Kobi bazar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे कोबी बाजार भाव

Kobi bazar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे कोबी बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 87 800 1300 1050
औरंगाबाद —- क्विंटल 85 1300 1500 1400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 581 830 2500 1570
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1030 1500 1225
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 800 1800 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 23 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 191 500 1500 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 550 1200 1400 1350
कराड लोकल क्विंटल 27 1000 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 13 1000 1200 1150
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2200 1900
03/06/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 92 800 1400 1100
पाटन —- क्विंटल 12 600 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 100 1000 1500 1200
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 300 500 400
राहता —- क्विंटल 3 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 699 835 1835 1250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 810 1200 1030
सोलापूर लोकल क्विंटल 56 600 1800 1200
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 588 700 1500 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 124 1000 1500 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1652 1200 1600 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 70 800 1400 1100
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1150
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 1300 1500 1400
02/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 104 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 105 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 54 1400 1600 1500
खेड —- क्विंटल 11 1000 1200 1100
खेड-चाकण —- क्विंटल 165 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 42 800 1300 1000
राहता —- क्विंटल 6 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 622 1040 2085 1415
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1535 1800 1645
पुणे लोकल क्विंटल 458 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1300 2000 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 133 600 1000 800
मुंबई लोकल क्विंटल 1798 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 228 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 13 1200 1500 1350
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
01/06/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 97 500 1700 1100
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 77 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 39 1000 1800 1400
पाटन —- क्विंटल 9 600 800 700
खेड —- क्विंटल 10 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 155 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 300 500 400
सातारा —- क्विंटल 20 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 3 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 471 500 1415 1165
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1050 1200 1160
अकलुज लोकल क्विंटल 15 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 500 1400 1000
जळगाव लोकल क्विंटल 13 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 427 700 1600 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 778 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 212 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1200 1200
पेन लोकल क्विंटल 210 3400 3600 3400
वाई लोकल क्विंटल 15 1200 1500 1350
रामटेक लोकल क्विंटल 10 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 63 1200 1500 1300
31/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 78 800 2000 1400
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 61 1100 1700 1400
औरंगाबाद —- क्विंटल 72 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 88 800 1200 1000
खेड —- क्विंटल 15 800 1200 1000
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 800 1200 1000
सातारा —- क्विंटल 34 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 763 660 1750 1160
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 8 1000 2000 1500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1075 1500 1225
सोलापूर लोकल क्विंटल 65 300 1000 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 30 1000 1500 1000
पुणे लोकल क्विंटल 600 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 144 800 1500 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 450 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1156 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 213 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 75 700 1200 900
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 24 1200 1400 1300
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 12 1000 1600 1200
30/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 70 800 1300 1050
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 82 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 91 600 1000 800
खेड —- क्विंटल 15 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 7 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 23 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 5 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 799 585 1665 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 92 700 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
जळगाव लोकल क्विंटल 17 800 1300 1000
पुणे लोकल क्विंटल 547 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1300 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1140 1200 1600 1400
मंचर लोकल क्विंटल 219 1000 1400 1200
कराड लोकल क्विंटल 21 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 174 3200 3400 3200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 1200 1500 1300
29/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 96 900 1200 1050
औरंगाबाद —- क्विंटल 139 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 60 700 1000 800
खेड —- क्विंटल 10 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 300 500 400
सातारा —- क्विंटल 42 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 3 300 700 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1035 585 2085 1335
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 13 1200 1500 1350
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 925 1100 1075
अकलुज लोकल क्विंटल 22 1800 3500 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
पुणे लोकल क्विंटल 817 800 1600 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 700 800 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 700 2000 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 165 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 214 500 1500 1000
मंचर लोकल क्विंटल 181 1000 1400 1200
कराड लोकल क्विंटल 27 400 700 700
वाई लोकल क्विंटल 17 1000 1300 1150
रामटेक लोकल क्विंटल 24 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2200 1900
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 6 1000 1500 1200
28/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 156 500 2000 1250
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 90 800 1600 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 79 700 1300 1000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 130 700 1000 800
पाटन —- क्विंटल 9 650 850 750
खेड-चाकण —- क्विंटल 127 800 1200 1000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 9 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 21 800 1200 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1155 500 1500 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 1055 1200 1125
अकलुज लोकल क्विंटल 24 800 1150 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 170 500 1200 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 22 800 1000 900
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 500 700 600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 121 800 1000 900
नागपूर लोकल क्विंटल 350 800 1200 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 1836 1200 1600 1400
वडगाव पेठ लोकल नग 90 600 1200 800
कराड लोकल क्विंटल 27 500 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 5 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 20 400 600 500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 1200 1500 1300

 

Leave a Comment