Limbu bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav : 25 ते 30 एप्रिल पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 60 4000 15000 9500
अहमदनगर क्विंटल 9 6000 13000 9500
औरंगाबाद क्विंटल 12 6000 9000 7500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 34 5000 11000 8000
सोलापूर लोकल क्विंटल 41 3000 10500 7000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 8000 10000 9000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 8000 12000 10000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 9000 9000 9000
29/04/2022
जळगाव क्विंटल 11 4000 9000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 6000 12000 9000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 10000 12000 11000
राहता क्विंटल 1 10000 10000 10000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 5000 11000 8000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1700 1900 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 36 3000 10500 8000
पुणे लोकल क्विंटल 347 1000 8000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 12000 14000 13000
मुंबई लोकल क्विंटल 244 8000 13000 10500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
28/04/2022
जळगाव क्विंटल 5 5000 9000 6500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 6000 12000 9000
औरंगाबाद क्विंटल 21 6000 9000 7500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 10000 12000 11000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 6050 9500 8500
अकलुज कागदी नग 6800 3 4 3
सोलापूर लोकल क्विंटल 37 4000 12800 8000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 7000 9000 8000
पुणे लोकल क्विंटल 200 1000 8000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 10000 15000 12500
मुंबई लोकल क्विंटल 304 10000 15000 12500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 7100 7100 7100
27/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 93 4000 14000 9000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 9000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 15 8000 13000 10500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 8000 12000 11000
राहता क्विंटल 3 10000 13000 11500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 35 6000 9500 8500
अकलुज कागदी नग 9200 2 3 3
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 6 3500 10000 6750
सोलापूर लोकल क्विंटल 22 4000 12000 8000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 7500 9500 8500
पुणे लोकल क्विंटल 155 1300 9000 5200
मुंबई लोकल क्विंटल 442 10000 15000 12500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
26/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 12000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 23 6000 13000 9500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 3 5000 11000 8000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 4000 10000 8500
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 5 8000 12000 10000
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 5000 13250 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 7000 9000 8000
पुणे लोकल क्विंटल 136 1000 8000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 10000 12000 11000
मुंबई लोकल क्विंटल 228 8000 13000 10500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
25/04/2022
जळगाव क्विंटल 16 4000 10000 7000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 12000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 17 9000 15000 12000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 5 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 10000 12000 11000
राहता क्विंटल 3 5000 12000 8500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 4000 10000 8500
अकलुज कागदी नग 12500 2 3 3
मंचर कागदी क्विंटल 2 11000 12000 11500
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 4000 13550 9000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 6000 9000 7500
पुणे लोकल क्विंटल 88 1000 8000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 10000 15000 12500
मुंबई लोकल क्विंटल 242 8000 15000 11500
24/04/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 12000 7500
औरंगाबाद क्विंटल 11 8000 14000 11000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 8000 10000 9000
राहता क्विंटल 3 10000 12000 11000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 25 4000 10000 9000
अकलुज कागदी क्विंटल 9500 2 3 3
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 7 6000 12500 9250
मंचर कागदी क्विंटल 1 10150 12000 11070
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 6000 8000 7000
पुणे लोकल क्विंटल 236 1000 8000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 9000 12000 10500
नागपूर लोकल क्विंटल 40 8000 9000 8750
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 10000 10000 10000
23/04/2022
कोल्हापूर क्विंटल 69 3000 15000 9000
जळगाव क्विंटल 15 5000 10000 9000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 6000 15000 10000
औरंगाबाद क्विंटल 33 9000 13000 11000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 8000 10000 9000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 4000 10000 9000
अकलुज कागदी नग 6000 2 3 3
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 7000 13100 10000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 5500 7500 6500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 12000 14000 13000
मुंबई लोकल क्विंटल 303 8000 15000 11500

Leave a Comment