Karle bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 3 2000 4000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 3 3500 5400 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 92 2915 6500 4415
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 3535 4000 3825
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 2500 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
जळगाव लोकल क्विंटल 23 2500 3500 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 3080 5040 3850
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 4500 5000 4850
29/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 16 3000 4000 3500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 14 2000 7100 6000
खेड-चाकण क्विंटल 47 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 4 2200 5200 4400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 98 4170 6670 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4200 3800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 8 3075 4000 3565
अकलुज लोकल क्विंटल 9 2500 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 141 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 12 2000 5000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 90 2500 3500 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 6 2100 3780 3150
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2000 3500 2900
पेन लोकल क्विंटल 147 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 4500 5000 4850
28/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 13 2000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 16 1300 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 7 1000 2200 1600
खेड-चाकण क्विंटल 53 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 16 2000 5500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2500 3000 2750
सातारा क्विंटल 9 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 9 1600 4100 2900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 108 4170 5835 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2200 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2000 5500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 175 2000 4500 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 160 3500 4000 3875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2100 3577 3150
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 4000 4400 4200
27/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 17 3000 4000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 45 500 5100 4500
औरंगाबाद क्विंटल 8 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 27 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 6 1000 5000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 56 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 17 2000 5000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 41 450 550 500
सातारा क्विंटल 20 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 5 3200 4400 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 89 5835 7085 6260
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 2500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 86 2000 4000 3000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 21 2000 4750 3300
नागपूर लोकल क्विंटल 180 3500 3700 3650
मुंबई लोकल क्विंटल 495 3600 4400 4000
चांदवड लोकल क्विंटल 4 3500 4760 3850
कराड लोकल क्विंटल 18 2500 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 26 3800 4400 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 3500 4000 3800
26/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 5 1200 5000 2250
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 11 1000 6100 5000
औरंगाबाद क्विंटल 6 1200 2200 1700
राहूरी क्विंटल 10 3000 6000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 64 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 13 2000 4700 3350
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 16 350 550 450
सातारा क्विंटल 6 3000 4000 3500
पलूस क्विंटल 2 2500 3000 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 5835 7500 6670
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 2000 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 167 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 2000 4850 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 684 3800 4400 4100
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2500 3000 2750
25/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 2 3000 3000 3000
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 18 500 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 5 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 4 3000 5000 4000
पाटन क्विंटल 3 2500 3000 2750
मंचर क्विंटल 28 1500 5600 3550
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 2500 2250
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 350 550 450
सातारा क्विंटल 4 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 9 2500 5000 3900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 77 2915 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4200 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2800 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 2000 5500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 16 2000 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 187 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 24 2000 4510 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 480 3600 4500 4100
चांदवड लोकल क्विंटल 8 2450 5075 3500
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 38 3600 4200 3800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 3500 4000 3800
24/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 77 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 63 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 18 2500 5700 4100
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 49 400 500 450
सातारा क्विंटल 8 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 2900 4500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 73 4170 6260 5335
अकलुज लोकल क्विंटल 12 2000 4500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 199 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 40 2000 4210 3300
चांदवड लोकल क्विंटल 8 2100 3640 3150
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3450
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
23/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 2 2500 2500 2500
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 51 210 5300 4500
औरंगाबाद क्विंटल 10 1400 3000 2200
राहूरी क्विंटल 9 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 57 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 450 550 500
सातारा क्विंटल 6 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 2 3500 5500 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 162 2580 4830 3830
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3600 4000 3800
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2500 4500 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2250 5500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 26 2500 4000 3250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 30 2000 4110 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 455 2800 4400 3600
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1680 3640 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 5 3500 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 3500 3250