Limbu bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव

Limbu bajar bhav : 30 मे ते 4 जून पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/06/2022
जळगाव क्विंटल 22 1500 2500 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 3 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 24 850 4750 3350
सोलापूर लोकल क्विंटल 27 2300 4700 3500
पुणे लोकल क्विंटल 268 600 5000 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 4000 7000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 155 6000 8000 7000
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 4000 4000 4000
02/06/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 19 1800 3200 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 6 2000 4000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 30 1500 5000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 215 600 5600 3100
मुंबई लोकल क्विंटल 475 5000 8000 6500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
01/06/2022
कोल्हापूर क्विंटल 74 500 4000 2250
जळगाव क्विंटल 15 1000 3000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 9000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 14 3000 4000 3500
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 36 2950 6000 4350
अकलुज कागदी नग 11500 1 2 2
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 1700 4750 2500
पुणे लोकल क्विंटल 230 1000 5000 3000
मुंबई लोकल क्विंटल 314 6000 10000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 33 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 2 3000 4000 3800
31/05/2022
जळगाव क्विंटल 11 1500 3000 2200
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 9000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 28 2000 3500 2750
राहता क्विंटल 5 3000 4000 3500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 3000 6500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4500 5500 5000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 7 1600 3500 2550
सोलापूर लोकल क्विंटल 34 1500 4850 2600
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2200 4200 3200
पुणे लोकल क्विंटल 219 1000 5000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 4000 7000 5500
नागपूर लोकल क्विंटल 45 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 576 6000 10000 8000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
कामठी लोकल क्विंटल 2 2000 4000 3500
30/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 21 1000 6000 3500
जळगाव क्विंटल 9 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 9000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 18 2500 4000 3250
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 8 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2500 3500 3000
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 3375 6000 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 1600 4800 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2000 4000 3000
पुणे लोकल क्विंटल 167 600 5300 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 3500 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 395 6000 10000 8000
29/05/2022
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 1000 7500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 30 2000 3500 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 3 4000 6000 5000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 4 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 3000 6500 4750
अकलुज कागदी नग 9900 1 2 2
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 18 1600 3500 2550
मंचर कागदी क्विंटल 1 4000 4000 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 4000 3250
पुणे लोकल क्विंटल 315 1000 5000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 3000 4000 3500
28/05/2022
कोल्हापूर क्विंटल 102 1000 5500 3250
जळगाव क्विंटल 18 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 1500 7500 4500
औरंगाबाद क्विंटल 28 2500 3000 2750
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 7 3000 5000 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 4 1500 3000 2250
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 28 3000 6500 4750
अकलुज कागदी नग 13500 1 2 2
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1700 4700 3000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 3000 4000 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 31 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 253 7000 11000 9000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
27/05/2022
जळगाव क्विंटल 13 1500 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 10 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 5 3000 4500 3700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 29 2750 6250 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5000 6000 5500
अकलुज कागदी नग 14500 1 2 1
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 2500 3000 2750
मंचर कागदी क्विंटल 1 5000 5000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 31 1000 3000 2100
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 2500 3500 3000
पुणे लोकल क्विंटल 235 600 5000 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 5000 6000 5500
मुंबई लोकल क्विंटल 344 8000 12000 10000
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 3 3000 4000 3600

 

Leave a Comment