Kobi bazar bhav today : 08 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

Kobi bazar bhav today : 08 ते फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी पर्यंत चे सोयाबीन बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे कोबी बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव, शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : कोबी
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 52 1000 1200 1100
पंढरपूर —- क्विंटल 35 500 1500 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 50 1000 1600 1350
राहूरी —- क्विंटल 8 500 1500 1000
पाटन —- क्विंटल 9 1000 1500 1250
खेड-चाकण —- क्विंटल 159 800 1600 1200
राहता —- क्विंटल 6 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 421 830 1915 1330
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1920
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 700 1200 1000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 32 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 631 500 1600 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1200 1600 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 106 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 2624 1600 2400 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 34 800 800 800
रामटेक लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
14/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 177 800 1500 1150
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 66 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 45 700 1500 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 72 800 1200 1000
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 48 1000 1500 1200
राहूरी —- क्विंटल 15 1000 2000 1500
खेड —- क्विंटल 11 800 1500 1100
श्रीरामपूर —- क्विंटल 12 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 9 1200 1700 1500
सातारा —- क्विंटल 22 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 3 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 388 660 1670 1460
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 75 1000 1300 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 40 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 511 1000 1600 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 12 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 138 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 650 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1580 1400 2400 1900
मंचर लोकल क्विंटल 281 700 1500 1100
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 1800 1800
पेन लोकल क्विंटल 174 4400 4600 4400
वाई लोकल क्विंटल 15 1400 1600 1500
पनवेल नं. १ क्विंटल 240 1500 1700 1600
13/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 112 800 1600 1200
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 73 600 1100 800
औरंगाबाद —- क्विंटल 112 1000 1200 1100
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 10 1000 1500 1200
खेड —- क्विंटल 10 1000 1500 1250
खेड-चाकण —- क्विंटल 160 1000 1800 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 16 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 11 1000 1800 1500
सातारा —- क्विंटल 42 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 6 500 2000 1200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 481 750 1375 1250
मुरबाड हायब्रीड क्विंटल 76 3500 4500 4000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1520 2000 1860
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 600 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 960 1000 2000 1500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1200 1400 1300
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1400 1800 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 132 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 228 500 1760 1200
मंचर लोकल क्विंटल 175 200 1700 950
कराड लोकल क्विंटल 21 1400 1500 1500
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 2000 2000 2000
वाई लोकल क्विंटल 15 1400 1600 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 18 2000 2400 2200
कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 2200 1900
12/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 243 1200 1600 1400
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 108 800 1100 1000
पंढरपूर —- क्विंटल 8 500 1800 1000
औरंगाबाद —- क्विंटल 64 1200 1600 1400
राहूरी —- क्विंटल 16 1000 2200 1600
खेड-चाकण —- क्विंटल 175 1000 2000 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 19 1500 2000 1800
सातारा —- क्विंटल 39 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 477 830 2000 1415
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 6 1600 2500 2050
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1600 2000 1800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 28 1555 2000 1815
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 900 1500 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 1400 2000 1700
जळगाव लोकल क्विंटल 22 1500 2200 1500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 23 1600 2000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 77 800 1200 1000
नागपूर लोकल क्विंटल 620 1500 1700 1650
मुंबई लोकल क्विंटल 1781 1600 2400 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 26 1000 1500 1200
कराड लोकल क्विंटल 24 1500 2000 2000
पेन लोकल क्विंटल 243 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 10 1500 1500 1500
रामटेक लोकल क्विंटल 14 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 4 1200 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 250 2000 2500 2250
11/02/2022
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 91 800 1400 1100
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 20 1000 1500 1200
खेड —- क्विंटल 10 1500 1800 1600
खेड-चाकण —- क्विंटल 140 1000 2000 1500
मंचर- वणी —- क्विंटल 3 1400 1510 1425
श्रीरामपूर —- क्विंटल 14 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 9 1500 2000 1700
राहता —- क्विंटल 3 1000 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 413 875 2085 1460
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 11 1600 2000 1800
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1800 2000 1900
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 40 1440 2000 1780
सोलापूर लोकल क्विंटल 69 700 1800 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 6 1200 2500 1800
पुणे लोकल क्विंटल 490 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1200 1100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 19 1800 2000 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 1000 1400 1200
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 178 500 1600 1100
मुंबई लोकल क्विंटल 1811 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 183 600 1750 1175
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1000 1000 1000
कामठी लोकल क्विंटल 12 1200 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 65 2000 3000 2500
10/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 68 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 107 800 1400 1100
औरंगाबाद —- क्विंटल 114 1500 2000 1750
राहूरी —- क्विंटल 34 1000 2200 1600
खेड —- क्विंटल 5 1400 2000 1700
खेड-चाकण —- क्विंटल 130 1000 2000 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 11 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 10 1500 2000 1800
सातारा —- क्विंटल 25 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 8 1000 2000 1500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 418 835 1670 1250
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 4 2000 3000 2500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1510 2000 1920
सोलापूर लोकल क्विंटल 48 1200 1800 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 662 1200 2200 1700
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 5 1000 1300 1150
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 141 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 750 1500 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 1112 1600 2400 2000
मंचर लोकल क्विंटल 146 1000 3120 2150
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 31 1000 1500 1300
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 49 1000 1000 1000
वाई लोकल क्विंटल 12 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 18 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 9 1000 2000 1800
पनवेल नं. १ क्विंटल 220 1800 2000 1900
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 50 2000 3000 2500
09/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 104 1500 2000 1750
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 94 1100 1700 1400
पंढरपूर —- क्विंटल 28 1000 2500 1500
औरंगाबाद —- क्विंटल 29 1200 2200 1700
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 118 1000 1500 1200
राहूरी —- क्विंटल 21 500 2500 1500
खेड —- क्विंटल 7 1500 2000 1700
खेड-चाकण —- क्विंटल 63 1000 2000 1500
श्रीरामपूर —- क्विंटल 13 1500 2000 1750
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 21 1200 2200 1600
सातारा —- क्विंटल 27 1000 1500 1250
राहता —- क्विंटल 5 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 362 1000 2085 1415
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 5 1500 2500 2000
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 30 1525 1800 1735
सोलापूर लोकल क्विंटल 38 1500 2000 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 30 1600 2000 1800
पुणे लोकल क्विंटल 252 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1500 1800 1650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 10 1800 2000 1900
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 87 1000 2300 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 650 1700 2000 1875
मुंबई लोकल क्विंटल 2027 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 104 700 1900 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 45 1100 1600 1300
कराड लोकल क्विंटल 27 1500 1800 1800
पेन लोकल क्विंटल 183 3800 4000 3800
भुसावळ लोकल क्विंटल 29 1300 1300 1300
वाई लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1750
रामटेक लोकल क्विंटल 7 1800 2000 1900
कामठी लोकल क्विंटल 6 1000 2000 1800
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 3000 2500
08/02/2022
कोल्हापूर —- क्विंटल 47 1100 2000 1550
पुणे-मांजरी —- क्विंटल 92 1100 1700 1400
पंढरपूर —- क्विंटल 27 700 2500 1500
औरंगाबाद —- क्विंटल 37 2000 2500 2250
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 34 1000 2000 1500
खेड —- क्विंटल 5 1000 2000 1500
खेड-चाकण —- क्विंटल 162 1400 2000 1800
शिरुर-पिंपळे जगताप —- क्विंटल 12 1500 2000 1800
सातारा —- क्विंटल 42 1500 2000 1750
राहता —- क्विंटल 3 1500 3000 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 442 875 2505 1875
उस्मानाबाद हायब्रीड क्विंटल 6 2000 2500 2250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 2400 2200
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1620 2000 1910
सोलापूर लोकल क्विंटल 138 1500 2000 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 1200 2000 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 14 400 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 606 1500 2000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1500 1800 1650
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 71 1000 1500 1250
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 107 1000 2320 1500
नागपूर लोकल क्विंटल 700 1600 2000 1900
मुंबई लोकल क्विंटल 2623 1600 2200 1900
मंचर लोकल क्विंटल 83 1000 1900 1450
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 44 1000 1600 1400
कराड लोकल क्विंटल 33 1800 2000 2000
भुसावळ लोकल क्विंटल 33 1200 1200 1200
रामटेक लोकल क्विंटल 10 2000 2400 2200
पलूस लोकल क्विंटल 13 1500 2000 1800
कामठी लोकल क्विंटल 6 1500 2200 1900
पनवेल नं. १ क्विंटल 200 2000 2200 2100
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 60 2000 3000 2500

 

Leave a Comment