Karle bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 29 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
मंगळवेढा क्विंटल 5 3200 5000 3800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 3330 5830 4500
पुणे लोकल क्विंटल 60 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 200 3000 5400 4200
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 3700 3350
मंचर क्विंटल 2 2500 5000 3750
सातारा क्विंटल 4 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 2 2500 4600 4600
राहता क्विंटल 4 1500 3500 2500
पुणे लोकल क्विंटल 131 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
पंढरपूर क्विंटल 1 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 4 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 64 4000 5000 4500
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 3500 4800 3900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 3230 5830 4580
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 68 3000 5400 4200
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 6000 4500
04/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 6500 5250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 25 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 2 1800 4700 3250
मंगळवेढा क्विंटल 2 3900 4500 3900
पलूस क्विंटल 3 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 4160 5835 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5700
सोलापूर लोकल क्विंटल 8 1500 3000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 46 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 1 2000 4000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 151 3000 5400 4200
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3535 3535 3535
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 5000 6000 5500
03/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 3 600 4500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 8 3500 4000 3750
राहूरी क्विंटल 1 5000 8000 6050
खेड-चाकण क्विंटल 42 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 1 3000 5500 4250
मंगळवेढा क्विंटल 2 5000 5500 5000
राहता क्विंटल 1 5000 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 71 3330 5415 4375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
अकलुज लोकल क्विंटल 14 2200 3000 2700
जळगाव लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 57 2500 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
मुंबई लोकल क्विंटल 162 3200 5200 4200
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 111 4600 4800 4600
पनवेल नं. १ क्विंटल 65 4000 4500 4250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 45 5000 6000 5500
02/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 51 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 2 1800 4510 3155
मंगळवेढा क्विंटल 2 4000 5600 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 53 4165 6250 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 73 2500 3500 3000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 43 3800 5200 4500
चांदवड लोकल क्विंटल 5 4550 4550 4550
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1200 3000 2600
कराड लोकल क्विंटल 12 2000 2500 2500
01/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 4 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 78 4500 5500 5000
मंचर क्विंटल 1 3500 4050 3775
राहता क्विंटल 8 1500 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 4165 5830 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1500 3500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 70 3000 5000 4000
कराड लोकल क्विंटल 9 2000 2200 2200
पनवेल नं. १ क्विंटल 35 4300 4500 4400
31/01/2022
पंढरपूर क्विंटल 1 2000 2000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 5 3000 3500 3250
सातारा क्विंटल 3 3000 5000 4000
मंगळवेढा क्विंटल 4 2500 4800 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 566 1000 2000 1500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5300
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 1000 4000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 82 2000 4000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 233 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 4 2877 4900 3675
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 3000 3500 3250

 

Leave a Comment