Limbu bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav : 18 जुलै ते 23 जुलै पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 105 500 3000 1750
औरंगाबाद क्विंटल 17 2200 3000 2600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 500 1750 1250
अकलुज कागदी नग 13750 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 1300 2000 1650
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1500 2300 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4350
भुसावळ लोकल क्विंटल 54 3000 3000 3000
22/07/2022
जळगाव क्विंटल 16 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 6000 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1000 2200 1600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4000 3000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 6 1000 2000 1500
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 1000 2200 1700
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 403 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 199 3000 6500 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 74 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2800
21/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 10 500 2750 1625
जळगाव क्विंटल 18 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 4000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 18 2000 2500 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 300 400 350
राहता क्विंटल 5 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 27 500 1750 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 4000 3000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 5 1500 2500 2000
मंचर कागदी क्विंटल 2 1000 4000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 1000 2200 1600
पुणे लोकल क्विंटल 305 600 3200 1900
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 245 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 76 2000 2000 2000
20/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 131 500 3000 1750
जळगाव क्विंटल 12 1500 3500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 15 1500 3200 2350
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 300 400 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 20 500 1750 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
अकलुज कागदी नग 9000 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 4 1500 2600 2050
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2000 1750
पुणे लोकल क्विंटल 177 300 2500 1400
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 4 2900 3100 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 247 3500 7000 5300
भुसावळ लोकल क्विंटल 70 2200 2200 2200
19/07/2022
जळगाव क्विंटल 8 2000 3500 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 10 2000 3200 2600
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 250 400 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 500 1750 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 8 1200 2500 1850
मंचर कागदी क्विंटल 2 2500 3000 2750
सोलापूर लोकल क्विंटल 68 1000 2300 1800
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 282 300 2500 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 168 3500 7000 5300
भुसावळ लोकल क्विंटल 21 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2800
18/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 37 500 4000 2250
जळगाव क्विंटल 15 2500 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 6000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 13 1600 2500 2050
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 8 350 450 400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 18 500 1750 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2500 3000 2800
सोलापूर लोकल क्विंटल 52 1500 3800 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1600 2600 2100
पुणे लोकल क्विंटल 200 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 27 3000 3500 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 233 3000 5500 4300
17/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 14 500 2500 1500
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 3000 6000 3500
औरंगाबाद क्विंटल 20 3000 3500 3250
श्रीरामपूर क्विंटल 9 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 10 300 400 350
राहता क्विंटल 5 3000 5000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 16 500 1750 1250
अकलुज कागदी नग 9200 1 1 1
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 574 600 3500 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 3000 4500 3750
16/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 66 500 3000 1750
अहमदनगर क्विंटल 15 500 3000 1750
जळगाव क्विंटल 13 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7000 3000
जुन्नर -ओतूर क्विंटल 4 500 1800 1300
औरंगाबाद क्विंटल 19 2500 3500 3000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 2 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 1800 1400
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 750 1500 1125
अकलुज कागदी नग 8000 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 2500 3200 2850
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 1500 3750 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2000 3000 2500
नागपूर लोकल क्विंटल 60 3500 4000 3875
मुंबई लोकल क्विंटल 220 2500 7000 4800
भुसावळ लोकल क्विंटल 128 2500 2500 2500