Kobi bazar bhav today : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Kobi bazar bhav today : 31 जानेवारी ते 05 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 105 1600 2000 1800
पंढरपूर —- क्विंटल 22 1000 2200 1500
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 61 1000 1500 1200
राहता —- क्विंटल 3 1000 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 475 830 2080 1500
पुणे लोकल क्विंटल 144 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 1200 1700 1450
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 11 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 98 1000 1800 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 750 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 803 1800 2600 2200
06/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 89 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 61 1100 1400 1300
औरंगाबाद —- क्विंटल 52 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 32 800 1500 1000
खेड —- क्विंटल 7 1000 1500 1200
सातारा —- क्विंटल 40 1500 2500 2000
राहता —- क्विंटल 7 1000 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
पुणे लोकल क्विंटल 574 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1000 1300 1150
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 206 1000 2000 1500
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 156 700 2300 1500
मंचर लोकल क्विंटल 87 400 2200 1300
भुसावळ लोकल क्विंटल 47 1500 1500 1500
05/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 180 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 101 800 1400 1100
पंढरपूर —- क्विंटल 29 1000 2200 1500
औरंगाबाद —- क्विंटल 43 2000 2500 2250
राहूरी —- क्विंटल 12 1500 2500 2000
खेड-चाकण —- क्विंटल 180 1000 2000 1500
सातारा —- क्विंटल 28 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 405 1000 2080 1500
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1565 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 1200 2200 1600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1600 2000 1800
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1200 1500 1350
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 76 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 750 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 914 1800 2600 2200
कराड लोकल क्विंटल 24 1000 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 2500 2500 2500
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100
04/02/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 82 600 1100 800
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 36 1000 2000 1500
खेड —- क्विंटल 7 1400 1800 1600
खेड-चाकण —- क्विंटल 115 1200 1800 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 401 1040 2000 1500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 12 1800 2500 2150
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1015 1500 1235
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 1600 2000 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 5 2000 2000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 468 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1800 1800 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 92 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 153 700 2310 1500
मुंबई लोकल क्विंटल 1537 1800 2600 2200
मंचर लोकल क्विंटल 84 1000 2010 1505
भुसावळ लोकल क्विंटल 22 2500 2500 2500
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
पलूस लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2500 3000 2800
03/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 76 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 74 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 25 1000 2000 1500
औरंगाबाद —- क्विंटल 69 1200 2000 1600
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 80 1000 1500 1200
राहूरी —- क्विंटल 25 1500 2000 1750
खेड —- क्विंटल 10 1000 1500 1250
खेड-चाकण —- क्विंटल 270 1200 1800 1400
सातारा —- क्विंटल 11 1500 2500 2000
राहता —- क्विंटल 4 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 392 915 2330 1500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 2500 2500 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1920
अकलुज लोकल क्विंटल 18 1200 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 57 900 1800 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1300 1800 1600
पुणे लोकल क्विंटल 241 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 13 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 139 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 2787 1800 2600 2200
मंचर लोकल क्विंटल 73 1200 2000 1625
कराड लोकल क्विंटल 18 1000 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 6 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1800 2200 2000
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 4 1500 2500 2100
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2500 3000 2800
02/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 84 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 61 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 58 1400 2200 1800
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 83 800 1500 1000
राहूरी —- क्विंटल 11 1000 2000 1500
खेड —- क्विंटल 7 1000 2000 1500
खेड-चाकण —- क्विंटल 132 1000 2000 1500
मंचर- वणी —- क्विंटल 15 1700 1700 1700
सातारा —- क्विंटल 24 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 330 916 2125 1500
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 9 2000 2500 2250
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1920
सोलापूर लोकल क्विंटल 88 1000 1800 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 800 1200 1000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1200 2000 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1700 1800 1750
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 125 1000 2110 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 600 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1556 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 87 500 1900 1200
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 30 1000 1800 1600
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 174 3600 3800 3600
भुसावळ लोकल क्विंटल 20 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 7 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 9 1200 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 280 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 1500 2500 2000
01/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 57 1000 2000 1500
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 72 1100 1400 1300
औरंगाबाद —- क्विंटल 23 1500 2000 1750
खेड —- क्विंटल 7 1300 1500 1400
खेड-चाकण —- क्विंटल 157 1000 2000 1500
राहता —- क्विंटल 7 1000 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 360 1040 2125 1460
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 14 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
सोलापूर लोकल क्विंटल 103 1000 1800 1400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 70 1400 1600 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 2000 2500 2250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 97 1200 1600 1400
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 81 1000 2000 1500
मंचर लोकल क्विंटल 72 1200 1900 1550
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1300 1600 1400
कराड लोकल क्विंटल 27 700 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
पलूस लोकल क्विंटल 10 1000 1500 1200
कामठी लोकल क्विंटल 24 1000 1600 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 1500 2500 2000
31/01/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 84 1000 2000 1500
पंढरपूर —- क्विंटल 12 500 3000 1500
औरंगाबाद —- क्विंटल 25 1000 1400 1200
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 80 1000 1500 1200
पाटन —- क्विंटल 12 1000 1500 1250
सातारा —- क्विंटल 27 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 3 1000 1500 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 319 1165 1915 1460
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2600 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 120 1200 2000 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 251 1500 2500 2000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 8 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 117 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 214 500 1550 1000
मुंबई लोकल क्विंटल 1687 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 70 400 1800 1150
कराड लोकल क्विंटल 30 800 1200 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 370 2000 2500 2250
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 2000 2600 2300

 

Leave a Comment