9000 8500
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 100 8000 9800 9500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1498 9500 10000 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 733 8000 10310 10200
मनवत लोकल क्विंटल 1300 8400 10225 10140
वरोरा लोकल क्विंटल 432 8000 10000 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 455 8100 10100 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 349 8000 10010 9400
कोर्पना लोकल क्विंटल 1606 7550 9900 8000
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1455 9600 10610 10250
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 175 8540 10065 10040
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 112 9851 9900 9900
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3200 8300 10401 9500
06/02/2022
भद्रावती क्विंटल 2 7600 9900 8750
वडवणी क्विंटल 12 9400 9400 9400
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 312 9500 10000 9700
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 98 8000 9800 9100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1375 9400 10000 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 149 8000 10000 9400
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 161 8100 10100 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 132 8000 10000 9600
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 155 7500 9900 9500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 506 8000 10280 9140
नरखेड नं. १ क्विंटल 156 9500 10000 9700
05/02/2022
अमरावती क्विंटल 175 9700 10000 9850
हिंगोली क्विंटल 30 9800 9950 9875
सावनेर क्विंटल 3500 9750 10050 9950
किनवट क्विंटल 439 8500 10000 9900
राळेगाव क्विंटल 2700 9300 10200 10100
भद्रावती क्विंटल 47 7330 9900 8615
समुद्रपूर क्विंटल 482 8000 10150 9500
वडवणी क्विंटल 35 8200 9800 9300
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 586 9500 9900 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 296 9500 9980 9925
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 87 7600 9000 8065
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 99 8000 9800 9100
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 34 7850 9430 9375
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1765 9600 10000 9800
उमरेड लोकल क्विंटल 261 9000 10100 10000
वरोरा लोकल क्विंटल 518 8500 10000 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 471 8100 10100 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 304 7800 10000 9600
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 170 8500 9900 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 63 8500 10100 9680
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 8755 10090 10035
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3700 8000 10350 9070
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 322 8500 9800 9150
वरोरा-शेगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 106 8000 10100 9500
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 137 9800 9825 9801
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 9100 9200 9150
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 667 10000 10100 10050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3250 8200 10505 9400
नरखेड नं. १ क्विंटल 172 9500 9900 9700

 

Leave a Comment