Karle bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
सातारा क्विंटल 7 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 3 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 4 2500 4000 3250
पुणे लोकल क्विंटल 192 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1600 1600 1600
19/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3 3000 3200 3100
पाटन क्विंटल 3 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 4 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 5 1600 2900 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 2500 4580 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
18/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 25 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 1 2100 2100 2100
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
17/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 7 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 4 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 50 2000 3000 2500
सातारा क्विंटल 4 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 1600 2500 1800
राहता क्विंटल 6 2500 4000 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 2915 4165 3750
अकलुज लोकल क्विंटल 16 2000 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 82 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 362 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2100 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 4500
16/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 4 2200 3000 2600
खेड-चाकण क्विंटल 68 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 9 700 3000 1850
सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 2 2700 3600 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 66 2505 5000 4165
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 4200 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 80 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 40 2500 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 390 3000 4000 3500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 22 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
15/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 5000 4000
पंढरपूर क्विंटल 2 3000 3000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 5 2000 3200 2600
खेड-चाकण क्विंटल 60 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 7 1000 3100 2150
सातारा क्विंटल 9 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 72 3335 4165 3750
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 2500 5100 3300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2200 2400 2300
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 600 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2600 2200
पुणे लोकल क्विंटल 132 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 542 2600 3600 3100
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2100 3500 2800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 25 1600 2500 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3400
कराड लोकल क्विंटल 21 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5500 5000
14/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 12 2500 3200 2850
राहूरी क्विंटल 4 2500 4500 4000
पाटन क्विंटल 3 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 6 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 7 800 2900 2000
राहता क्विंटल 1 2500 2500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 3335 4375 3915
अकलुज लोकल क्विंटल 18 2500 4200 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1800 2600 2200
पुणे लोकल क्विंटल 124 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 490 2400 3400 2900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 24 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 5000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 49 5000 6000 5500
13/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 86 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 9 1400 3300 2350
सातारा क्विंटल 14 2000 3500 2700
मंगळवेढा क्विंटल 2 2900 3500 3500
राहता क्विंटल 4 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 3035 4165 3665
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 3000 4000 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3500 4000 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 8000 2400
पुणे लोकल क्विंटल 220 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000

 

 

 

 

Leave a Comment