Kobi bazar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 4-9 एप्रिल पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 135 500 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 76 600 700 650
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 900 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 763 415 1000 660
सोलापूर लोकल क्विंटल 46 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 700 1000 850
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 600 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 160 200 500 350
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
भुसावळ लोकल क्विंटल 24 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 7 700 1200 900
08/04/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 148 300 600 400
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 106 700 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 186 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 500 1000 750
नवापूर —- क्विंटल 8 1000 1200 1100
राहता —- क्विंटल 8 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 799 415 1085 710
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 920 1200 1090
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 200 700 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1500 1800 1650
जळगाव लोकल क्विंटल 30 400 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 552 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 151 500 800 650
मुंबई लोकल क्विंटल 1249 1000 1600 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 58 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 500 600 550
कामठी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 270 700 800 750
07/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 103 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 143 300 600 400
औरंगाबाद —- क्विंटल 78 600 700 650
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 40 800 1000 900
राहूरी —- क्विंटल 36 400 1000 700
खेड —- क्विंटल 20 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 186 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 800 1200 1000
सातारा —- क्विंटल 49 400 600 500
राहता —- क्विंटल 11 400 800 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 827 585 1210 750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1270 1500 1380
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 350 600 400
जळगाव लोकल क्विंटल 30 400 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 491 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 16 600 700 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 900 1000 950
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 190 300 600 450
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 1416 1000 1400 1200
मंचर लोकल क्विंटल 221 100 500 300
कराड लोकल क्विंटल 24 500 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 500 600 550
रामटेक लोकल क्विंटल 24 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 600 800 700
06/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 145 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 150 300 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 115 500 600 550
राहूरी —- क्विंटल 25 400 1000 700
खेड —- क्विंटल 10 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 183 300 600 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 800 1200 1000
नवापूर —- क्विंटल 7 1000 1000 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 600 800 700
सातारा —- क्विंटल 33 500 600 550
राहता —- क्विंटल 6 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1002 500 1040 710
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1050 1500 1425
अकलुज लोकल क्विंटल 25 700 1200 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 300 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1600 1800 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 25 500 800 600
पुणे लोकल क्विंटल 596 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 1800 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 215 200 500 400
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1200 1400 1350
मुंबई लोकल क्विंटल 2300 1000 1400 1200
कराड लोकल क्विंटल 27 500 700 700
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 7 600 1400 1200
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 800 1200 1000
05/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 81 500 700 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 186 400 700 600
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 34 600 1000 800
खेड —- क्विंटल 20 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 215 300 500 400
नवापूर —- क्विंटल 13 800 1000 954
सातारा —- क्विंटल 44 600 1000 800
राहता —- क्विंटल 3 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 488 415 1250 835
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 14 600 600 600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1070 1500 1280
सोलापूर लोकल क्विंटल 42 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 800 1100 950
जळगाव लोकल क्विंटल 23 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 553 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 900 1400 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 175 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 211 200 410 300
नागपूर लोकल क्विंटल 450 700 900 850
मुंबई लोकल क्विंटल 1773 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 346 150 500 320
कराड लोकल क्विंटल 24 400 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 30 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1000 1400 1200
पलूस लोकल क्विंटल 11 500 700 600
कामठी लोकल क्विंटल 7 800 1200 1100
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 12 400 600 500
04/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 164 500 800 650
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 184 300 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 109 500 600 550
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 180 700 1000 800
राहूरी —- क्विंटल 12 600 1000 800
खेड —- क्विंटल 20 500 700 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 800 1200 1000
नवापूर —- क्विंटल 8 1500 1500 1500
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 30 800 1000 900
राहता —- क्विंटल 5 300 500 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 450 500 1165 1040
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
अकलुज लोकल क्विंटल 32 500 1000 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 500 800 600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 2000 2800 2400
जळगाव लोकल क्विंटल 28 500 800 700
पुणे लोकल क्विंटल 839 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 800 1000 900
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 700 1000 850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 253 400 1000 700
मुंबई लोकल क्विंटल 1902 800 1400 1100
मंचर लोकल क्विंटल 321 100 500 300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 400 700 500
कराड लोकल क्विंटल 27 700 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 500 600 550
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 800 1200 1000
03/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 36 400 800 600
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 154 600 700 650
औरंगाबाद —- क्विंटल 114 500 700 600
राहूरी —- क्विंटल 15 400 1000 700
खेड —- क्विंटल 20 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 198 300 600 450
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 800 1000 900
नवापूर —- क्विंटल 7 1000 1500 1214
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 500 800 600
सातारा —- क्विंटल 26 800 1000 900
राहता —- क्विंटल 10 200 800 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 787 500 1125 750
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 915 1200 1075
अकलुज लोकल क्विंटल 12 500 1000 700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 2000 2700 2350
पुणे लोकल क्विंटल 889 500 1500 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 12 600 750 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 131 500 800 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 202 200 500 350
मंचर लोकल क्विंटल 313 150 520 325
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 20 600 700 650
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1000 1400 1200
02/04/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 70 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 1000 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 42 700 800 750
राहूरी —- क्विंटल 20 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 186 300 500 400
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 500 1000 750
नवापूर —- क्विंटल 12 1000 1000 1000
सातारा —- क्विंटल 7 600 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 448 416 1250 915
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
अकलुज लोकल क्विंटल 15 500 1200 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 96 400 500 450
मुंबई लोकल क्विंटल 1322 800 1400 1100
पेन लोकल क्विंटल 192 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 600 800 700

 

Leave a Comment