Kapus bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

Kapus bajar bhav : 21 फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे कापूस बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कापूस  बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kapus bajar bhav today 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती

शेतमाल : कापूस
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
हिंगोली क्विंटल 60 9550 9850 9700
राळेगाव क्विंटल 2800 8500 9900 9800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 780 9500 10000 9800
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 22 7850 9570 9500
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 6400 6900 6700
25/02/2022
हिंगोली क्विंटल 40 9500 9800 9650
राळेगाव क्विंटल 2300 8500 10000 9900
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1072 8140 10080 9880
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 830 9500 10000 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 620 9000 9850 9750
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 25 7900 9600 9500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1547 8500 9800 9400
उमरेड लोकल क्विंटल 716 7500 10370 10250
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 9500 10180 9800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1052 7500 10050 8775
काटोल लोकल क्विंटल 210 8000 9800 8600
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 80 7500 9700 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 108 7200 10250 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2981 7800 10300 10200
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 8600 10200 10150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4000 7000 10200 8230
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 850 8650 10250 9800
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 110 8900 9700 9300
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 25 9400 9600 9500
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 608 10000 10025 10020
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1850 7900 10300 9450
24/02/2022
हिंगोली क्विंटल 60 9605 9905 9755
राळेगाव क्विंटल 2000 8500 10100 10000
भद्रावती क्विंटल 149 7350 9800 8575
समुद्रपूर क्विंटल 276 7600 10000 9600
घणसावंगी क्विंटल 150 8400 10200 9950
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 895 8140 10114 9880
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 465 9850 9980 9950
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 824 9500 10150 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 9400 9900 9800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 41 8000 9700 9500
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 16 8005 9725 9650
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1428 9000 9800 9400
उमरेड लोकल क्विंटल 435 7500 10460 10350
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 797 7800 10175 8988
काटोल लोकल क्विंटल 222 8000 9750 9250
खामगाव लांब स्टेपल क्विंटल 53 8800 9600 9200
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 510 7500 10250 8875
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 51 7000 10150 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2998 8800 10475 10350
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 350 8600 10210 10140
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 3990 7000 10170 8460
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8650 10300 9850
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 148 9700 9726 9702
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 572 10000 10025 10020
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1850 7900 10285 9500
23/02/2022
राळेगाव क्विंटल 2300 9100 10150 10000
भद्रावती क्विंटल 229 7700 9800 8750
समुद्रपूर क्विंटल 432 7500 10000 9500
घणसावंगी क्विंटल 210 8500 10200 9800
वडवणी क्विंटल 108 8500 9800 9500
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 15 9650 9650 9650
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 315 9900 10150 10000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1019 9500 10100 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 656 9700 9900 9850
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 148 7100 9750 8496
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 39 8000 9700 9500
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 29 8017 9605 9590
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1596 9000 10000 9500
उमरेड लोकल क्विंटल 573 7500 10240 10150
मनवत लोकल क्विंटल 2200 8100 10220 10070
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 9500 10250 9900
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 943 7500 10100 8800
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 273 7100 10050 9100
काटोल लोकल क्विंटल 250 8000 9800 8500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 370 8500 10300 9400
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 90 8000 10300 9468
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 3192 9000 10450 10350
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 400 8600 10195 10150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 4745 7000 10350 8910
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 900 8650 10400 9900
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 79 9800 9900 9900
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 13 9400 9600 9500
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 592 10000 10025 10020
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2250 7900 10511 9600
22/02/2022
सावनेर क्विंटल 3500 9700 10000 9900
राळेगाव क्विंटल 2800 8500 10100 10000
भद्रावती क्विंटल 534 7500 9800 8650
आष्टी- कारंजा क्विंटल 340 9800 10150 9950
समुद्रपूर क्विंटल 680 7500 10050 9400
वडवणी क्विंटल 205 8500 9800 9100
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 756 8272 10332 8832
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 395 9900 10100 9950
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1293 9500 10100 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 9800 10000 9950
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 44 7900 9700 9550
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 33 8010 9579 9570
उमरेड लोकल क्विंटल 561 7500 10210 10100
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 379 7500 9999 9225
मनवत लोकल क्विंटल 2500 8100 10190 10000
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 9500 10210 9800
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1154 7600 10100 8850
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 432 7000 10050 9000
काटोल लोकल क्विंटल 210 8000 9700 8500
कोर्पना लोकल क्विंटल 789 7500 9800 8100
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 90 8500 10000 9500
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 220 8100 10225 9162
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 60 8500 10200 9680
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2767 8800 10450 10350
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 500 8600 10200 10160
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 5000 7000 10200 8640
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 750 8650 10300 9850
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 164 8500 9700 9100
यावल मध्यम स्टेपल क्विंटल 349 7970 8790 8420
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 172 9800 9900 9801
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 26 9300 9400 9350
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 512 10000 10025 10020
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 2650 7900 10511 9700
नरखेड नं. १ क्विंटल 143 9500 9900 9700
21/02/2022
हिंगोली क्विंटल 30 9700 9900 9800
सावनेर क्विंटल 4050 9800 10100 9950
राळेगाव क्विंटल 2400 9000 10200 10100
भद्रावती क्विंटल 313 7200 10000 8600
समुद्रपूर क्विंटल 797 8200 10225 9650
वडवणी क्विंटल 7 9560 9560 9560
मौदा क्विंटल 72 8900 9700 9300
सिरोंचा क्विंटल 310 9000 9800 9500
हिंगणा एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 687 8262 10232 8461
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 420 9950 10000 9970
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 970 9500 10200 9800
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 498 9550 10000 9900
झरीझामिणी एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 124 7200 9999 9899
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 41 7900 9700 9500
जामनेर हायब्रीड क्विंटल 44 8025 9567 9560
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 1574 9400 10100 9700
उमरेड लोकल क्विंटल 832 7500 10320 10230
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 294 7750 10100 9223
मनवत लोकल क्विंटल 2500 8300 10330 10170
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 726 8000 10200 9100
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 299 7500 10175 9000
कोर्पना लोकल क्विंटल 1096 7500 10000 9400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 225 7500 10000 9600
सिंदी लांब स्टेपल क्विंटल 90 8300 10300 9500
सिंदी(सेलू) लांब स्टेपल क्विंटल 2839 9000 10570 10300
परभणी मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 8600 10300 10150
हिंगणघाट मध्यम स्टेपल क्विंटल 6166 7000 10280 8610
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 550 8650 10300 9950
खामगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 130 8800 9850 9325
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 189 10000 10107 10100
चिमुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 523 10000 10175 10150
पुलगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 1950 7900 10551 9400
नरखेड नं. १ क्विंटल 81 9500 9800 9600
20/02/2022
भद्रावती क्विंटल 1 8000 8000 8000
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 122 9500 10200 9800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 40 8000 10100 9900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 967 9400 10100 9700
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 188 7200 10100 9055
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 299 7500 10150 8825
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 82 7700 8100 7900
काटोल लोकल क्विंटल 250 8200 9800 8600
भिवापूर लांब स्टेपल क्विंटल 482 8000 10500 9250
हिमायतनगर मध्यम स्टेपल क्विंटल 27 9300 9500 9400
नरखेड नं. १ क्विंटल 54 9500 9900 9700
19/02/2022
सावनेर क्विंटल 3700 9850 10100 9950
भद्रावती क्विंटल 351 7500 10000 8750
समुद्रपूर क्विंटल 241 8200 10300 9500
सिरोंचा क्विंटल 100 9000 9500 9300
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 507 9500 10150 9800
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 33 7900 10100 9800
वनी-शिंदोला लोकल क्विंटल 313 7950 10050 8811
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 509 8000 10100 9050
वरोरा-खांबाडा लोकल क्विंटल 209 7100 10200 9400
मंगरुळपीर लांब स्टेपल क्विंटल 100 8500 10000 9500
किल्ले धारुर मध्यम स्टेपल क्विंटल 107 9900 10107 10000
नरखेड नं. १ क्विंटल 98 9500 9900 9700

 

Leave a Comment