Kapus bajar bhav today : आजचे कापूस बाजार भाव

Kapus bajar bhav today : आजचे कापूस बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस  बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती!

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/04/2022
अमरावती क्विंटल 190 9000 11800 10400
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 141 9500 12200 11500
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 40 9450 11460 11000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 653 9000 11500 10000
उमरेड लोकल क्विंटल 475 9500 12200 12100
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 296 7000 12000 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1376 9300 12450 11860
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 275 8225 12500 10000
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1100 9100 12355 9650
21/04/2022
अमरावती क्विंटल 195 9000 12000 10500
समुद्रपूर क्विंटल 357 9000 12350 9900
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 230 9500 12100 11000
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 25 9400 11470 11000
उमरेड लोकल क्विंटल 278 9700 12130 12050
वरोरा लोकल क्विंटल 70 7500 12000 10000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 255 8000 12100 10050
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 300 9500 12300 11000
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1222 9200 12560 11860
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 110 9200 12500 12250
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 8500 12500 9850
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1650 9500 12450 9600
20/04/2022
अमरावती क्विंटल 205 9000 12000 10500
समुद्रपूर क्विंटल 340 8000 12200 9850
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 415 9500 12200 11000
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 170 8900 12300 12200
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 18 9500 11500 11200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 741 9500 11800 10500
उमरेड लोकल क्विंटल 623 9500 12150 12050
वरोरा लोकल क्विंटल 187 7500 12000 11000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 305 7800 12150 9975
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 400 10000 12350 12000
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1720 9500 12570 11690
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 9000 12500 12100
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3000 8500 12310 9670
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 8200 12300 10500
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 6 11900 12001 12000
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1640 9000 12435 9800
19/04/2022
अमरावती क्विंटल 235 9000 12000 10500
समुद्रपूर क्विंटल 615 8500 12500 9800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 348 10000 12600 11000
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 160 7900 12300 12150
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 34 10100 12000 11590
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 475 10500 12000 11200
उमरेड लोकल क्विंटल 421 9700 12300 12200
वरोरा लोकल क्विंटल 98 8000 12200 11000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 222 8200 12200 10200
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1920 9400 12680 11680
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 200 9100 12400 11900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4329 8500 12430 9280
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 250 8400 12300 10200
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 234 11700 12000 11850
मांढळ मध्यम स्टेपल क्विंटल 94 9815 9815 9815
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1540 8700 12480 9800
18/04/2022
अमरावती क्विंटल 275 9000 12250 10625
सावनेर क्विंटल 2000 10500 11500 11300
समुद्रपूर क्विंटल 338 8000 12500 9800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 10500 12300 11000
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 31 10050 12000 11570
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 596 9000 11500 10000
उमरेड लोकल क्विंटल 412 9700 12430 12350
मनवत लोकल क्विंटल 4000 9400 12535 12340
वरोरा लोकल क्विंटल 154 8000 12151 10000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 119 10200 12200 11200
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 1762 9000 12695 11290
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 180 9100 12300 11900
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3567 8500 12500 9460
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 8450 12300 10500
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 30 9500 11600 10550
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 101 11500 12000 11820
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 920 8500 12830 9750
नरखेड नं. १ क्विंटल 31 10000 11500 10500
17/04/2022
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 101 10000 12250 11000
वरोरा लोकल क्विंटल 38 11551 12151 12000
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 43 8000 12200 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 2 7500 8000 7700
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 200 9000 12320 11000
16/04/2022
सावनेर क्विंटल 2500 10800 11500 11200
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 93 10000 12200 11000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 214 9500 11500 10300
वरोरा लोकल क्विंटल 154 7700 12200 11500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 294 8000 12200 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 3 8000 8000 8000
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 8500 12500 10050
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 281 11900 12001 12000
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 590 8400 12200 9500
नरखेड नं. १ क्विंटल 6 10000 12000 11000

 

Leave a Comment