Limbu bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav : 11 जुलै ते 16 जुलै पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/07/2022
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
पुणे लोकल क्विंटल 200 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 3000 3500 3250
17/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 3000 6000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 5 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 574 600 3500 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3000 4500 3750
16/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 66 500 3000 1750
अहमदनगर क्विंटल 15 500 3000 1750
जळगाव क्विंटल 13 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7000 3000
जुन्नर -ओतूर क्विंटल 4 500 1800 1300
औरंगाबाद क्विंटल 19 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 2 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 750 1500 1125
अकलुज कागदी नग 8000 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 2500 3200 2850
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 3750 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 220 2500 7000 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 128 2500 2500 2500
15/07/2022
जळगाव क्विंटल 4 3000 3000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 12 3000 5000 4000
राहता क्विंटल 3 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 16 700 1500 1250
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 2000 4200 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 2500 3250 3000
पुणे लोकल क्विंटल 213 600 3200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 1000 3000 2000
मुंबई लोकल क्विंटल 264 3500 5500 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
14/07/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1500 3000 2000
औरंगाबाद क्विंटल 13 2000 2500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 600 1500 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 4 1500 3250 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 96 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 36 3800 5500 4700
भुसावळ लोकल क्विंटल 45 2500 2500 2500
13/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 76 1000 3500 2250
जळगाव क्विंटल 9 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 7 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 11 1600 2500 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 600 1500 1250
अकलुज कागदी नग 9400 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 1500 3200 2350
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1800 3000 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1400 2400 1900
पुणे लोकल क्विंटल 125 300 2000 1200
नागपूर लोकल क्विंटल 30 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 29 4000 7000 5500
भुसावळ लोकल क्विंटल 52 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 2000 1800
12/07/2022
जळगाव क्विंटल 3 2500 2500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 7 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 6 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 625 1500 1250
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 8 2500 4000 3250
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 1500 2800 1900
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 161 1000 2300 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 12 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 150 3500 6500 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 26 2500 2500 2500
11/07/2022
जळगाव क्विंटल 5 1000 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 9 3200 3800 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 625 1625 1375
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3750
अकलुज कागदी नग 11500 1 1 1
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 148 600 2500 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 23 2600 3000 2800
मुंबई लोकल क्विंटल 150 3500 6500 5000