Karle bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

Karle bajar bhav : 21 ते फेब्रुवारी ते 26 फेब्रुवारी पर्यंत चे कारले बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कारले चे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (karle rate today in maharashtra 2022)

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कारली
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/02/2022
AURANGABAD —- QUINTAL 7 3000 4000 3500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 3 2000 4000 2900
RAHATA —- QUINTAL 3 1500 4500 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 29 2750 4500 3580
AKLUJ LOCAL QUINTAL 17 2500 3500 3200
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 1000 2000 1500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 17 3000 4000 3500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 70 4000 4500 4375
KARAD LOCAL QUINTAL 9 3000 3500 3500
25/02/2022
PANDHARPUR —- QUINTAL 1 2500 2500 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 59 3000 4000 3500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 2 2800 3500 3500
RAHATA —- QUINTAL 5 4000 5000 4500
NASHIK HYBRID QUINTAL 31 2300 3335 3125
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 3600 4000 3800
MURBAD HYBRID QUINTAL 53 2500 3500 3000
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 3500 3500 3500
AMARAWATI-FRUIT AND VEGETABLES LOCAL QUINTAL 10 3000 4000 3500
JALGAON LOCAL QUINTAL 5 3000 4000 3500
PUNE LOCAL QUINTAL 114 2000 4500 3250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 4 4000 4000 4000
MUMBAI LOCAL QUINTAL 144 2400 2800 2600
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 1 2800 2800 2800
PANVEL No. 1 QUINTAL 35 3600 4000 3800
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 45 4000 5000 4500
24/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 8 3000 5000 4000
PANDHARPUR —- QUINTAL 1 2000 2000 2000
AURANGABAD —- QUINTAL 4 3000 3700 3350
CHANDRAPUR-GANJWAD —- QUINTAL 7 2000 3000 2500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 57 3000 4000 3500
MANCHAR —- QUINTAL 3 1800 4010 2905
SATARA —- QUINTAL 3 3000 4000 3500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 4 1700 4200 3700
RAHATA —- QUINTAL 3 4000 5000 4500
NASHIK HYBRID QUINTAL 35 4170 5830 5170
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 3200 3600 3400
AKLUJ LOCAL QUINTAL 14 2500 3800 3600
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 2000 4000 3000
JALGAON LOCAL QUINTAL 2 5000 5000 5000
PUNE LOCAL QUINTAL 52 3000 4000 3500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 22 3000 3500 3250
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 4000 4500 4375
MUMBAI LOCAL QUINTAL 341 3000 4600 3800
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 3 4690 4690 4690
KARAD LOCAL QUINTAL 18 1500 2000 2000
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 50 5000 6000 5500
23/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 6 3000 4000 3500
AURANGABAD —- QUINTAL 3 3000 4200 3600
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 43 3000 4000 3500
MANCHAR —- QUINTAL 5 2510 4500 3505
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 8 2500 3500 3000
SATARA —- QUINTAL 5 4000 5000 4500
MANGALWEDHA —- QUINTAL 3 2500 5300 3400
RAHATA —- QUINTAL 3 5000 5200 5100
NASHIK HYBRID QUINTAL 24 2500 5830 4000
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 3500 4000 3700
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 4500 5000 4800
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 1000 4000 2000
JALGAON LOCAL QUINTAL 2 4500 4500 4500
PUNE LOCAL QUINTAL 102 3000 4000 3500
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 4000 4500 4350
MUMBAI LOCAL QUINTAL 250 2500 4000 3300
KARAD LOCAL QUINTAL 12 3500 4000 4000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 3000 5500 5000
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 42 5000 6000 5500
22/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 5 3000 5000 4000
PANDHARPUR —- QUINTAL 3 1000 3500 2500
AURANGABAD —- QUINTAL 12 3000 4000 3500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 38 3000 5000 4000
MANCHAR —- QUINTAL 4 1500 4500 3000
SATARA —- QUINTAL 6 3000 4000 3500
RAHATA —- QUINTAL 4 3000 6000 4500
NASHIK HYBRID QUINTAL 29 3750 5835 4585
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 3500 4000 3700
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 4500 5500 5000
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 2000 5000 3000
PUNE LOCAL QUINTAL 115 2500 4000 3250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 6 3500 4000 3750
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 4000 5000 4750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 458 3400 4400 3900
KARAD LOCAL QUINTAL 15 3000 4000 4000
PEN LOCAL QUINTAL 192 4400 4600 4400
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 1 4000 4000 4000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 9 3000 5000 4500
PANVEL No. 1 QUINTAL 28 4000 4200 4100
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 40 5000 6000 5500
21/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 8 4000 5000 4500
AURANGABAD —- QUINTAL 5 3000 4500 3750
PATAN —- QUINTAL 4 3000 4000 3500
MANCHAR —- QUINTAL 1 3800 3800 3800
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 5 2000 3000 2550
SATARA —- QUINTAL 5 3500 4500 4000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 6 3000 4200 3400
RAHATA —- QUINTAL 3 4000 5000 4500
NASHIK HYBRID QUINTAL 40 3330 5415 4330
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 5000 6000 5500
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 4500 5000 4800
SOLAPUR LOCAL QUINTAL 3 700 2500 1500
PUNE LOCAL QUINTAL 80 2500 4000 3250
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 10 3500 4000 3750
MUMBAI LOCAL QUINTAL 318 3400 4400 3900
KARAD LOCAL QUINTAL 6 3500 4500 4500
PANVEL No. 1 QUINTAL 50 3500 4000 3750
RATANAGARI No. 2 QUINTAL 63 5000 6000 5500
20/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 6 3000 3000 3000
AURANGABAD —- QUINTAL 4 3000 4500 3750
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 64 3500 4500 4000
MANCHAR —- QUINTAL 7 4000 5000 4500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 12 1500 2500 2000
MANGALWEDHA —- QUINTAL 2 2900 4000 4000
RAHATA —- QUINTAL 3 2500 4500 3500
NASHIK HYBRID QUINTAL 35 4165 8750 7500
KALYAN HYBRID QUINTAL 3 5000 6000 5500
AKLUJ LOCAL QUINTAL 12 1500 2700 2500
PUNE LOCAL QUINTAL 128 3000 4000 3500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 6 2000 3500 2750
CHANDVAD LOCAL QUINTAL 5 4200 4725 4445
KARAD LOCAL QUINTAL 9 3000 4000 4000
BHUSAVAL LOCAL QUINTAL 2 2000 2000 2000
KAMTHI LOCAL QUINTAL 2 3000 5500 5000
19/02/2022
PUNE-MANJRI —- QUINTAL 8 3000 5000 4000
AURANGABAD —- QUINTAL 4 2500 4500 3500
RAHURI —- QUINTAL 3 5000 6000 5500
KHED-CHAKAN —- QUINTAL 49 4000 5000 4500
SHRIRAMPUR —- QUINTAL 6 2000 3000 2550
MANGALWEDHA —- QUINTAL 3 2800 3900 3000
NASHIK HYBRID QUINTAL 26 3300 4580 4170
SHAHAPUR HYBRID QUINTAL 3 4500 5000 4800
AKLUJ LOCAL QUINTAL 13 2000 2800 2500
PUNE-MOSHI LOCAL QUINTAL 6 3500 4000 3750
NAGPUR LOCAL QUINTAL 60 5000 5500 5375
MUMBAI LOCAL QUINTAL 272 3400 4400 3900
KARAD LOCAL QUINTAL 9 3000 3500 3500
PEN LOCAL QUINTAL 144 4400 4600 4400
KAMTHI LOCAL QUINTAL 4 3000 6000 5500
PANVEL No. 1 QUINTAL 62 3500 4000 3750

 

Leave a Comment