Karle bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 20 1000 2500 1750
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 191 2000 4250 2915
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2000 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 3500 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 140 2000 2500 2350
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5000 4500
17/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 45 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 59 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2000 1750
मंगळवेढा क्विंटल 4 2200 5000 3500
पलूस क्विंटल 4 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 6 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 153 2915 5000 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 18 2500 4000 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 4200 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 126 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 141 2600 3400 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3400 3600 3500
16/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 18 600 2200 1400
खेड-चाकण क्विंटल 75 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 43 1400 3250 2325
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1800 4200 2600
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 164 2505 4165 3335
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 2500 4500 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
अकलुज लोकल क्विंटल 14 2500 4000 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 90 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 20 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 276 2800 3800 3300
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2500 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 3500 4000 3850
15/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 7 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 8 1000 3800 2400
पाटन क्विंटल 4 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 42 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 22 1300 3200 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 3 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 4 2900 5500 5100
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 183 3335 5000 4165
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3300
अकलुज लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 90 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 130 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 249 2500 3500 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2000 4000 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 2800 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 3200 3500 3300
14/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 3000 3000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 8 1600 2400 2000
खेड-चाकण क्विंटल 54 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 19 1500 3000 2250
सातारा क्विंटल 10 3000 3500 3250
पलूस क्विंटल 9 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 6 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 200 2505 3750 3085
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2400 2800 2600
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 168 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 353 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2600 2800 2700
13/06/2022
औरंगाबाद क्विंटल 22 1800 2200 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 44 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 8 1000 3800 2400
मंचर क्विंटल 17 1000 3500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 9 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 10 1400 4100 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 362 2505 3335 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
अकलुज लोकल क्विंटल 20 2800 4200 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 108 2000 3000 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 294 2500 3500 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
12/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 8 1000 2500 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 15 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 4 1000 4000 2500
मंचर क्विंटल 35 1500 4000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 2 2000 3000 3000
पलूस क्विंटल 4 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 353 1750 4000 2580
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 5 3000 4500 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2500 4000 3600
पुणे लोकल क्विंटल 212 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3000 3500 3350
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
11/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 3000 3000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 13 800 2200 1500
राहूरी क्विंटल 23 1000 4000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 75 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 12 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 1800 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 329 1660 3950 2915
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2700 4200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1500 4200 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 6 1500 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 150 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 90 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3300