Karle bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 14 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 47 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 280 830 2080 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2000 4200 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 3000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2100 1750
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
27/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 30 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 44 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 5 1100 4500 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 323 1665 2915 2505
अकलुज लोकल क्विंटल 11 2200 4200 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2500 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 102 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 164 2500 3800 3200
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1547 1547 1547
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
26/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 5 1400 2200 1800
राहूरी क्विंटल 10 2000 3500 2750
खेड-चाकण क्विंटल 57 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 31 1000 2700 1850
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
सातारा क्विंटल 10 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 2 3500 4600 4600
राहता क्विंटल 6 2000 3200 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 343 1250 2625 1915
अकलुज लोकल क्विंटल 14 2500 4000 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 82 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 172 2500 3500 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 2500 2200
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2700 2700
पेन लोकल क्विंटल 165 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
25/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 5 1500 2500 2000
राहूरी क्विंटल 4 1500 4500 3000
पाटन क्विंटल 4 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 46 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 19 1000 2500 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 3 2500 3000 2750
मंगळवेढा क्विंटल 2 2300 5000 5000
राहता क्विंटल 4 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 370 1670 2925 2165
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 2800 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 71 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 128 2800 3800 3300
चांदवड लोकल क्विंटल 4 700 1407 1260
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1700 3000 2100
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 33 2500 2800 2650
24/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 14 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 33 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 59 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 27 1000 2500 1750
सातारा क्विंटल 11 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 6 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 402 1250 2590 1710
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2500 2450
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 130 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 265 2800 3800 3300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1800 2800 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 2500 2800 2600
23/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 8 1500 2000 1750
पाटन क्विंटल 7 1500 2000 1750
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 2500 2250
सातारा क्विंटल 26 2500 3000 2750
मंगळवेढा क्विंटल 5 1900 5100 3000
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 436 2085 2915 2505
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2200 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 77 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 168 1600 2200 1900
चांदवड लोकल क्विंटल 7 1400 2450 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 30 1800 2800 2600
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 3000 3200 3100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 1500 3000 2000
22/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 6 1000 1500 1250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 16 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 73 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 45 1000 3000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 9 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 6 1600 3900 2300
राहता क्विंटल 3 1500 3000 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 361 1165 2125 1415
अकलुज लोकल क्विंटल 10 3000 3800 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 160 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 1500 3000 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2500 2375
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1477 2450 1750
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 2500 2500 2500
21/05/2022
औरंगाबाद क्विंटल 5 1400 1600 1500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 37 1000 2000 1500
खेड-चाकण क्विंटल 63 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 7 3000 3500 3200
मंगळवेढा क्विंटल 4 2200 3800 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 400 1665 2915 2330
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2200 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2200 1900
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2000 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 210 2600 3200 2900
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1925 2835 2450
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 3000 3000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 2800 3000 2900