Karle bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/03/2022
मंगळवेढा क्विंटल 4 1200 3000 2900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 119 1660 2915 2330
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2500 2300
25/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 58 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 2 2000 2500 2500
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 97 2505 3335 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1000 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3250
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 86 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 372 2000 3000 2500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 2000 2200 2100
24/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 15 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 6 2500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 50 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 3 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 14 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1000 2500 2200
राहता क्विंटल 2 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 59 3335 4585 3960
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 500 2500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 205 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 583 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3150 3500 3150
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 32 2000 2400 2200
23/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 4 2000 2200 2100
राहूरी क्विंटल 6 2500 4500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 57 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 3 1000 3000 1850
सातारा क्विंटल 13 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 900 4000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 77 2080 4250 3160
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1500 5200 3350
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2500 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3600 3300
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 133 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 638 2000 3500 2800
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3150 3150 3150
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 129 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
22/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 3 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 59 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 4 1000 3120 2150
सातारा क्विंटल 15 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 2500 4166 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3000 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 3200 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 8 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 136 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 707 2400 3400 2900
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 2000 2400 2200
21/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 25 2500 4500 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 4 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 20 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 2 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 4 925 2200 1550
सातारा क्विंटल 9 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 4 1100 3700 2500
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 76 1660 3580 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3000 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3200 2800
जळगाव लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 89 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 657 2400 3400 2900
चांदवड लोकल क्विंटल 5 2800 3577 3150
कराड लोकल क्विंटल 6 3500 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 6 4000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2500 2250
20/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 11 3000 4500 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 5000 4000
औरंगाबाद नग 4 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 39 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 7 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 3 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 4 2500 4000 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3200 2850
पुणे लोकल क्विंटल 192 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 3000 2750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3640 3640 3640
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1600 1600 1600
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
19/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 3 3000 3200 3100
राहूरी क्विंटल 3 2000 5000 3500
पाटन क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 45 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 4 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 5 1600 2900 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 2500 4580 3750
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2600 3200 2900
जळगाव लोकल क्विंटल 15 2500 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 45 2400 3600 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1600 2500 1800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 38 2500 3000 2750

 

Leave a Comment