Kobi bazar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 21 मार्च ते 26 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 79 500 700 600
राहता —- क्विंटल 6 500 600 550
पुणे लोकल क्विंटल 558 400 600 500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 140 300 1000 650
कराड लोकल क्विंटल 24 300 500 500
26/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 164 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 119 300 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 800 1200 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 441 415 1080 660
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1300 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 700 700 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 400 700 550
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1000 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 600 800 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 21 400 700 500
25/03/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 137 300 600 400
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 48 700 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 165 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 7 500 800 700
राहता —- क्विंटल 6 500 1000 750
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 473 585 1205 835
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 915 1200 1075
सोलापूर लोकल क्विंटल 53 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
पुणे लोकल क्विंटल 516 300 1000 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 139 200 500 350
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 34 400 700 500
मुंबई लोकल क्विंटल 1150 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 18 700 800 750
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 21 400 700 500
24/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 55 400 800 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 137 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 130 400 500 450
राहूरी —- क्विंटल 17 600 1000 800
खेड —- क्विंटल 15 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 275 4000 6000 5000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 1000 650
सातारा —- क्विंटल 52 400 600 500
राहता —- क्विंटल 10 300 900 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 611 500 1165 1040
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 300 700 500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 600 1200 800
पुणे लोकल क्विंटल 668 300 1000 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 218 300 500 400
नागपूर लोकल क्विंटल 600 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 598 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 261 200 550 375
कराड लोकल क्विंटल 24 600 800 800
पेन लोकल क्विंटल 117 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 700 800 750
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 500 800 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 500 600 550
23/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 160 300 600 450
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 125 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 37 500 600 550
राहूरी —- क्विंटल 42 600 1000 800
खेड —- क्विंटल 7 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 300 600 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 500 900 700
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 9 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 33 400 600 500
राहता —- क्विंटल 3 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 560 415 1000 660
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1065 1500 1335
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 32 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 551 300 800 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 600 1400 1000
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 165 200 560 350
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 1801 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 272 200 510 355
कराड लोकल क्विंटल 27 500 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 700 900 800
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 700 900 800
22/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 88 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 104 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 48 600 700 650
खेड —- क्विंटल 10 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 400 800 600
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 9 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 41 400 600 500
राहता —- क्विंटल 10 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 534 416 925 833
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1600 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 25 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 576 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 700 1000 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 120 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 165 200 560 350
मुंबई लोकल क्विंटल 1519 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 286 150 550 285
कराड लोकल क्विंटल 39 2000 2500 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 700 800 750
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 600 800 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 22 500 700 600
21/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 159 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 122 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 57 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 65 800 1500 1000
राहूरी —- क्विंटल 9 700 900 800
पाटन —- क्विंटल 9 600 800 700
खेड —- क्विंटल 11 500 700 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 16 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 31 600 800 700
राहता —- क्विंटल 4 500 1100 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 505 415 1330 830
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 16 500 6000 550
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 42 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 30 700 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 521 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 700 800 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 134 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल नग 116 200 500 300
मुंबई लोकल क्विंटल 1731 800 1200 1000
मंचर लोकल क्विंटल 306 300 600 465
कराड लोकल क्विंटल 30 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 135 4200 4400 4200
वाई लोकल क्विंटल 18 700 800 750
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 86 800 1500 1150
20/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 91 700 800 750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 118 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 55 700 800 750
राहूरी —- क्विंटल 26 400 1000 700
खेड —- क्विंटल 10 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 245 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 22 4 5 4
सातारा —- क्विंटल 57 600 800 700
राहता —- क्विंटल 8 500 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 915 1200 1075
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 828 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 184 300 500 400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 146 200 560 300
मंचर लोकल क्विंटल 418 200 1100 650
कराड लोकल क्विंटल 21 1000 1300 1300
पेन लोकल क्विंटल 123 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 18 800 10000 9000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1600 1400
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 93 800 1500 1150
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 10 500 1000 870

 

Leave a Comment