Limbu bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav : 13 ते 18 जून पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/06/2022
जळगाव क्विंटल 20 2000 3000 2500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 13 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 4 3000 3500 3200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 950 2250 1875
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 200 3700 2900
पुणे लोकल क्विंटल 286 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 173 5000 8000 6500
भुसावळ लोकल क्विंटल 61 3300 3300 3300
16/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 8 500 2500 1500
जळगाव क्विंटल 20 2000 3500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1500 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 14 2000 3500 2750
श्रीरामपूर क्विंटल 4 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 4 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 1000 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2750
अकलुज कागदी नग 12300 1 1 1
मंचर कागदी क्विंटल 1 2500 2500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 2000 5000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 265 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 177 6000 8000 7000
भुसावळ लोकल क्विंटल 44 5000 5000 5000
15/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 82 500 4000 2250
जळगाव क्विंटल 14 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1500 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 12 2200 3500 2850
राहूरी क्विंटल 3 1000 3000 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1000 2000 1550
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
अकलुज कागदी नग 9500 1 1 1
मंचर कागदी क्विंटल 1 1500 2500 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 2750 4500 3800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 231 600 4000 2300
मुंबई लोकल क्विंटल 350 6000 10000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 55 3300 3300 3300
14/06/2022
जळगाव क्विंटल 16 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 1500 5000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 22 2500 3000 2750
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 1000 2750 2000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 7 2000 3500 2750
मंचर कागदी क्विंटल 1 2000 2000 2000
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 2000 4500 3300
पुणे लोकल क्विंटल 224 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 65 3000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 251 5000 8000 6500
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2100
13/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 14 1000 4500 2750
जळगाव क्विंटल 15 1500 2800 2200
औरंगाबाद क्विंटल 19 1400 3200 2300
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 4000 6000 5000
राहूरी क्विंटल 4 1000 3500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2500 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 1250 2500 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 7000 6000
अकलुज कागदी नग 15500 1 2 1
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 159 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 35 4000 5000 4750
मुंबई लोकल क्विंटल 225 5000 8000 6500
12/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 21 1500 3000 2250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 2 4000 6000 5000
राहूरी क्विंटल 2 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 11 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 1250 3500 2250
अकलुज कागदी नग 10700 1 2 2
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 9 2000 3300 2650
मंचर कागदी क्विंटल 2 2300 3000 2650
पुणे लोकल क्विंटल 508 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 36 3000 5000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2100
11/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 90 500 3500 2000
जळगाव क्विंटल 10 1000 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 30 1200 3800 2500
राहूरी क्विंटल 9 1700 3500 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1500 4000 3000
अकलुज कागदी नग 10000 1 2 2
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 7 1100 3000 2050
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 2000 5600 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 79 2000 3500 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 434 6000 8000 7000
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
10/06/2022
जळगाव क्विंटल 17 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 1000 2000 1500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 3 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 1250 3950 3000
अकलुज कागदी नग 9400 1 2 1
मंचर कागदी क्विंटल 2 1500 3500 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 1000 2700 1900
पुणे लोकल क्विंटल 272 600 4600 2600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 87 5000 7000 6000
भुसावळ लोकल क्विंटल 40 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3800