Kothimbir bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे कोथिंबीर बाजार भाव 2022

Kothimbir bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे कोथिंबीर बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील कोथिंबीर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kothimbir bazar bhav 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : कोथिंबिर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 27 2500 7500 5000
अहमदनगर नग 10265 10 14 12
श्रीरामपूर नग 4400 5 9 7
मंगळवेढा नग 3070 4 9 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 7075 8000 7585
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 8000 10000 9000
सोलापूर लोकल नग 9604 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4250
जळगाव लोकल क्विंटल 22 3000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल नग 1400 7 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 300 8 9 9
पुणे-मोशी लोकल नग 20300 6 10 8
चांदवड लोकल नग 1333 8 17 13
भुसावळ लोकल क्विंटल 14 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 4 4000 8000 7000
29/07/2022
अकलुज नग 10200 7 10 9
पुणे-मांजरी नग 29750 6 14 10
खेड-चाकण नग 26540 500 1500 1000
श्रीरामपूर नग 4350 5 10 7
मंगळवेढा नग 2720 4 6 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 6015 7000 6535
सोलापूर लोकल नग 7374 200 600 400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 40 3500 4500 4000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2500 5000 3500
पुणे लोकल नग 95195 5 16 10
पुणे- खडकी लोकल नग 1300 8 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 15450 7 12 9
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 113800 201 2901 2501
मुंबई लोकल क्विंटल 794 2000 3000 2500
चांदवड लोकल नग 823 4 11 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 7 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 5 6000 10000 9000
रत्नागिरी नं. २ नग 5500 14 16 15
28/07/2022
अकलुज नग 3680 4 5 5
कोल्हापूर क्विंटल 46 2500 6000 4250
पुणे-मांजरी नग 31050 5 12 9
औरंगाबाद नग 16000 400 500 450
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 94 2000 4000 3000
खेड-चाकण नग 28500 500 1200 800
श्रीरामपूर नग 4700 5 10 7
मंगळवेढा नग 3945 3 10 5
कल्याण हायब्रीड नग 3 10 30 20
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 13 4045 5000 4555
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 8000 10000 9000
सोलापूर लोकल नग 11682 100 600 300
नाशिक लोकल क्विंटल 294 5000 16000 10000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 25 1000 2200 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2500 5000 3500
पुणे लोकल नग 115725 5 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 950 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1150 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 21350 8 10 9
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 76100 301 2301 1701
नागपूर लोकल क्विंटल 380 4000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 742 1400 3000 2200
चांदवड लोकल नग 2002 5 16 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 12 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 5 3000 7000 6000
रत्नागिरी नं. २ नग 5000 10 14 12
27/07/2022
अकलुज नग 3550 5 7 6
कोल्हापूर क्विंटल 37 2500 7500 5000
पुणे-मांजरी नग 38750 3 10 7
औरंगाबाद नग 16000 500 700 600
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 82 2000 4000 3000
पाटन नग 9000 8 10 9
खेड-चाकण नग 31650 500 1500 1000
श्रीरामपूर नग 4050 4 6 5
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 48709 100 1800 1400
मंगळवेढा नग 4365 3 9 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 15 4030 5000 4550
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 8000 10000 9000
सोलापूर लोकल नग 13406 300 1400 800
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 17 1400 2100 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 4000 4500 4250
जळगाव लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
पुणे लोकल नग 79020 8 16 12
पुणे- खडकी लोकल नग 2000 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 750 8 9 9
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 113200 51 2201 1701
नागपूर लोकल क्विंटल 290 3000 6000 5250
मुंबई लोकल क्विंटल 598 1400 4000 2700
चांदवड लोकल नग 2540 7 16 11
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 7000 6000
रत्नागिरी नं. २ नग 5000 14 16 15
26/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 14 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी नग 44490 3 10 7
औरंगाबाद नग 16900 300 400 350
पाटन नग 9000 7 9 8
खेड-चाकण नग 32540 500 1500 1000
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 65541 100 1600 1400
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 12 5075 6000 5555
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 4 8000 10000 9000
सोलापूर लोकल नग 6639 200 800 500
नाशिक लोकल क्विंटल 227 3500 10700 8250
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 7 1500 2150 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 25 2500 4000 3000
पुणे लोकल नग 119429 6 15 10
पुणे- खडकी लोकल नग 2700 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 700 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 16500 10 14 12
पंढरपूर लोकल नग 3618 5 15 10
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 123100 201 2501 1801
नागपूर लोकल क्विंटल 250 8000 9000 8750
मुंबई लोकल क्विंटल 1119 1000 2400 1700
भुसावळ लोकल क्विंटल 15 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5000
25/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 35 2500 5000 3750
पुणे-मांजरी नग 34850 3 10 7
औरंगाबाद नग 7300 500 700 600
श्रीरामपूर नग 4000 10 15 12
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 69578 100 1655 1200
मंगळवेढा नग 2780 5 9 6
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 40 22
सोलापूर लोकल नग 12287 700 1200 800
नाशिक लोकल क्विंटल 303 5000 13000 9000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 8 1400 2200 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 3000 4000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 22 2000 5000 3000
पुणे लोकल नग 108018 7 15 11
पुणे- खडकी लोकल नग 1700 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 700 7 10 9
पुणे-मोशी लोकल नग 20900 8 10 9
पंढरपूर लोकल नग 2312 4 10 7
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 98700 401 2501 1901
नागपूर लोकल क्विंटल 300 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 851 1500 3000 2250
चांदवड लोकल नग 1048 7 17 11
पारशिवनी लोकल क्विंटल 4 8000 10000 9000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 6000 5000
रत्नागिरी नं. २ नग 5500 14 16 15
24/07/2022
अकलुज नग 2700 7 10 8
कोल्हापूर क्विंटल 32 3500 5000 4250
अहमदनगर नग 9855 10 12 11
पुणे-मांजरी नग 29000 5 13 9
औरंगाबाद नग 9100 500 800 650
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 88 2000 4000 3000
खेड-चाकण नग 29540 1000 1700 1400
श्रीरामपूर नग 4350 10 20 15
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 40434 200 1730 1300
मंगळवेढा नग 2130 5 11 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 14 6645 7500 7275
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 4000 5000 4500
नाशिक लोकल क्विंटल 253 5000 10000 8500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2000 5000 3500
पुणे लोकल नग 127000 7 16 11
पुणे- खडकी लोकल नग 1350 6 10 8
पुणे -पिंपरी लोकल नग 800 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 16500 8 12 10
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 60500 601 2501 1901
चांदवड लोकल नग 968 6 13 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 17 5000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 7000 6000
23/07/2022
अकलुज नग 2750 8 12 10
कोल्हापूर क्विंटल 38 3000 5000 4000
उस्मानाबाद नग 493 600 800 700
पुणे-मांजरी नग 38000 4 10 7
औरंगाबाद नग 8500 700 1200 950
मुंबई क्विंटल 911 2000 3500 2750
पाटन नग 9000 8 10 9
खेड-चाकण नग 28530 1000 1500 1300
श्रीरामपूर नग 4400 10 15 12
शिरुर-पिंपळे जगताप नग 44688 151 1810 1400
मंगळवेढा नग 2700 6 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 10 7015 8000 7525
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 5 8000 10000 9000
सोलापूर लोकल नग 20159 500 1200 800
नाशिक लोकल क्विंटल 356 2000 10500 7000
नाशिक – देवळाली लोकल क्विंटल 28 1100 1700 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 50 2000 5000 3500
पुणे- खडकी लोकल नग 600 8 10 9
पुणे -पिंपरी लोकल नग 700 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 13750 7 15 11
पंढरपूर लोकल नग 1975 1 15 10
जुन्नर – नारायणगाव लोकल नग 58500 501 2401 1801
नागपूर लोकल क्विंटल 250 5000 7000 6500
चांदवड लोकल नग 1189 6 17 12
वडगाव पेठ लोकल नग 2300 5 12 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 8 3000 3000 3000
पारशिवनी लोकल क्विंटल 3 3000 3500 3200
कामठी लोकल क्विंटल 3 4000 7000 6000