Karle bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 16 ते 21 मे पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/05/2022
AURANGABAD —- QUINTAL 5 1400 1600 1500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 7 1000 2000 1550
MANGALWEDHA —- QUINTAL 4 2200 3800 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 400 1665 2915 2330
AKLUJ LOCAL QUINTAL 12 2200 3500 3000
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 20 1600 2200 1900
JALGAON LOCAL QUINTAL 11 1000 2000 1500
PUNE-PIMPRI LOCAL QUINTAL 1 2000 2000 2000
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 17 2000 3000 2500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 100 2000 2500 2375
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 3 1925 2835 2450
KARAD LOCAL QUINTAL 6 2000 3000 3000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 2000 3500 3000
20/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 20 2000 4000 3000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 63 2000 3000 2500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 25 1000 1500 1250
MANGALWEDHA —- QUINTAL 4 1600 2000 1800
RAHATA —- QUINTAL 2 1500 1500 1500
NASHIK HYBRID QUINTAL 364 1835 2925 2165
MURBAD HYBRID QUINTAL 21 1000 1400 1200
AKLUJ LOCAL QUINTAL 12 2300 4000 3500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 4 1500 3000 2000
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 30 1500 2000 1700
JALGAON LOCAL QUINTAL 10 1500 2500 2000
PUNE LOCAL QUINTAL 119 1500 3000 2250
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 1 1500 1500 1500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 11 1000 2500 1750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 176 2600 3400 3000
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 4 1750 1750 1750
PEN LOCAL QUINTAL 135 4200 4400 4200
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 5 1500 1500 1500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 2000 3500 3000
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 58 1500 3000 2500
19/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 24 2000 2500 2050
AURANGABAD —- QUINTAL 6 1000 1600 1300
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 55 2000 3000 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 63 2000 3000 2500
MANCHAR —- QUINTAL 34 1000 3000 2000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 7 1500 2000 1750
SATARA —- QUINTAL 9 2500 3500 3000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 4 1900 3500 2000
RAHATA —- QUINTAL 6 2000 2500 2200
NASHIK HYBRID QUINTAL 405 1670 2750 2125
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2800 3200 3000
AKLUJ LOCAL QUINTAL 14 2000 3800 3500
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 9 2500 3750 3000
JALGAON LOCAL QUINTAL 10 1000 1500 1200
PUNE LOCAL QUINTAL 112 1500 3000 2250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 21 2500 3000 2750
NAGPUR LOCAL QUINTAL 90 2000 2500 2350
MUMBAI LOCAL QUINTAL 21 2600 3400 2900
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 4 1190 2170 1575
KARAD LOCAL QUINTAL 9 2000 3000 3000
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 7 1500 1500 1500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 2000 3500 3000
PANVEL No. 1 QUINTAL 22 2800 3000 2900
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 65 1500 3000 2500
18/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 25 2000 3000 2500
AURANGABAD —- QUINTAL 5 800 1200 1000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 62 1500 2500 2000
MANCHAR —- QUINTAL 26 725 2520 1622
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 8 1500 2500 2000
SATARA —- QUINTAL 2 2000 3000 2500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 2 3300 4400 3300
RAHATA —- QUINTAL 4 1500 2000 1700
NASHIK HYBRID QUINTAL 456 1670 2505 2085
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 2500 2250
AKLUJ LOCAL QUINTAL 14 2000 4000 3600
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 9 2000 4000 3000
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 20 1600 2000 1800
JALGAON LOCAL QUINTAL 1 1500 1500 1500
PUNE LOCAL QUINTAL 108 1500 3000 2250
NAGPUR LOCAL QUINTAL 70 2500 3000 2875
MUMBAI LOCAL QUINTAL 114 2400 3400 2900
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 3 1190 1750 1400
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 45 2000 3000 2800
KARAD LOCAL QUINTAL 9 2000 3000 3000
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 9 1500 1500 1500
PANVEL No. 1 QUINTAL 25 2500 2700 2600
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 65 1500 3000 2000
17/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 11 2000 3500 2750
AURANGABAD —- QUINTAL 11 1200 1500 1350
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 47 2000 3000 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 185 2500 3500 3000
MANCHAR —- QUINTAL 23 800 2200 1500
SATARA —- QUINTAL 9 2000 3000 2500
PALUS —- QUINTAL 6 2000 2500 2200
NASHIK HYBRID QUINTAL 421 1165 2505 2085
OSMANABAD HYBRID QUINTAL 9 2700 4000 3350
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 2500 2250
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 5 2000 3000 2800
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 20 1600 2000 1800
JALGAON LOCAL QUINTAL 1 1500 1500 1500
PUNE LOCAL QUINTAL 67 1500 3000 2250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 16 3000 4000 3500
MUMBAI LOCAL QUINTAL 153 2000 3800 2900
VADGAON PETH LOCAL QUINTAL 31 1500 3000 2800
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 6 1500 2200 1900
KARAD LOCAL QUINTAL 6 800 1000 1000
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 5 2000 2000 2000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 1500 2500 2100
16/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 14 2000 3500 2750
AURANGABAD —- QUINTAL 10 1200 1600 1400
RAHURI —- QUINTAL 14 1000 3000 2000
MANCHAR —- QUINTAL 15 1000 2400 1650
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 7 1000 2000 1550
SATARA —- QUINTAL 4 2000 3000 2500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 4 1600 3900 3000
RAHATA —- QUINTAL 3 1500 2500 2000
NASHIK HYBRID QUINTAL 463 1250 2625 1835
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 3000 2500
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 20 1600 2000 1800
PUNE LOCAL QUINTAL 71 1500 3000 2250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 12 1500 3000 2250
MUMBAI LOCAL QUINTAL 398 2000 2800 2400
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 4 1750 2310 2100
KARAD LOCAL QUINTAL 6 3000 3500 3500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 1500 2500 2100
PANVEL No. 1 QUINTAL 32 2400 2800 2600
15/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 14 2000 4000 3000
AURANGABAD —- QUINTAL 8 1000 1600 1300
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 64 2500 3500 3000
MANCHAR —- QUINTAL 50 300 2300 1450
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 8 1500 2500 2000
SATARA —- QUINTAL 11 2000 3000 2500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 2 3200 3700 3200
RAHATA —- QUINTAL 1 2200 2200 2200
NASHIK HYBRID QUINTAL 386 1165 2665 1960
AKLUJ LOCAL QUINTAL 15 1900 3500 3000
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 30 1600 2000 1800
PUNE LOCAL QUINTAL 146 1500 3000 2250
PUNE-KHADKI LOCAL QUINTAL 2 2500 2500 2500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 21 1500 2000 1750
NAGPUR LOCAL QUINTAL 80 3000 3200 3150
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 4 1610 2030 1820
ISLAMPUR LOCAL QUINTAL 6 2000 2500 2350
KARAD LOCAL QUINTAL 6 2000 2500 2500
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 15 1500 1500 1500
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 1500 2500 2100
14/05/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 25 2500 3000 2750
AURANGABAD —- QUINTAL 17 1000 1500 1250
PATAN —- QUINTAL 6 1500 2500 2000
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 68 1500 2500 2000
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 6 1500 2000 1750
SATARA —- QUINTAL 7 2000 3000 2500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 1 3800 3800 3800
NASHIK HYBRID QUINTAL 478 1250 2505 1875
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 2000 2800 2400
AKLUJ LOCAL QUINTAL 15 2500 3800 3200
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 20 1600 2200 1900
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 11 2000 3000 2500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 80 1800 2200 2150
MUMBAI LOCAL QUINTAL 64 2000 3000 2500
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 3 1120 2485 1680
KARAD LOCAL QUINTAL 6 2000 2500 2500
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 8 2000 2000 2000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 2500 3000 2800
PANVEL No. 1 QUINTAL 32 2400 2800 2600