Kobi bazar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 1000 1400 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
पुणे लोकल क्विंटल 510 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 121 1000 1400 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 900 800 1200 1025
पेन लोकल क्विंटल 168 3400 3600 3400
वाई लोकल क्विंटल 16 1200 1600 1400
17/07/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 96 400 1200 800
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 82 800 1400 1100
खेड —- क्विंटल 15 1200 1600 1400
खेड-चाकण —- क्विंटल 170 1200 1800 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 800 1500 1150
राहता —- क्विंटल 6 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 916 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 137 800 1500 1150
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 362 500 1610 1100
कराड लोकल क्विंटल 30 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 36 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 1600 1400
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2200 1900
16/07/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 224 500 1400 950
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 79 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 24 1600 2000 1800
राहूरी —- क्विंटल 9 1600 2000 1800
पाटन —- क्विंटल 7 700 1100 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 150 1200 1800 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 1000 1200 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 80 800 1500 1200
सातारा —- क्विंटल 32 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 434 1250 2500 1915
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 13 1000 2500 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 16 1525 2000 1775
अकलुज लोकल क्विंटल 17 1000 1500 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 800 1500 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 20 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 221 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 307 500 1650 1100
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 198 200 1900 1600
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 1530 1000 1600 1300
कराड लोकल क्विंटल 27 500 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 130 300 1800 1050
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 1400 1600 1500
15/07/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 51 800 1400 1100
खेड —- क्विंटल 20 800 1500 1200
खेड-चाकण —- क्विंटल 157 1500 2500 2000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 1000 1500 1250
घोटी —- क्विंटल 24 900 1000 950
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 59 1000 1600 1400
राहता —- क्विंटल 5 800 2400 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 471 920 1835 1330
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 14 1200 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2400 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1545 2000 1835
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 600 1000 800
जळगाव लोकल क्विंटल 23 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 765 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 239 500 1250 900
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 142 400 1810 1410
मुंबई लोकल क्विंटल 4020 1000 1600 1300
पेन लोकल क्विंटल 207 3500 3700 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 1800 1650
पलूस लोकल क्विंटल 9 1000 1800 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 1500 1700 1600
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 34 800 1000 900
14/07/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 182 700 1200 950
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 54 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 18 400 1300 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 28 1400 2000 1700
खेड —- क्विंटल 20 1200 1600 1400
खेड-चाकण —- क्विंटल 98 1500 2500 2000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 1000 2000 1550
घोटी —- क्विंटल 6 900 1800 1350
सातारा —- क्विंटल 30 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 6 800 1500 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 497 750 1420 1250
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 10 1200 2000 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 18 1575 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 91 1000 1500 1300
पुणे लोकल क्विंटल 741 1000 1600 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1300 2500 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 123 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 57 810 2110 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 300 1800 2000 1950
मुंबई लोकल क्विंटल 1119 1000 1600 1300
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 18 500 1000 700
13/07/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 186 500 1300 900
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 41 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 13 500 2000 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 1600 2000 1800
खेड —- क्विंटल 10 1000 1400 1200
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 1000 1500 1200
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 800 1200 1000
सातारा —- क्विंटल 35 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 4 800 2000 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 462 835 1375 1210
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 1855 2000 1945
अकलुज लोकल क्विंटल 25 1000 1350 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 600 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1500 2000 1700
पुणे लोकल क्विंटल 736 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1400 2000 1700
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 380 500 1010 750
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 82 510 1750 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1813 1400 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 24 500 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 10 1600 2000 1800
रामटेक लोकल क्विंटल 12 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 35 1500 2500 2000
12/07/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 136 500 1200 850
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 40 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 14 500 2000 1200
औरंगाबाद —- क्विंटल 22 1800 2000 1900
खेड —- क्विंटल 15 1000 1600 1300
खेड-चाकण —- क्विंटल 155 1000 1500 1250
घोटी —- क्विंटल 18 1800 1900 1850
सातारा —- क्विंटल 1 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 6 800 2000 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 585 660 1875 1290
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 13 1500 2000 1750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 1535 2000 1825
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 600 1100 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 11 800 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 683 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 81 1000 1600 1300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 202 500 1300 900
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 90 710 1810 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1559 1000 1600 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 85 1200 2000 1600
पेन लोकल क्विंटल 243 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 11 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 8 1000 1300 1100
11/07/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 141 700 2000 1350
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 48 900 1400 1100
पंढरपूर —- क्विंटल 13 400 1500 1300
औरंगाबाद —- क्विंटल 19 1200 1600 1400
राहूरी —- क्विंटल 6 1600 2000 1800
खेड —- क्विंटल 15 1000 1400 1200
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 1000 1400 1200
सातारा —- क्विंटल 28 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 578 660 1335 1085
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2200 2000
अकलुज लोकल क्विंटल 22 1000 1500 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 700 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 13 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 675 800 1500 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 206 500 1300 1000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 31 1100 2100 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1559 1000 1600 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 700 1200 1000
कराड लोकल क्विंटल 33 500 800 800
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 1500 2500 2000