Limbu bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

Limbu bajar bhav : 7 मार्च ते 12 मार्च पर्यंतचे लिंबू बाजार भाव 2022

 

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील लिंबू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत

मिळवा  बाजार भाव , शेती विषयक माहिती, हवामान अंदाज, तसेच शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीची मोफत माहिती मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर जाऊन आमच्या WhatsApp गृपला जॉईन व्हा

https://contact.krushikranti.com/

अत्यंत महत्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !

शेतमाल : लिंबू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 109 2000 7500 4750
जळगाव क्विंटल 11 4000 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 18 6000 8000 7000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 14 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 1500 2500 2000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 32 1500 4250 4000
सोलापूर लोकल क्विंटल 19 2000 6200 3300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 3000 4500 3750
कामठी लोकल क्विंटल 2 600 1400 1200
11/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 21 1300 5200 3250
जळगाव क्विंटल 8 3500 6000 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 4000 6000 5000
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 4 5000 7000 6000
श्रीरामपूर क्विंटल 12 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 3 3500 5000 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 26 1500 4200 4000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 3 2500 6500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 1500 6100 3200
पुणे लोकल क्विंटल 244 600 4000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 234 1600 3400 2500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 3300 3300 3300
10/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 20 2500 6500 4500
जळगाव क्विंटल 7 5000 7000 6000
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 3000 6000 4500
औरंगाबाद क्विंटल 114 500 700 600
राहूरी क्विंटल 4 1500 4000 2750
श्रीगोंदा क्विंटल 254 1100 2800 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 7 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 4 2000 6000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 1500 3500 3000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 6 3000 7000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 2500 6500 4000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 154 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 30 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 240 1600 3600 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 6600 6600 6600
09/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 53 2500 6500 4500
जळगाव क्विंटल 4 4000 6000 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 16 3500 5000 4250
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 4 3000 6500 5200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 40 1500 3500 3000
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 4 3300 6500 4900
मंचर कागदी क्विंटल 2 5000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 2000 6200 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 175 600 5000 2800
मुंबई लोकल क्विंटल 178 1500 3200 2300
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 5000 5000 5000
08/03/2022
जळगाव क्विंटल 8 3000 6500 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 5000 7000 6000
औरंगाबाद क्विंटल 23 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 4 3000 7000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 45 2000 4000 3500
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 4 1200 6500 3850
सोलापूर लोकल क्विंटल 35 2000 6100 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 317 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 2500 4000 3250
मुंबई लोकल क्विंटल 257 1600 3600 2600
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 6600 6600 6600
07/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 31 3000 6000 4500
जळगाव क्विंटल 9 4000 5000 4500
पुणे-मांजरी क्विंटल 10 5000 6000 5500
औरंगाबाद क्विंटल 12 5000 6000 5500
चंद्रपूर – गंजवड क्विंटल 10 4000 6000 5000
राहूरी क्विंटल 2 2500 5500 4000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 2000 3000 2550
राहता क्विंटल 3 5000 6000 5500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 42 1500 3500 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4250
सोलापूर लोकल क्विंटल 40 2500 5750 3250
पुणे लोकल क्विंटल 200 600 4000 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 281 1800 3600 2700
06/03/2022
अहमदनगर क्विंटल 31 1000 4000 2000
पुणे-मांजरी क्विंटल 20 6000 8000 7000
औरंगाबाद क्विंटल 25 4000 4500 4250
श्रीरामपूर क्विंटल 12 1500 2500 2000
राहता क्विंटल 3 4000 5000 4500
उस्मानाबाद कागदी क्विंटल 9 1800 5000 3400
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2000
पुणे लोकल क्विंटल 394 600 3700 2200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 47 3000 3500 3250
भुसावळ लोकल क्विंटल 3 2500 2500 2500
05/03/2022
कोल्हापूर क्विंटल 62 2000 8000 5000
जळगाव क्विंटल 7 4000 6000 5000
पुणे-मांजरी क्विंटल 15 3000 7500 6000
औरंगाबाद क्विंटल 13 3000 4500 3750
श्रीरामपूर क्विंटल 6 2000 3000 2550
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 38 1500 3000 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 33 2000 6000 3500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 20 1500 2600 2050
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 32 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 280 1500 3500 2500

 

Leave a Comment