Kobi bazar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 153 500 900 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 500 600 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 818 250 500 330
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1355 1600 1475
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 250 800 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1200 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 152 400 1000 700
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
कराड लोकल क्विंटल 33 400 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 46 500 1000 750
29/04/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 67 400 700 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 280 300 500 400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 17 400 700 550
राहता —- क्विंटल 6 300 800 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 725 210 540 330
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1280 1500 1370
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 15 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 600 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 700 700 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 900 1200 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 101 200 1000 600
मुंबई लोकल क्विंटल 898 800 1400 1100
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
पलूस लोकल क्विंटल 8 700 800 750
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 500 700 600
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 31 400 700 500
28/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 118 300 600 450
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 69 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 500 600 550
खेड —- क्विंटल 13 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 233 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 37 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 791 250 710 375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1040 1300 1150
अकलुज लोकल क्विंटल 28 500 1000 750
सोलापूर लोकल क्विंटल 39 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 20 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 500 500 800 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 40 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 174 200 400 300
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 163 200 650 450
नागपूर लोकल क्विंटल 570 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1483 600 1200 900
मंचर लोकल क्विंटल 223 200 600 325
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 500 800 700
कराड लोकल क्विंटल 27 500 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 500 600 550
रामटेक लोकल क्विंटल 18 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 17 500 800 600
27/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 149 500 700 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 101 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 61 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 95 700 1000 800
राहूरी —- क्विंटल 15 300 1500 900
खेड —- क्विंटल 15 400 700 550
खेड-चाकण —- क्विंटल 230 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 500 900 700
सातारा —- क्विंटल 42 400 600 500
राहता —- क्विंटल 10 300 500 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 701 250 660 415
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 650
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 900 1200 1085
अकलुज लोकल क्विंटल 25 800 1300 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 400 700 650
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 524 500 800 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 700 1000 850
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 164 200 650 450
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1912 600 1200 900
मंचर लोकल क्विंटल 223 200 600 400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 75 400 800 650
कराड लोकल क्विंटल 27 400 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2000 1800
26/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 40 500 800 650
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 89 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 37 500 600 550
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 105 700 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 233 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 34 400 600 500
राहता —- क्विंटल 13 500 600 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 731 250 540 375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 855 1200 1095
सोलापूर लोकल क्विंटल 76 500 700 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 497 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 400 700 550
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 900 1200 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 133 700 1000 850
नागपूर लोकल क्विंटल 140 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1041 600 1200 900
मंचर लोकल क्विंटल 120 150 600 375
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 90 200 800 400
कराड लोकल क्विंटल 27 500 700 700
पेन लोकल क्विंटल 174 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1600 1500
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 17 400 500 450
25/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 78 300 600 450
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 82 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 102 300 500 400
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 198 700 1000 800
राहूरी —- क्विंटल 9 300 1500 900
खेड —- क्विंटल 20 300 500 400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 500 900 700
सातारा —- क्विंटल 18 400 600 500
राहता —- क्विंटल 6 400 700 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 735 250 455 300
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
अकलुज लोकल क्विंटल 28 500 1000 700
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 350 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 15 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 282 400 700 550
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 600 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 200 700 450
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 85 200 600 450
नागपूर लोकल क्विंटल 420 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1274 600 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 120 200 600 400
कराड लोकल क्विंटल 27 500 700 700
वाई लोकल क्विंटल 15 400 500 450
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1600 1400
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 70 500 1000 800
24/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 71 300 800 550
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 74 400 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 500 700 600
खेड —- क्विंटल 10 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 230 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 500 1000 750
राहता —- क्विंटल 6 300 500 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 586 250 710 415
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 795 1200 1085
अकलुज लोकल क्विंटल 18 500 1000 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 912 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 700 1000 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 133 300 500 400
नागपूर लोकल क्विंटल 450 800 1000 950
मंचर लोकल क्विंटल 265 100 500 300
कराड लोकल क्विंटल 18 500 800 800
पेन लोकल क्विंटल 246 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 9 600 1400 1200
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 8 1000 1200 1100
23/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 79 300 700 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 94 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 400 600 500
राहूरी —- क्विंटल 18 300 1500 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 208 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 400 800 600
सातारा —- क्विंटल 25 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 803 330 660 500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1000 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 980 1200 1090
अकलुज लोकल क्विंटल 19 700 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 47 250 500 300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 800 1200 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 28 500 700 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 900 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 146 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1100 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 1646 600 1000 800
कराड लोकल क्विंटल 30 300 500 500
वाई लोकल क्विंटल 15 400 600 500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 3 1000 1600 1400

Leave a Comment