Kapus bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

Kapus bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस  बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/02/2022
हिंगोली क्विंटल 30 9805 10005 9905
किनवट क्विंटल 65 9000 10000 9500
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 18 8300 10200 9000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 707 9500 10100 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 9400 10000 9850
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 55 8000 9554 9501
उमरेड लोकल क्विंटल 341 7500 10200 10100
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1500 9500 10250 9800
आखाडाबाळापूर लोकल क्विंटल 43 6500 7000 6750
काटोल लोकल क्विंटल 280 8000 10000 8800
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 30 9800 9800 9800
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1640 9000 10625 10360
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3500 7000 10335 9080
नरखेड नं. १ क्विंटल 101 9500 9900 9800
17/02/2022
हिंगोली क्विंटल 40 9800 10000 9900
सावनेर क्विंटल 4300 9850 10100 9950
घणसावंगी क्विंटल 150 8500 10200 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 745 9500 10100 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 436 9600 10000 9900
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 111 8000 10100 9800
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 46 7890 9504 9455
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1555 9100 10150 9500
मनवत लोकल क्विंटल 1200 8450 10330 10250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 9500 10270 9800
काटोल लोकल क्विंटल 300 8000 10000 9000
खामगाव लांब स्टेपल क्विंटल 102 8500 9700 9100
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 290 8000 10000 9500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 130 8500 10150 9325
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1679 9500 10500 10360
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 2900 7500 10300 9040
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 8550 10400 9750
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 110 7950 8780 8380
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 9900 9900 9900
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1850 8000 10475 9600
नरखेड नं. १ क्विंटल 110 9500 9900 9800
16/02/2022
हिंगोली क्विंटल 55 9900 10100 10000
सावनेर क्विंटल 4000 9950 10100 10000
समुद्रपूर क्विंटल 842 8300 10250 9700
घणसावंगी क्विंटल 190 8400 10000 9800
वडवणी क्विंटल 66 8250 9850 9450
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 544 8196 10333 10177
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1530 9500 10150 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 425 9500 10025 9900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 265 7150 9999 9085
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 33 7870 9500 9450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1776 9100 10150 9600
उमरेड लोकल क्विंटल 887 8500 10120 10050
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2500 9500 10260 9800
वरोरा लोकल क्विंटल 654 8000 10200 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 654 8000 10200 9100
काटोल लोकल क्विंटल 300 8000 10000 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 210 8500 10000 9500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 470 9000 10260 9630
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 71 8500 10200 9650
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2746 9500 10500 10360
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 7500 10300 8900
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8600 10400 9750
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 232 8600 9750 9175
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 187 9999 10053 10006
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 9400 9500 9450
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2250 8000 10451 9500
नरखेड नं. १ क्विंटल 178 9500 10000 9800
15/02/2022
अमरावती क्विंटल 225 9500 10150 9825
हिंगोली क्विंटल 35 9799 9999 9899
सावनेर क्विंटल 4050 9900 10100 10000
भद्रावती क्विंटल 263 7600 10050 8825
समुद्रपूर क्विंटल 829 8100 10350 9750
वडवणी क्विंटल 70 8200 9800 8500
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 10 7705 7705 7705
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1590 9500 10300 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 482 9500 10025 9850
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 7500 10050 9863
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 66 8000 10100 9500
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 14 7865 9457 9364
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1288 9400 10200 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 961 9500 10260 10170
मनवत लोकल क्विंटल 3300 8400 10375 10260
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 2000 9500 10230 9800
वरोरा लोकल क्विंटल 767 8000 10200 8700
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 829 7600 10200 8900
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 329 8000 10200 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 280 8500 10100 9400
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 350 8500 10300 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 50 8500 10200 9680
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2422 9500 10510 10350
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5470 7500 10415 9045
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 950 8500 10400 9750
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 327 8800 9800 9300
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 529 9950 10215 10000
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 765 10100 10300 10250
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 426 8485 10150 8824
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3250 8001 10481 9650
नरखेड नं. १ क्विंटल 187 9500 10000 9800
14/02/2022
अमरावती क्विंटल 170 9500 10250 9875
हिंगोली क्विंटल 50 9802 10000 9901
सावनेर क्विंटल 4000 9900 10100 9975
भद्रावती क्विंटल 267 7600 10200 8900
समुद्रपूर क्विंटल 898 8100 10400 9700
वडवणी क्विंटल 82 8300 9800 9200
सिरोंचा क्विंटल 50 9000 9900 9600
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 10300 10300 10300
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 450 10000 10200 10100
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1799 9500 10300 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 680 9500 10025 9900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 143 7950 9999 9856
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 25 7869 9453 9361
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1712 9300 10100 9600
उमरेड लोकल क्विंटल 1306 9500 10380 10300
मनवत लोकल क्विंटल 2500 8400 10425 10260
वरोरा लोकल क्विंटल 541 8000 10251 9450
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 671 8000 10250 9125
कोर्पना लोकल क्विंटल 2186 7500 10150 8500
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 405 8000 10100 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 95 8500 10200 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2749 9000 10560 10400
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 320 8360 10350 10280
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5360 7500 10440 9170
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 8550 10400 9850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 357 8800 9800 9300
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 91 7950 8750 8380
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 599 10100 10215 10200
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 796 10100 10300 10250
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3150 8000 10615 9500
नरखेड नं. १ क्विंटल 155 9800 10000 9900
13/02/2022
भद्रावती क्विंटल 7 7900 10000 8950
वडवणी क्विंटल 22 8250 9750 9500
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 430 9500 10100 9800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 55 8000 10000 9450
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1045 9500 10100 9700
वरोरा लोकल क्विंटल 278 7500 10151 9250
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 232 8000 10200 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 115 7100 10175 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 445 7500 10100 9300
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 680 8000 10400 9200
नरखेड नं. १ क्विंटल 240 9500 10000 9800
12/02/2022
अमरावती क्विंटल 195 9400 10150 9775
हिंगोली क्विंटल 45 9800 10000 9900
सावनेर क्विंटल 4000 9850 10000 9900
किनवट क्विंटल 54 9600 9750 9700
राळेगाव क्विंटल 1500 9100 10350 10150
भद्रावती क्विंटल 293 7000 10050 8525
समुद्रपूर क्विंटल 625 8000 10300 9700
वडवणी क्विंटल 78 8600 9800 9300
सिरोंचा क्विंटल 100 9000 9800 9500
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 551 8230 10231 9874
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 710 9500 10200 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 267 9300 10000 9900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 217 7350 9950 9069
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 58 7900 9900 9200
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 42 7850 9450 9360
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1539 9500 10100 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 641 8200 10310 10200
वरोरा लोकल क्विंटल 1015 8500 10127 9500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 706 8000 10200 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 300 8000 10100 9000
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 279 7000 10100 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 77 8400 10200 9460
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2760 9500 10600 10350
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 8460 10250 10130
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 7500 10450 9010
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 392 8800 9850 9325
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 36 7920 8710 8370
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 688 10000 10134 10108
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 9300 9400 9350
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 896 10000 10100 10050
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 3350 8000 10605 9500
नरखेड नं. १ क्विंटल 108 9500 10000 9800

 

Leave a Comment