Kobi bazar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 157 500 1000 750
औरंगाबाद —- क्विंटल 112 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 15 600 1000 800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 1000 1400 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 613 500 1083 840
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 855 1200 1095
सोलापूर लोकल क्विंटल 30 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 32 500 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 600 800 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 600 800 700
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1400 1600 1550
कराड लोकल क्विंटल 33 500 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 48 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1200 1600 1400
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1600 1400
11/03/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 90 600 1100 800
पंढरपूर —- क्विंटल 21 500 1000 700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 140 500 800 700
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 1000 1200 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 14 400 600 500
राहता —- क्विंटल 6 700 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 394 660 1290 1125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1145 1600 1495
सोलापूर लोकल क्विंटल 63 300 500 400
जळगाव लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 499 400 1200 800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 800 1300 1050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 117 800 1000 900
मुंबई लोकल क्विंटल 1397 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 46 400 900 500
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 5 1000 1600 1400
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 99 1000 1800 1400
10/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 140 400 600 500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 108 400 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 114 500 700 600
राहूरी —- क्विंटल 30 500 1200 850
खेड —- क्विंटल 15 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 198 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 1000 1400 1200
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 16 500 800 700
सातारा —- क्विंटल 33 400 600 500
राहता —- क्विंटल 11 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 444 670 1150 920
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 1000 1200 1100
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1500 1250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1080 1500 1290
सोलापूर लोकल क्विंटल 61 400 700 500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 448 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 600 1200 900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 134 800 1000 900
मुंबई लोकल क्विंटल 1295 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 21 600 1200 800
कराड लोकल क्विंटल 33 600 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 2000 2000 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 12 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 7 1000 1800 1600
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 900 1000 950
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 22 500 1000 850
09/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 175 500 1000 750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 83 400 800 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 55 500 1000 750
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 124 700 1000 800
राहूरी —- क्विंटल 12 800 1200 1000
खेड —- क्विंटल 10 500 700 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 204 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 1000 1200 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 18 500 1100 800
सातारा —- क्विंटल 11 500 600 550
राहता —- क्विंटल 8 700 900 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 427 835 1500 1250
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 1000 1000 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1070 1500 1340
सोलापूर लोकल क्विंटल 93 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 28 800 1200 1000
पुणे लोकल क्विंटल 543 300 1200 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 14 600 1200 900
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 45 500 1100 800
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 1250 1000 1400 1200
मंचर लोकल क्विंटल 274 300 650 475
कराड लोकल क्विंटल 30 700 800 800
भुसावळ लोकल क्विंटल 18 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 16 700 800 750
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 180 800 1000 900
08/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 73 700 1000 850
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 97 700 1000 800
पंढरपूर —- क्विंटल 25 200 700 500
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 700 900 800
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 31 700 1000 800
खेड —- क्विंटल 10 500 700 600
खेड-चाकण —- क्विंटल 260 400 800 600
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 600 1500 900
सातारा —- क्विंटल 33 500 600 550
राहता —- क्विंटल 3 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 514 835 1415 1085
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 7 1000 1500 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1200 1000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 1065 1500 1335
सोलापूर लोकल क्विंटल 117 300 800 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 22 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 547 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 700 800 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 600 1000 800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 44 500 1100 800
मुंबई लोकल क्विंटल 2385 1000 1600 1300
मंचर लोकल क्विंटल 195 200 800 525
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 23 600 1100 900
कराड लोकल क्विंटल 48 700 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 165 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 36 1000 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 15 1000 5500 5000
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 800 1000 900
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 8 700 1000 900
07/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 168 500 1200 850
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 91 600 800 700
पंढरपूर —- क्विंटल 29 300 800 500
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 600 800 700
राहूरी —- क्विंटल 16 600 1000 800
खेड —- क्विंटल 15 500 700 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 1000 1200 1100
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 15 500 1000 700
सातारा —- क्विंटल 33 600 800 700
राहता —- क्विंटल 10 800 1000 900
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 393 1165 1670 1415
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
सोलापूर लोकल क्विंटल 111 300 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 17 600 1000 800
पुणे लोकल क्विंटल 458 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 500 700 600
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 129 300 750 550
नागपूर लोकल क्विंटल 130 1200 1300 1250
मुंबई लोकल क्विंटल 1238 1400 2000 1700
मंचर लोकल क्विंटल 144 300 750 525
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 600 1200 900
कराड लोकल क्विंटल 48 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 210 4000 4200 4000
वाई लोकल क्विंटल 15 1000 1200 1100
06/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 88 600 1000 800
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 126 400 700 600
औरंगाबाद —- क्विंटल 112 600 800 700
खेड —- क्विंटल 14 500 800 650
खेड-चाकण —- क्विंटल 184 4000 8000 7000
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 800 1500 1150
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 500 1000 800
सातारा —- क्विंटल 54 600 1000 800
राहता —- क्विंटल 6 1000 1500 1200
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1145 1600 1495
अकलुज लोकल क्विंटल 19 550 1100 900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 1077 500 1400 950
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 109 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 176 300 850 550
मंचर लोकल क्विंटल 271 200 810 505
कराड लोकल क्विंटल 24 500 1000 1000
भुसावळ लोकल क्विंटल 39 1800 1800 1800
वाई लोकल क्विंटल 20 600 800 700
रामटेक लोकल क्विंटल 20 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 10 1000 1600 1400
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 79 300 1400 850
इस्लामपूर नं. २ क्विंटल 9 500 700 600
05/03/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 173 800 1200 1000
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 174 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 43 700 900 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 500 1000 750
श्रीरामपूर —- क्विंटल 10 800 1200 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 13 600 1000 800
सातारा —- क्विंटल 31 600 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 410 500 1250 915
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 400 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 49 1200 2000 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 32 600 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 700 800 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 800 1400 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 159 600 1000 800
जुन्नर -ओतूर लोकल नग 143 500 1110 800
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1400 1600 1550
मुंबई लोकल क्विंटल 1566 1400 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 30 800 1000 1000
पेन लोकल क्विंटल 87 4200 4400 4200
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 700 1000 850
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1400 1600 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1000 1600 1400

 

Leave a Comment