कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 07 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/02/2022
पंढरपूर क्विंटल 1 3500 3500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 3500 3250
मंगळवेढा क्विंटल 2 3800 4500 3800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 52 3330 5830 4580
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 4500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3400 3100
जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
11/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 3000 5000 4000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 11 2000 4000 3000
खेड-चाकण क्विंटल 46 3000 4500 4000
मंगळवेढा क्विंटल 3 2500 4100 3900
राहता क्विंटल 3 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 48 4165 5835 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 4500 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3600 3300
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 72 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 280 3000 3600 3300
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 59 4000 5000 4500
10/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
खेड-चाकण क्विंटल 56 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 1 4110 4110 4110
सातारा क्विंटल 3 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 2 4000 4200 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 52 4585 5835 5375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 79 2000 3000 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 5000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 55 1500 5000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 119 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 156 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 5000 6000 5500
09/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 2 2000 2000 2000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 3000 2500
खेड-चाकण क्विंटल 25 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 3 4700 4700 4700
सातारा क्विंटल 6 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 7 2900 4600 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 587 665 2035 1465
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 46 2000 3000 2500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2000 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3200 3800 3500
पुणे लोकल क्विंटल 65 2500 5000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
मुंबई लोकल क्विंटल 65 3200 5400 4300
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 4500 5000 4850
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 51 5000 6000 5500
08/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 1 2800 2800 2800
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 6 1500 3000 2000
खेड-चाकण क्विंटल 64 4000 5000 4500
मंचर क्विंटल 1 1700 5000 3350
सातारा क्विंटल 8 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 5000 7500 6665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3500 4000 3750
पुणे लोकल क्विंटल 37 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 120 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 204 2200 4400 3300
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 156 4400 4600 4400
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 4800 5000 4900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 59 5000 6000 5500
07/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 3 1500 5000 3000
मंचर क्विंटल 1 1500 5500 3500
मंगळवेढा क्विंटल 5 3200 5000 3800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 60 3330 5830 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3400 4000 3700
पुणे लोकल क्विंटल 60 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 200 3000 5400 4200
चांदवड लोकल क्विंटल 4 3500 4340 3850
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
06/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
औरंगाबाद क्विंटल 6 3000 3700 3350
खेड-चाकण क्विंटल 63 3000 5000 4000
मंचर क्विंटल 2 2500 5000 3750
सातारा क्विंटल 4 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 2 2500 4600 4600
राहता क्विंटल 4 1500 3500 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 302 465 1200 935
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 2750 5000 3850
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5000 4750
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 3200 3800 3500
पुणे लोकल क्विंटल 131 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
चांदवड लोकल क्विंटल 3 3640 3640 3640
कराड लोकल क्विंटल 9 4000 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
05/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 3000 5000 4000
पंढरपूर क्विंटल 1 4000 4000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 4 3500 4500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 64 4000 5000 4500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 3500 4800 3900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 43 3230 5830 4580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
अकलुज लोकल क्विंटल 14 1800 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 68 3000 5400 4200
कराड लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2500
पेन लोकल क्विंटल 102 4400 4600 4400
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 6000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 4000 4500 4250
Data is loading…
बाजार समिती:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
जिल्हा:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक कंपनी परिमाण आवक दर
Data is loading…
परवाना धारक:
दर प्रती युनिट (रु.)
दिनांक शेतमाल परिमाण आवक दर
शेतमाल:
दर प्रती युनिट (रु.)
खाजगी बाजार परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर
खाजगी बाजार:
दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल परिमाण आवक किमान दर कमाल दर सर्व साधारण दर