Karle bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे कारले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
खेड-चाकण क्विंटल 57 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2200 1600
मंगळवेढा क्विंटल 6 1800 3000 2100
पलूस क्विंटल 4 2500 3000 2700
राहता क्विंटल 3 2000 2800 2400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 359 2505 3750 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 129 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 206 2600 3600 3100
चांदवड लोकल क्विंटल 7 700 1890 1680
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
02/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 8 2200 2800 2500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 33 1000 3100 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 9 4000 4500 4250
मंगळवेढा क्विंटल 2 2900 4300 4300
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 342 1875 2835 2210
पुणे लोकल क्विंटल 93 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 160 2600 3800 3200
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1400 1890 1750
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 201 4400 4600 4400
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
01/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 9 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 60 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 18 1000 3000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 4 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 13 2100 4000 3100
राहता क्विंटल 2 2000 2000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 322 1670 2710 2210
अकलुज लोकल क्विंटल 14 1500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2000 3000 2500
पुणे लोकल क्विंटल 69 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 130 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 101 2600 3600 3100
चांदवड लोकल क्विंटल 4 1400 2177 1757
कराड लोकल क्विंटल 6 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 3000 3500 3200
31/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 5 1000 2300 1650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 28 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 72 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 21 1000 3000 2000
सातारा क्विंटल 10 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 6 2000 2200 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 338 1915 3580 2580
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 84 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 2200 2150
मुंबई लोकल क्विंटल 181 2600 3600 3100
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 2500 2800 2600
30/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 22 2000 5000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 10 1400 2000 1700
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 45 2000 3000 2500
मंचर क्विंटल 15 1500 3000 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 7 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 7 3500 4500 3800
राहता क्विंटल 3 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 352 1670 2915 2505
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2800 3200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 135 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2800 3000 2950
मुंबई लोकल क्विंटल 773 2400 3400 2900
चांदवड लोकल क्विंटल 9 1470 2450 2100
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 2800 3000 2900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 58 3000 3500 3300
29/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 18 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 8 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 73 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 32 1000 3010 2005
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 8 2000 2500 2250
मंगळवेढा क्विंटल 2 2100 3300 3300
पलूस क्विंटल 5 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 438 2085 2835 2500
अकलुज लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 143 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 2000 3000 2500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2100 3080 2520
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 5 1500 2000 1850
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2300 2300
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
28/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 19 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 14 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 47 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 68 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2000 1750
सातारा क्विंटल 5 2000 3000 2500
मंगळवेढा क्विंटल 1 2200 2200 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 280 830 2080 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2000 4200 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 3000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 228 2600 4000 3300
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2100 1750
कराड लोकल क्विंटल 6 1500 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2800 3000 2900
27/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 30 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 44 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 18 1400 2800 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 5 1100 4500 4200
पलूस क्विंटल 6 2000 2500 2200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 323 1665 2915 2505
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2400 2800 2600
अकलुज लोकल क्विंटल 11 2200 4200 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2500 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 102 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 164 2500 3800 3200
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1547 1547 1547
इस्लामपूर लोकल क्विंटल 30 1500 2200 1800
पेन लोकल क्विंटल 129 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000

 

Leave a Comment