Karle bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

Karle bajar bhav : 6 ते 11 जून पर्यंतचे कारले बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/06/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1000 1800 1400
मंगळवेढा क्विंटल 3 1800 5000 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2700 4200 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1500 4200 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2500 3500 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 120 3500 4000 3875
कराड लोकल क्विंटल 12 2500 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3500 3000
10/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 53 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 60 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 3 3100 4700 4300
पलूस क्विंटल 9 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 3 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 289 2085 4585 3335
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2500 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 2000 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 110 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 166 2800 3800 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 2500 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3300 3500 3400
09/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 15 1800 2200 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 53 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 6 2100 3500 2800
खेड-चाकण क्विंटल 68 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 32 1000 3200 2100
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 9 1200 5100 3700
राहता क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 353 2500 4585 3335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2700 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2400
पुणे लोकल क्विंटल 86 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 205 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 15 2500 2800 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 49 3000 3500 3200
08/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 9 1600 2200 1900
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 31 2000 3000 2500
राहूरी क्विंटल 4 1700 3400 2550
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 15 1000 3200 2200
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2000 1550
सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 8 2100 4500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 405 2505 4583 3625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1800 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 8 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 83 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 204 2400 3000 2700
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1400 2100 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 50 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2800 3500 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 3000 3500 3200
07/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 8 1000 3500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 11 1500 2200 1850
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 33 2000 3000 2500
पाटन क्विंटल 4 2500 3000 2750
खेड-चाकण क्विंटल 77 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 5 1500 3200 2250
सातारा क्विंटल 3 3000 3500 3250
पलूस क्विंटल 7 2000 2500 2200
राहता क्विंटल 4 2000 2800 2400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 424 2915 5000 3915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 1500 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1600 2200 1900
पुणे लोकल क्विंटल 69 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 254 2600 3200 2900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 86 2000 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3300 3500 3400
06/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4500 3750
औरंगाबाद क्विंटल 23 1600 2200 1900
राहूरी क्विंटल 3 1000 3000 2000
पाटन क्विंटल 6 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 18 1000 3300 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 2500 2000
नवापूर क्विंटल 6 2500 3000 2750
सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 1800 5000 3700
राहता क्विंटल 3 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 233 1670 3750 2915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3200 2800
अकलुज लोकल क्विंटल 13 2700 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 70 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 146 3000 3500 3300
चांदवड लोकल क्विंटल 6 1400 2450 1750
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1600 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 41 3000 3500 3200
05/06/2022
अहमदनगर क्विंटल 36 1500 3000 2250
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 9 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 44 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 64 2500 3500 3000
मंचर क्विंटल 32 1000 3300 2150
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
नवापूर क्विंटल 5 3000 3000 3000
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 2500 4700 4600
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 301 2500 4250 3335
पुणे लोकल क्विंटल 126 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 4000 3250
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2850
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1295 1925 1610
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 3500 3400
04/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 2000 4000 3000
पंढरपूर क्विंटल 4 2000 4500 3250
औरंगाबाद क्विंटल 10 2000 2500 2250
राहूरी क्विंटल 7 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 46 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
नवापूर क्विंटल 6 3000 3000 3000
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 2100 4500 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 345 1660 3580 2580
अकलुज लोकल क्विंटल 13 3000 4200 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 11 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 230 2600 3800 3200
चांदवड लोकल क्विंटल 5 1477 2450 2100
कराड लोकल क्विंटल 6 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 3000 3200 3100