Karle bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
खेड-चाकण क्विंटल 58 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2750
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2500 2500 2500
01/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 3000 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 2000 3000 2500
मनमाड क्विंटल 3 600 1500 1250
खेड-चाकण क्विंटल 61 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 8 800 1600 1200
राहता क्विंटल 4 2000 3500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 52 3335 4165 3750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 2900
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 122 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2250
मुंबई लोकल क्विंटल 138 2800 4000 3400
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 9 2500 3000 2810
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 2000 2600 2300
31/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 32 1500 4000 2750
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 15 2200 3000 2600
खेड-चाकण क्विंटल 53 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 11 2500 3400 2950
सातारा क्विंटल 7 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 8 1000 3000 2500
राहता क्विंटल 4 2000 3500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 70 2505 3585 2960
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 3200 2900
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 3500 1700
पुणे लोकल क्विंटल 148 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 50 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 540 2800 3800 3300
चांदवड लोकल क्विंटल 4 2380 2450 2380
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 2500 3500 3000
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1000 2500 1800
पेन लोकल क्विंटल 90 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 2000 2500 2250
30/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 3500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 4 2600 3200 2900
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 4 1600 3500 2550
सातारा क्विंटल 2 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 2 2000 2600 2600
राहता क्विंटल 4 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 58 2085 3725 2790
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3400 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 1500 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 90 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 485 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 2000 2500 2250
29/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 11 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 3 2500 3400 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 8 3000 3500 3250
राहता क्विंटल 6 2000 3500 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 3165 4165 3790
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2700 2700 2700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 71 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 479 2000 4300 3400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 2000 4000 3600
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 3 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2300 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 42 2000 2500 2250
28/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 3500 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 18 2500 3500 3000
राहूरी क्विंटल 4 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 7 1000 3500 2150
सातारा क्विंटल 7 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 8 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 8 2500 4000 3100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 106 2085 2960 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 5 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 80 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 42 2000 3000 2500
कराड लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 135 5400 5600 5400
पनवेल नं. १ क्विंटल 50 2000 2500 2250
27/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 22 2500 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 3200 3100
खेड-चाकण क्विंटल 68 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 10 1200 3250 2225
सातारा क्विंटल 10 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 3 1200 2900 2400
राहता क्विंटल 6 2500 4000 3250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 64 2505 3750 3125
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 5 1500 4300 2900
अकलुज लोकल क्विंटल 13 1500 3600 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2400 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 240 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 60 2500 3000 2875
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3500 3500 3500
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 2500 3000 2820
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
26/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 14 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 12 2600 3000 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 9 1500 4500 3000
खेड-चाकण क्विंटल 63 3000 4000 3500
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 2500 3000 2800
सातारा क्विंटल 10 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 4 1200 3000 2900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 119 1660 2915 2330
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1500 2000 1750
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 1000 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3000 2750
जळगाव लोकल क्विंटल 4 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 556 2500 3000 2800
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1200 2200 1800
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2500 2300

 

Leave a Comment