Karle bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 28 फेब्रुवारी ते 5 मार्च पर्यंतचे कारले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/03/2022
औरंगाबाद क्विंटल 3 2500 3000 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1500 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 3 2600 3700 2900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 2915 5000 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 7 200 400 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 4000 4500 4350
कराड लोकल क्विंटल 18 3000 3500 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
04/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 3000 6000 4500
पंढरपूर क्विंटल 5 1000 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 62 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 3 1200 3100 2800
राहता क्विंटल 4 2500 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 57 3300 5000 4580
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2500 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 10 3500 3500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 157 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 214 2200 2800 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 2800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
03/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 20 2500 5000 3750
पुणे-मांजरी क्विंटल 12 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 5 1500 4000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 6 3500 4000 3750
राहूरी क्विंटल 8 2100 5500 3500
खेड-चाकण क्विंटल 56 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 5 1300 3800 2500
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 3325 5000 4335
अकलुज लोकल क्विंटल 14 2500 3700 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 121 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3850 3850 3850
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1600 3000 2000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 156 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 3000 3500 3250
02/03/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 3000 4000 3500
पंढरपूर क्विंटल 1 3500 3500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 3 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 64 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 3 2600 4000 3700
राहता क्विंटल 3 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 2915 5000 4000
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 2000 4500 3250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4500 4000
अकलुज लोकल क्विंटल 17 2000 3300 2600
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1000 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
जळगाव लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 138 2000 3500 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 140 2800 3800 3300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 10 1200 4000 3600
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 3000 3200 3100
01/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 12 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 5000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 3 2000 2500 2250
खेड-चाकण क्विंटल 40 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 2 2000 3500 2750
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 2500 4160 3330
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
पुणे लोकल क्विंटल 34 2000 3500 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 136 2400 3600 3000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1000 4000 3600
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 6000 5500
28/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 15 1800 5000 3400
पुणे-मांजरी क्विंटल 8 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 7 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 3 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 1500 3300 2500
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 41 3335 4165 3750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1000 3000 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 124 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 332 2400 3600 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2870 2870 2870
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3500 2800
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 5000 6000 5500
27/02/2022
अहमदनगर क्विंटल 14 2000 5000 3500
पुणे-मांजरी क्विंटल 9 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 8 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 68 3000 4000 3500
मंचर क्विंटल 3 1500 3500 2500
सातारा क्विंटल 10 3500 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 2 3000 3100 3000
राहता क्विंटल 4 2500 4500 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2500 3000 2700
पुणे लोकल क्विंटल 194 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 2000 4000 3000
चांदवड लोकल क्विंटल 5 3500 3850 3745
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 123 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 50 3000 5500 5000
26/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 4000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 7 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 80 3000 4000 3500
सातारा क्विंटल 12 2500 4000 3200
मंगळवेढा क्विंटल 3 2000 4000 2900
राहता क्विंटल 3 1500 4500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 29 2750 4500 3580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3600 3400
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
अकलुज लोकल क्विंटल 17 2500 3500 3200
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 70 4000 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 198 2400 3000 2700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 2000 4000 2800
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 28 3000 3500 3250

 

Leave a Comment