Kobi bazar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 20 ते 25 जून पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 128 1000 2000 1500
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 183 800 1500 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 800 1400 1100
राहता —- क्विंटल 3 800 800 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 5861 1040 1600 1300
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1565 2000 1875
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 700 2000 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 800 1400 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1300 1500 1400
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1800 1600
24/06/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 20 1400 2600 2000
पाटन —- क्विंटल 9 1500 2000 1750
खेड-चाकण —- क्विंटल 158 1000 1800 1400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 17 800 1000 900
राहता —- क्विंटल 5 1000 2200 1600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 767 1040 1600 1300
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 8 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 39 1000 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1750 2000 1800
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1000 1300 1200
सोलापूर लोकल क्विंटल 70 1500 2200 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 774 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 114 800 1200 1000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 38 1500 2600 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 1187 1600 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 330 2000 2200 2100
23/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 91 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 45 1400 2300 2000
औरंगाबाद —- क्विंटल 34 1600 2000 1800
खेड —- क्विंटल 10 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 159 1000 1500 1250
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 800 1400 1100
सातारा —- क्विंटल 15 1000 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 601 1165 2325 2000
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 10 1500 3000 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1585 2000 1815
अकलुज लोकल क्विंटल 22 1000 1500 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1800
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1200 2200 1500
पुणे लोकल क्विंटल 330 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 2000 2200 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 179 800 1000 900
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 27 1000 2400 1800
नागपूर लोकल क्विंटल 670 1500 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 718 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 216 1000 1700 1350
कराड लोकल क्विंटल 30 2000 2200 2200
पेन लोकल क्विंटल 318 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
22/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 117 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 52 1400 2000 1700
औरंगाबाद —- क्विंटल 30 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 150 800 1500 1000
खेड-चाकण —- क्विंटल 155 1000 1500 1250
श्रीरामपूर —- क्विंटल 17 800 1200 1000
सातारा —- क्विंटल 10 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 822 660 1335 1085
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 12 2000 2500 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2200 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1595 2000 1795
अकलुज लोकल क्विंटल 25 900 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1300 1600 1450
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 486 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 2000 2000 2000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 373 1000 2250 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1714 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 171 1300 1700 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1800 2500 2200
कराड लोकल क्विंटल 33 2000 3000 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2500 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 2000 3000 2500
21/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 55 1000 2200 1600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 74 800 1700 1400
औरंगाबाद —- क्विंटल 34 1500 2500 2000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 85 800 1500 1000
पाटन —- क्विंटल 12 1500 2000 1750
खेड —- क्विंटल 8 1000 1400 1200
खेड-चाकण —- क्विंटल 175 1000 1500 1250
सातारा —- क्विंटल 15 1500 2000 1750
राहता —- क्विंटल 6 500 1800 1100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 572 835 1750 1250
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 9 1700 3000 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1550 2000 1670
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 1800 1650
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1200 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 651 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1700 2000 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 108 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 431 1000 2000 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1211 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 235 1000 1700 1350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1800 2500 2000
कराड लोकल क्विंटल 30 1500 2200 2200
पेन लोकल क्विंटल 171 3500 3700 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
पलूस लोकल क्विंटल 4 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 2200 1900
20/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 105 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 53 800 1700 1400
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 85 800 1500 1000
राहूरी —- क्विंटल 15 500 1500 1000
खेड —- क्विंटल 15 1000 1400 1200
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 800 650
सातारा —- क्विंटल 10 1500 2000 1750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 751 750 1540 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1400 1800 1600
सोलापूर लोकल क्विंटल 55 800 1800 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1300 1800 1550
जळगाव लोकल क्विंटल 20 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 297 1000 3000 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 1000 1200 1100
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 273 500 1900 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1760 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 376 1000 2000 1500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 1200 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 30 600 700 700
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 1800 1650
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 55 2500 3000 2800
19/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 94 1200 2000 1600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 66 800 1700 1400
औरंगाबाद —- क्विंटल 39 1500 1800 1650
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 27 800 1500 1000
राहूरी —- क्विंटल 13 1000 1800 1400
खेड —- क्विंटल 15 1000 1200 1100
खेड-चाकण —- क्विंटल 159 1500 2000 1700
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 500 900 700
सातारा —- क्विंटल 49 1000 1600 1300
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 814 1085 2000 1670
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1515 2000 1865
अकलुज लोकल क्विंटल 20 1000 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 1056 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1500 2000 1750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 170 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 217 500 1800 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1600 1800 1750
मंचर लोकल क्विंटल 251 1200 2000 1600
कराड लोकल क्विंटल 27 500 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 174 3300 3500 3300
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 16 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
पलूस लोकल क्विंटल 3 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 2200 1900
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 67 800 2500 1650
18/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 158 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 58 800 1700 1400
औरंगाबाद —- क्विंटल 34 1600 2000 1800
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 43 800 1500 1000
पाटन —- क्विंटल 9 1250 1350 1300
खेड-चाकण —- क्विंटल 166 1000 2000 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 900 700
सातारा —- क्विंटल 26 1000 2000 1500
राहता —- क्विंटल 3 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 791 660 1660 1160
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 2000 2200 2100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 1550 2000 1670
अकलुज लोकल क्विंटल 15 1000 1500 1300
सोलापूर लोकल क्विंटल 77 1000 1600 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 800 1100 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 88 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 900 1600 1800 1725
मुंबई लोकल क्विंटल 1340 1400 1800 1600
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1300 2000 1800
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 2500 3000 2750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 2000 2200 2100