Karle bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 14 फेब्रुवारी ते 19 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/02/2022
मंगळवेढा क्विंटल 3 2800 3900 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
18/02/2022
खेड-चाकण क्विंटल 42 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 4 2300 3500 3300
राहता क्विंटल 1 5500 5500 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 4160 6375 5425
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 70 2500 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 264 3400 4400 3900
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 3600 4000 3850
17/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 3000 5000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 6 1200 4500 2850
खेड-चाकण क्विंटल 62 3500 4500 4000
मंचर क्विंटल 1 4500 4500 4500
सातारा क्विंटल 5 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 3 2500 4500 3800
राहता क्विंटल 1 5500 5500 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 4165 5835 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 53 1200 1700 1500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 3000 4500 4000
पुणे लोकल क्विंटल 95 2500 4500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 6000 5750
मुंबई लोकल क्विंटल 148 3000 5000 4000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 5000 3500
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 5500 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 4000 4400 4200
16/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 2000 4000 3000
पंढरपूर क्विंटल 1 4500 4500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 3800 3400
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 3000 4000 3500
खेड-चाकण क्विंटल 118 3000 5000 4000
सातारा क्विंटल 7 3000 4000 3500
मंगळवेढा क्विंटल 4 2300 4500 4000
राहता क्विंटल 3 4000 5500 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 4165 6665 5415
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
अकलुज लोकल क्विंटल 13 1500 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 73 2500 4500 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
मुंबई लोकल क्विंटल 105 3400 4400 3900
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 2000 3800 2600
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 3500 3500
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 4 3000 5500 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3600 4000 3900
15/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 2 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 3 1200 4100 3000
औरंगाबाद क्विंटल 6 3500 4000 3750
खेड-चाकण क्विंटल 63 3000 5000 4000
सातारा क्विंटल 10 4500 5500 5000
राहता क्विंटल 4 4000 6000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 3460 5425 4160
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1000 4000 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 3000 3500 3250
पुणे लोकल क्विंटल 120 3000 4500 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 6 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4500 5000 4875
मुंबई लोकल क्विंटल 200 3600 5200 4400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 2000 4000 2600
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5500 5000
14/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 3 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 5 1000 3500 2000
औरंगाबाद क्विंटल 9 3000 4500 3750
सातारा क्विंटल 7 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 5 1100 4100 4000
राहता क्विंटल 3 4000 5000 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 33 4165 5835 5000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 5500 5250
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3500 3250
पुणे लोकल क्विंटल 102 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 4 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
मुंबई लोकल क्विंटल 279 3000 4400 3700
चांदवड लोकल क्विंटल 3 4200 4200 4200
कराड लोकल क्विंटल 9 3000 4000 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 45 4000 4400 4200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 4000 5000 4500
13/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 6 4000 6000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 38 4000 6000 5000
सातारा क्विंटल 1 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 3 3000 3900 3700
राहता क्विंटल 6 2500 3500 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 49 4165 6250 5205
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 95 1200 1700 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 3600 3300
पुणे लोकल क्विंटल 171 2500 4000 3250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
12/02/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 5 4000 6000 5000
पंढरपूर क्विंटल 1 3500 3500 3500
औरंगाबाद क्विंटल 4 3000 3500 3250
राहूरी क्विंटल 2 2000 7000 4500
खेड-चाकण क्विंटल 64 3500 4500 4000
सातारा क्विंटल 4 4000 5000 4500
मंगळवेढा क्विंटल 2 3800 4500 3800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 52 3330 5830 4580
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6000 5750
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
अकलुज लोकल क्विंटल 15 2000 2700 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 3 3000 4500 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2800 3400 3100
जळगाव लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 5000 5500 5375
मुंबई लोकल क्विंटल 352 3000 3600 3300
कराड लोकल क्विंटल 9 3500 4000 4000
पेन लोकल क्विंटल 135 4400 4600 4400
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 40 3800 4000 3900

 

Leave a Comment