Kobi bazar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

Kobi bazar bhav : 9 ते 14 मे पर्यंतचे कोबी बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 80 600 1200 900
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 800 1000 900
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 300 500 400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 745 1000 885
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1500 1250
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 600 700 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 800 1500 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 130 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1200 1500 1425
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 12 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1400 1300
13/05/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 88 700 1000 800
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 61 800 1000 900
खेड —- क्विंटल 11 300 500 400
खेड-चाकण —- क्विंटल 147 700 900 800
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 400 700 550
राहता —- क्विंटल 6 200 500 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 515 585 1250 1040
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 710 1000 890
अकलुज लोकल क्विंटल 18 600 1050 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 50 300 600 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 630 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 10 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 88 300 1000 650
मुंबई लोकल क्विंटल 956 1000 1400 1200
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 3 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 800 1000 900
12/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 68 400 1000 700
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 74 700 1000 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 37 800 1000 900
खेड-चाकण —- क्विंटल 170 500 900 700
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 400 800 600
सातारा —- क्विंटल 27 400 600 500
राहता —- क्विंटल 3 400 500 450
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 617 290 710 500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 1500 2000 1750
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 625 800 735
अकलुज लोकल क्विंटल 35 550 1000 800
सोलापूर लोकल नग 57 300 600 400
जळगाव लोकल क्विंटल 16 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 615 500 1000 750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1200 1200 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 143 200 1000 600
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1000 1200 1150
मुंबई लोकल क्विंटल 802 1000 1400 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 65 400 900 600
कराड लोकल क्विंटल 33 500 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 3 800 1200 1100
पनवेल नं. १ क्विंटल 350 800 1000 900
11/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 73 500 800 650
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 78 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 34 600 800 700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 66 800 1000 900
पाटन —- क्विंटल 5 500 700 600
खेड —- क्विंटल 10 400 600 500
खेड-चाकण —- क्विंटल 195 500 800 650
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 400 800 600
सातारा —- क्विंटल 23 400 600 500
राहता —- क्विंटल 3 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 914 250 660 455
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 510 700 630
अकलुज लोकल क्विंटल 19 500 900 800
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 400 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 18 500 700 600
पुणे लोकल क्विंटल 341 600 1200 900
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 131 200 610 400
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1238 1000 1800 1400
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 100 700 1200 900
कराड लोकल क्विंटल 21 400 700 700
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 1200 1200 1200
वाई लोकल क्विंटल 15 700 800 750
रामटेक लोकल क्विंटल 14 600 800 700
10/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 54 300 600 450
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 79 800 1100 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 33 500 700 600
खेड —- क्विंटल 10 300 500 400
खेड-चाकण —- क्विंटल 230 400 600 500
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 600 800 700
सातारा —- क्विंटल 28 400 600 500
राहता —- क्विंटल 9 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 490 415 1085 750
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1300 2300 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 700 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 35 710 1000 870
सोलापूर लोकल क्विंटल 85 400 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1000 1200 1100
जळगाव लोकल क्विंटल 22 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 527 500 1200 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 400 800 600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 116 200 1000 600
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 249 100 500 400
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1304 800 1200 1000
मंचर लोकल क्विंटल 132 150 800 475
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 500 1000 900
कराड लोकल क्विंटल 27 500 600 600
पेन लोकल क्विंटल 144 4400 4600 4400
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 600 800 700
रामटेक लोकल क्विंटल 14 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 1400 1300
09/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 152 500 1100 800
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 73 700 1000 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 115 700 1000 800
खेड —- क्विंटल 15 400 800 600
श्रीरामपूर —- क्विंटल 8 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 26 400 600 500
राहता —- क्विंटल 7 400 900 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 400 415 1000 710
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 600 1000 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 28 400 700 500
पुणे लोकल क्विंटल 326 500 1200 850
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 700 800 750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1000 1000 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 199 500 700 600
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 210 200 610 450
मुंबई लोकल क्विंटल 1384 600 1000 800
मंचर लोकल क्विंटल 127 150 600 375
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 400 800 600
कराड लोकल क्विंटल 27 400 600 600
भुसावळ लोकल क्विंटल 9 1500 1500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 600 800 700
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1400 1300
08/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 96 300 800 550
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 61 700 1000 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 46 500 600 550
खेड —- क्विंटल 12 300 500 400
खेड-चाकण —- क्विंटल 225 400 600 500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 300 500 400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 10 500 800 700
सातारा —- क्विंटल 37 400 700 550
राहता —- क्विंटल 7 400 700 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 809 415 1000 750
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 3 1100 1700 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1050 1200 1160
अकलुज लोकल क्विंटल 25 500 1100 800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 1297 400 1000 700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 600 800 700
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 5 800 1200 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 204 500 800 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 182 100 600 450
मंचर लोकल क्विंटल 174 200 610 405
कराड लोकल क्विंटल 30 500 700 700
वाई लोकल क्विंटल 15 700 900 800
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1300
अहमदनगर नं. १ क्विंटल 85 200 600 400
07/05/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 174 500 1200 850
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 76 600 800 700
औरंगाबाद —- क्विंटल 62 400 600 500
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 164 800 1000 900
राहूरी —- क्विंटल 24 400 1200 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 235 400 600 500
सातारा —- क्विंटल 33 400 600 500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 718 580 1040 665
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1230 1500 1370
सोलापूर लोकल क्विंटल 75 400 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1000 1200 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 11 500 500 500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 163 500 800 650
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 161 200 530 350
नागपूर लोकल क्विंटल 600 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 1260 800 1200 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 35 800 1200 900
कराड लोकल क्विंटल 27 500 800 800
पेन लोकल क्विंटल 201 4200 4400 4200
रामटेक लोकल क्विंटल 28 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 800 1000 900