Karle bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
पंढरपूर क्विंटल 2 2500 2500 2500
औरंगाबाद क्विंटल 10 1400 3000 2200
मंगळवेढा क्विंटल 2 3500 5500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 162 2580 4830 3830
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2250 5500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 4000 3250
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 5 3500 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
22/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 57 510 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 59 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
घोटी क्विंटल 30 1800 2000 1900
मंगळवेढा क्विंटल 2 5400 5800 5400
पलूस क्विंटल 2 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 182 2540 5000 4375
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 9 3000 4500 3750
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 68 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1500 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
जळगाव लोकल क्विंटल 13 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 142 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 80 2000 4210 3300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2500 3000 2750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 50 3500 4000 3800
21/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 31 1000 4500 4000
औरंगाबाद क्विंटल 6 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 56 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 13 1500 5000 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 3000 2550
घोटी क्विंटल 66 900 1800 1350
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 11 350 500 400
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 3000 4000 3900
राहता क्विंटल 3 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 126 2505 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1500 5000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 180 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 120 3500 4500 4000
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 2400 3000 2600
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 37 3000 4000 3500
20/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 2000 4000 3000
पंढरपूर क्विंटल 1 3500 3500 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 31 800 4600 4000
औरंगाबाद क्विंटल 7 1500 2800 2150
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 29 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 24 2000 4250 3125
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
घोटी क्विंटल 18 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 49 400 500 450
सातारा क्विंटल 2 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 5 1600 4100 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 129 3335 5000 4170
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 6 2500 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2500 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 11 3000 3800 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 2200 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 126 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 20 1000 4000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 3200 3500 3425
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 102 4400 4600 4400
कामठी लोकल क्विंटल 4 4000 4500 4400
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3500 4000 3750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 51 3500 4000 3800
19/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 5 500 3500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 7 1200 2800 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 79 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 16 3000 4100 3550
घोटी क्विंटल 15 1800 2000 1900
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 27 350 550 450
सातारा क्विंटल 8 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 121 4170 6290 5210
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1500 5000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 113 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 66 1000 4010 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 408 2800 3600 3200
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 4000 4200 4100
18/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 6 1500 4000 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 63 600 3550 3000
औरंगाबाद क्विंटल 20 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 30 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 26 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 21 300 350 300
मंगळवेढा क्विंटल 8 2500 4500 3300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 138 4170 5835 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3400
अकलुज लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 1000 5000 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1500 3000 2200
पुणे लोकल क्विंटल 168 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 4010 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 140 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 270 2600 3200 2900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 6 2500 3000 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 4000 4500 4250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 49 3500 4000 3800
17/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 38 2000 3300 2650
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 2000 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 12 1200 2200 1700
खेड-चाकण क्विंटल 81 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 39 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 2000 3000 2500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 62 300 550 450
मंगळवेढा क्विंटल 1 5600 5600 5600
राहता क्विंटल 6 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 162 2920 5210 4170
अकलुज लोकल क्विंटल 8 2000 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2600 2400
पुणे लोकल क्विंटल 245 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 2500 3500 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 26 1000 4000 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2400
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
16/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 36 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 117 210 3600 3000
औरंगाबाद क्विंटल 7 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 47 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 5 2500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 41 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 20 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 2 4100 5600 5600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 173 2580 5000 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3600 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2250
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 1500 3000 2250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 82 1000 3000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 140 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 504 2800 3400 3100
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1750 2660 2100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2000 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 3000 3500 3250