Limbu bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav : 25 जुलै ते 30 जुलै पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (limbu bajar bhav maharastra 2022)

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती ! 

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 104 500 2750 1625
अहमदनगर क्विंटल 15 1500 2300 1900
जळगाव क्विंटल 10 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 750 1500 1000
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 1900 3000 2400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 76 3300 3300 3300
29/07/2022
जळगाव क्विंटल 13 2000 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7500 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 3000 2550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 750 1500 1000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3700
सोलापूर लोकल क्विंटल 17 1500 2600 2000
पुणे लोकल क्विंटल 248 600 3500 2100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 20 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 154 3000 6000 4500
भुसावळ लोकल क्विंटल 81 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 6000 2800
28/07/2022
जळगाव क्विंटल 15 1200 2000 1800
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 19 1800 2200 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 2000 3000 2550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 33 750 1625 1125
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3500 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 29 1500 3100 2500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 267 600 3500 2100
मुंबई लोकल क्विंटल 215 3500 4500 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 82 2500 2500 2500
27/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 51 500 3500 2000
जळगाव क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 4500 3000
औरंगाबाद क्विंटल 18 1500 2000 1750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 2 1500 3000 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 6 300 400 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 750 1875 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3500 3250
अकलुज कागदी नग 9500 1 1 1
मंचर कागदी क्विंटल 2 2500 4000 3250
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1800 3000 2200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1200 2200 1700
पुणे लोकल क्विंटल 237 600 2700 1700
नागपूर लोकल क्विंटल 20 2000 2500 2350
मुंबई लोकल क्विंटल 210 3000 5000 4000
भुसावळ लोकल क्विंटल 56 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
26/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 18 500 3000 1750
जळगाव क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 2000 6000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 20 1000 1400 1200
राहूरी क्विंटल 2 1200 3000 2100
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 500 1750 1250
मंचर कागदी क्विंटल 2 2000 5000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 1700 2500 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 227 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2500 3000 2750
नागपूर लोकल क्विंटल 20 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 169 3500 6500 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 58 2500 2500 2500
कामठी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2800
25/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 53 500 3500 2000
जळगाव क्विंटल 8 2000 3000 2500
औरंगाबाद क्विंटल 30 1200 1500 1350
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 2000 4000 3000
राहूरी क्विंटल 2 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 5 1000 1500 1250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 14 500 1800 1250
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4000 3500
मंचर कागदी क्विंटल 1 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 1400 2250 1800
पुणे लोकल क्विंटल 133 600 2700 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 1500 2500 2000
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 9 3000 4200 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 25 2500 2700 2650
मुंबई लोकल क्विंटल 250 3500 7000 5300
24/07/2022
अहमदनगर क्विंटल 20 1000 2500 1750
औरंगाबाद क्विंटल 18 1500 3000 2250
श्रीरामपूर क्विंटल 10 1000 2000 1550
शिरुर-पिंपळे जगताप क्विंटल 9 300 400 350
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 22 500 1750 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 428 600 3000 1800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 29 2500 3000 2750
भुसावळ लोकल क्विंटल 92 2500 2500 2500
23/07/2022
कोल्हापूर क्विंटल 105 500 3000 1750
जळगाव क्विंटल 11 1500 2500 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 2000 6000 4000
औरंगाबाद क्विंटल 17 2200 3000 2600
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1000 2000 1550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 500 1750 1250
अकलुज कागदी नग 13750 1 1 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 1300 2000 1650
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1500 2300 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1200 2200 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 60 4000 4500 4350
मुंबई लोकल क्विंटल 161 3500 6500 5000
भुसावळ लोकल क्विंटल 54 3000 3000 3000