Kobi bazar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 14 मार्च ते 19 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 91 700 800 750
सातारा —- क्विंटल 57 600 800 700
राहता —- क्विंटल 8 500 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 828 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 184 300 500 400
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1300 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
19/03/2022
औरंगाबाद —- क्विंटल 109 600 800 700
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 17 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 16 600 800 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 435 415 1000 580
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 6 600 2000 1300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 855 1100 965
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 300 500 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1400 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 35 600 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 600 700 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1100 1400 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 137 300 700 500
नागपूर लोकल क्विंटल 140 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 27 2000 2200 2200
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
वाई नं. २ क्विंटल 18 800 1000 900
18/03/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 43 300 600 400
पाटन —- क्विंटल 7 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 115 500 1500 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 21 500 700 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 700 1200 950
पुणे लोकल क्विंटल 304 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 600 1400 1200
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 10 600 800 700
17/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 52 400 700 550
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 51 400 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 114 600 1200 900
राहूरी —- क्विंटल 28 400 1000 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 260 500 900 770
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 800 1200 1000
सातारा —- क्विंटल 19 400 600 500
राहता —- क्विंटल 14 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 770 660 1335 1160
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 1000 1000 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 400 700 500
जळगाव लोकल क्विंटल 15 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 491 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 700 1200 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 300 500 400
मुंबई लोकल क्विंटल 1608 1000 1600 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 700 1000 850
कराड लोकल क्विंटल 27 500 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 13 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
16/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 129 400 800 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 68 400 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 48 600 900 750
राहूरी —- क्विंटल 18 500 1000 750
खेड —- क्विंटल 15 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 200 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 22 500 1000 600
सातारा —- क्विंटल 23 400 500 450
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 795 835 1705 1250
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 5 800 1000 900
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1155 1500 1325
अकलुज लोकल क्विंटल 27 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 150 400 500 450
पुणे लोकल क्विंटल 333 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 128 250 800 550
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1562 1000 1600 1300
मंचर लोकल क्विंटल 244 150 610 425
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 700 1100 900
कराड लोकल क्विंटल 39 500 600 600
वाई लोकल क्विंटल 15 600 800 700
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1600 1400
15/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 89 300 500 400
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 81 400 700 600
पंढरपूर —- क्विंटल 44 300 600 500
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 600 1200 900
खेड —- क्विंटल 15 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 280 400 800 600
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 600 600 600
सातारा —- क्विंटल 26 400 500 450
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 752 415 1250 835
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 800 750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1150 1500 1320
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 596 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 500 1000 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 104 600 700 650
नागपूर लोकल क्विंटल 490 700 800 775
मुंबई लोकल क्विंटल 1894 1000 1600 1300
मंचर लोकल क्विंटल 304 300 700 500
कराड लोकल क्विंटल 24 400 700 700
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1400 1600 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 600 800 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 500 700 600
14/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 144 500 1000 750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 84 400 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 37 600 700 650
राहूरी —- क्विंटल 32 300 900 600
पाटन —- क्विंटल 9 400 600 500
खेड —- क्विंटल 11 400 700 550
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 14 500 700 600
सातारा —- क्विंटल 21 400 600 500
राहता —- क्विंटल 4 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 501 500 1670 1165
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
अकलुज लोकल क्विंटल 27 1000 1300 1100
सोलापूर लोकल क्विंटल 79 400 500 450
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 23 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 366 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 700 1100 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 600 700 650
नागपूर लोकल क्विंटल 900 600 800 750
मंचर लोकल क्विंटल 247 300 550 425
कराड लोकल क्विंटल 36 500 600 600
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 3000 2500
13/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 97 400 700 550
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 101 500 1500 1200
औरंगाबाद —- क्विंटल 114 500 700 600
खेड —- क्विंटल 15 400 800 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 225 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 1000 1200 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 10 500 500 500
सातारा —- क्विंटल 50 300 500 400
राहता —- क्विंटल 6 700 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 750 1085 2165 1500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 1000 1000 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 710 1000 870
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1000 1550 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 744 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 137 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 104 200 640 450
मंचर लोकल क्विंटल 376 200 600 400
कराड लोकल क्विंटल 33 500 800 800
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 500 1000 800

Leave a Comment