Kobi bazar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 23 ते 28 मे पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 156 500 2000 1250
औरंगाबाद —- क्विंटल 79 700 1300 1000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 130 700 1000 800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1155 500 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1055 1200 1125
अकलुज लोकल क्विंटल 24 800 1150 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 170 500 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 22 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 121 800 1000 900
कराड लोकल क्विंटल 27 500 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2200 1900
27/05/2022
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 46 700 1000 800
पाटन —- क्विंटल 9 500 700 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 108 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 500 700 600
राहता —- क्विंटल 3 300 700 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1218 500 1460 1040
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1500 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 925 1100 1075
अकलुज लोकल क्विंटल 22 700 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 400 1000 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 12 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 280 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 15 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 129 800 1200 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 866 1200 1600 1400
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2200 1900
26/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 84 800 1200 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 69 1000 1400 1200
राहूरी —- क्विंटल 17 300 1100 700
खेड —- क्विंटल 10 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 155 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 31 600 1000 800
राहता —- क्विंटल 3 400 800 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1179 500 1070 750
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1500 1800 1650
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 720 1200 1075
अकलुज लोकल क्विंटल 23 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 60 500 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 572 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 1000 1200 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 782 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 245 900 1300 1100
कराड लोकल क्विंटल 33 300 500 500
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 12 800 1200 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2000 1800
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 5 800 1200 1000
25/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 146 500 1300 900
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 74 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 43 600 1100 850
राहूरी —- क्विंटल 14 300 1100 700
खेड —- क्विंटल 15 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 145 500 1000 750
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 300 500 400
सातारा —- क्विंटल 12 500 800 650
राहता —- क्विंटल 5 400 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 754 500 1085 835
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1675 2000 1885
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 500 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1800 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 418 600 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1134 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 219 825 1200 1012
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 700 1200 900
कराड लोकल क्विंटल 33 400 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 71 1000 1200 1100
24/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 75 800 1200 1000
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 84 700 1300 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 36 600 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 53 700 1000 800
पाटन —- क्विंटल 13 500 700 600
खेड —- क्विंटल 15 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 160 500 1000 750
सातारा —- क्विंटल 28 500 800 650
राहता —- क्विंटल 4 800 1200 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1080 415 1335 830
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 17 1000 1500 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 900 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1250 1500 1360
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 600 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1300
जळगाव लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 474 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 500 1000 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 100 500 1000 750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 105 500 1610 1000
मंचर लोकल क्विंटल 237 1000 1300 1150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 600 1100 900
कराड लोकल क्विंटल 27 400 500 500
पेन लोकल क्विंटल 312 3400 3600 3400
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 18 800 1200 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 310 800 1000 900
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 17 1000 1500 1300
23/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 115 800 1400 1100
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 86 700 1000 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 37 800 1000 900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 13 600 800 700
राहता —- क्विंटल 4 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 926 300 1415 750
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 600 1300 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 900 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 12 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 498 600 1200 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1100 1500 1300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 117 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 118 500 1520 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1150 1400 1800 1600
मंचर लोकल क्विंटल 147 1000 1400 1200
कराड लोकल क्विंटल 30 400 700 700
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1500 1600 1550
रत्नागिरी नं. ३ क्विंटल 70 1000 1500 1300
22/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 127 300 1200 750
औरंगाबाद —- क्विंटल 51 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 22 700 1000 800
खेड —- क्विंटल 10 500 700 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 170 500 1000 750
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 300 500 400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 800 1300 1000
सातारा —- क्विंटल 43 600 800 700
राहता —- क्विंटल 3 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 768 415 1250 1040
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 20 1100 1500 1300
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 810 1000 930
अकलुज लोकल क्विंटल 37 600 1100 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 881 600 1500 1050
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 118 300 1000 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 108 300 810 550
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1200 1300 1275
मंचर लोकल क्विंटल 201 750 1300 1025
कराड लोकल क्विंटल 24 400 600 600
पेन लोकल क्विंटल 279 3000 3200 3000
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1000 900
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 4 800 1000 900
21/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 43 500 2200 1350
औरंगाबाद —- क्विंटल 52 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 91 800 1000 900
पाटन —- क्विंटल 7 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 162 500 1000 750
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 808 665 1290 1000
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 1500 2000 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1000 850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 530 800 720
अकलुज लोकल क्विंटल 22 550 1000 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 700 1000 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 124 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1834 1400 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 27 400 600 600
वाई लोकल क्विंटल 12 800 1000 930
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1000 1500 1250