Kobi bazar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 28 मार्च ते 2 एप्रिल पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 70 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 186 300 500 400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 400 500 450
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
01/04/2022
पुणे-मांजरी —- नग 146 300 600 400
खेड-चाकण —- क्विंटल 196 300 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 800 1200 1000
राहता —- क्विंटल 6 300 600 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 437 300 875 625
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1000 850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1065 1500 1335
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 400 1000 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1300 1600 1450
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 800 700
पुणे लोकल क्विंटल 407 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1100 1100 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 500 600 550
मुंबई लोकल क्विंटल 1561 800 1400 1100
मनमाड लोकल क्विंटल 3 150 325 250
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 600 800 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 27 500 700 600
31/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 110 200 400 300
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 90 300 800 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 13 8000 12000 10000
खेड-चाकण —- क्विंटल 182 300 600 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 1000 750
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 8 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 31 400 700 550
राहता —- क्विंटल 8 300 600 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 735 500 1040 750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1000 850
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1015 1500 1235
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 300 700 500
पुणे लोकल क्विंटल 435 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 13 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 800 800 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 157 600 800 700
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1310 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 330 200 500 385
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 200 800 450
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 500 700 600
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 105 200 800 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 600 700 650
30/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 146 300 600 450
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 121 300 800 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 51 400 700 550
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 56 600 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 300 600 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 700 1000 900
सातारा —- क्विंटल 19 400 500 450
राहता —- क्विंटल 7 300 500 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 486 415 835 585
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 915 1200 1075
सोलापूर लोकल क्विंटल 61 300 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1400 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 10 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 413 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 900 900 900
नागपूर लोकल क्विंटल 430 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1865 1000 1400 1200
मनमाड लोकल क्विंटल 2 150 300 250
मंचर लोकल क्विंटल 313 200 500 350
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 300 800 500
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 500 600 550
कामठी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 600 800 700
29/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 46 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 146 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 64 500 700 600
खेड —- क्विंटल 20 300 500 400
खेड-चाकण —- क्विंटल 190 300 600 450
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 6 700 700 700
सातारा —- क्विंटल 23 300 500 400
राहता —- क्विंटल 11 300 500 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 436 660 2085 1415
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 6 500 500 500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
सोलापूर लोकल क्विंटल 58 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 25 700 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 437 500 800 650
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 700 800 750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 180 300 500 400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 90 300 600 450
नागपूर लोकल क्विंटल 400 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1391 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 200 800 450
कराड लोकल क्विंटल 27 300 500 500
पेन लोकल क्विंटल 162 4800 5000 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 500 700 600
कामठी लोकल क्विंटल 7 2000 3500 3000
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 600 700 650
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 15 4000 6000 5100
28/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 189 400 800 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 98 400 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 61 500 600 550
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 65 800 1000 900
राहूरी —- क्विंटल 4 400 600 500
खेड —- क्विंटल 15 400 500 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 6 500 800 700
सातारा —- क्विंटल 36 300 500 400
राहता —- क्विंटल 6 500 600 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 659 415 1290 1030
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 25 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 382 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 114 200 700 450
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 90 300 610 450
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1806 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 256 200 500 350
कराड लोकल क्विंटल 27 400 500 500
पनवेल नं. १ क्विंटल 300 600 700 650
27/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 79 500 700 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 108 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 64 600 700 650
खेड —- क्विंटल 10 300 500 400
खेड-चाकण —- क्विंटल 240 300 500 400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 800 1000 900
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 7 500 800 700
सातारा —- क्विंटल 65 400 600 500
राहता —- क्विंटल 6 500 600 550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 543 585 1000 710
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1100 1050
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 915 1200 1075
अकलुज लोकल क्विंटल 22 800 1500 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 558 400 600 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 600 700 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 140 300 1000 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 140 200 600 400
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1000 950
मंचर लोकल क्विंटल 293 120 550 335
कराड लोकल क्विंटल 24 300 500 500
वाई लोकल क्विंटल 15 600 700 650
रामटेक लोकल क्विंटल 18 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 5 600 1400 1200
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 17 500 1000 850
26/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 164 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 119 300 800 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 112 500 600 550
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 108 600 1000 800
राहूरी —- क्विंटल 38 200 1000 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 183 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 8 500 800 600
सातारा —- क्विंटल 37 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 441 415 1080 660
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 800 700
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1300 1600 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 35 500 1000 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 700 700 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 400 700 550
नागपूर लोकल क्विंटल 550 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 825 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 400 900 700
पेन लोकल क्विंटल 192 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 500 700 600
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 260 600 800 700
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 21 400 700 500

 

Leave a Comment