Karle bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
औरंगाबाद क्विंटल 10 1000 1400 1200
मंगळवेढा क्विंटल 3 1300 2700 2300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 196 1500 2750 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1000 1200 1150
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
29/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 2500 3500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 68 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 3 1500 2200 1850
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 218 1670 2915 2290
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 3200 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 100 1200 3000 2100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 1500 3000 2250
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 8 1800 2200 1900
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 1600 1800 1700
28/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1000 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 72 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 21 800 2200 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 9 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 3 800 2500 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 188 1670 2505 2125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2250
अकलुज लोकल क्विंटल 18 2700 3300 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2000 3500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 120 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1400 2000 1700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 340 2600 3600 3100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2200
कराड लोकल क्विंटल 18 1300 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 156 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 2000 2500 2250
27/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 9 1400 2000 1700
राहूरी क्विंटल 7 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 65 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 10 1000 2500 1925
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
नवापूर क्विंटल 4 3000 3000 3000
सातारा क्विंटल 18 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1500 3200 1600
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 198 1250 2710 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
अकलुज लोकल क्विंटल 17 1500 3200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1800 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1600 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 119 1500 3000 2250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2200 2500 2350
नागपूर लोकल क्विंटल 100 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 164 2600 3600 3100
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 1600 2600 2100
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
26/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 2000 3500 2750
औरंगाबाद क्विंटल 7 600 1200 900
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 17 1000 2500 1950
सातारा क्विंटल 11 2000 3000 2500
राहता क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 303 1415 2505 1875
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1200 3200 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 187 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 192 2600 3400 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1600 3000 2100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2200
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 11 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
कामठी लोकल क्विंटल 1 2500 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 2000 2400 2200
25/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 1000 2000 1500
औरंगाबाद क्विंटल 6 1600 2000 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 26 700 1500 1000
राहूरी क्विंटल 6 1000 3000 2000
मंचर क्विंटल 19 1000 2500 1700
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 5 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 12 1300 2700 2000
राहता क्विंटल 3 2000 2800 2400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 207 1670 2960 2085
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2500 2200
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 3000 2800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 11 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 107 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 405 2400 2800 2600
चांदवड लोकल क्विंटल 12 700 1750 1575
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2800
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 2500 3000 2750
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 2500 2200
24/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 27 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 8 1200 1600 1400
खेड-चाकण क्विंटल 65 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 9 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 2 1600 2500 2500
राहता क्विंटल 1 2800 2800 2800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 188 1415 2540 1915
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2000 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2800 2500
पुणे लोकल क्विंटल 254 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 2000 2200 2150
चांदवड लोकल क्विंटल 9 1260 1540 1330
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 3000 3000
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2800
23/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 24 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 12 1000 2200 1600
राहूरी क्विंटल 7 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 3 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 11 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 4 1500 3300 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 172 1080 2080 1540
अकलुज लोकल क्विंटल 17 2000 3200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 1500 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 2800 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 2500 3000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 270 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800

Leave a Comment